„Ето колко е добро и колко угодно, да живеят братя в единомислие.“ (Псалом 133)

  За дейността на групата на Мария Майсторова

  Любезни Приятели, имам удоволствието да споделя с Вас отчета за дейността на групата на сестра Мария Майсторова, вдъхновена от импулса…

  Брой 1 на електронен вестник „Синархия“

  Братя и сестри, Пред вас е брой 1 на електронния вестник „Синархия“, издание на Просветния съвет на Бяло Братство –…

  Виртуална Синархия с Мария Майсторова

  Мили Приятели, Днес ви предлагаме още един, но много по-кратък разговор на Учителя с ръководителите на Братските групи, проведен на…

  ОБРЪЩЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ по случай ВЕЛИКДЕН

  „Днес е денят на Възкресението! Ще ме запитате дали можете да възкръснете. Слънцето казва: „Можете!” Да няма плач, да няма…

  Виртуална Синархия с Мария Майсторова

  МИЛИ ПРИЯТЕЛИ,НА ДНЕШНИЯ СВЕТЪЛ ПРАЗНИК ИСКАМ ДА СЕ ПОЗДРАВИМ С ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО! НЕКА ХРИСТОВАТА СВЕТЛИНА ОЗАРИ ДОМОВЕТИ НИ И СТОПЛИ…

  Виртуална Синархия с Мария Майсторова – 18. април, 16.00 ч.

  Мили приятели, Предлагаме ви днес да започнем с песента „Бог е Любов“. И да продължим с молитвата на Данаила /61…

  Тук е календарът ни с програма за събития: срещи, събори, творчески мероприятия (концерти, изложби, представяне на книги и др.), общи молитви на последователите на Бялото братство в България и полезни новини с информация за синархията, както и други теми свързани с хармонизиране, координиране и сплотяване чрез братски живот по методите завещани ни от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) .

  Предстоящи събития - кликнете върху избрана дата за още подробности (на мобилните устройства информацията се показва под календара)

  Покажи събитията по категории

  Местоположения

  Изчисти предпочитанията
  < 2020 >
  Септември
  Пон
  Вт
  Ср
  Четв
  Пет
  Съб
  Неделя
  август
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  • Виртуална синархия с Мария Майсторова
   18:00
   22.09.2020

   Мили Приятели,

   Ще се радвам да продължим да работим заедно на духовната нива и през тази година, като се надявам да запазим разбирателството и хармонията помежду ни! Още повече, че и звездните влияния ги изискват през следващите месеци повече от всякога.
   На 22 септември от 18.00 ч. десетки последователи на Учителя от различни градове на България ще започнат празничния наряд, даден от Учителя ни през м.септември 1920 г. за учениците на Всемирното Бяло братство. Следва да прочетем първия стих, посветен на Любовта, както е даден по-долу, а именно:

    

   За ученицитѣ на Всемирното Бѣло Братство

    

   1. Сеп. 22/9. 1920 г. Нѣма Любовь като
   2. Януар. 14. 1 / 21 г. Божията Любовь.
   3. Май. 20. Само Божията Любовь е Любовь.

    

   1. Сеп. 30. Нема Мѫдрость като
   2. Януар. 22. Божията Мѫдрость
   3. Май. 28. Само Божията Мѫдрость е Мѫдрость.

    

   1. Окт. 15. Нема Истина като
   2. Фев. 20. Божията Истина
   3. Юни. 18. Само Божията Истина е Истина.

    

   1. Окт. 23. Нема Правда като
   2. Февр. 28. Божията Правда.
   3. Юни. 26. Само Божията Правда е Правда.

    

   1. Ноем. 21. Нема Добродѣтель като
   2. Мар. 14. Божията Добродѣтель
   3. Юли. 18. Само Божията Добродѣтель е Добродѣтель

    

   1. Ноем. 29. Нема слава като
   2. Мар. 22. Христовата слава.
   3. Юли. 26. Само Христовата слава е слава Божия.

    

   1. Дек. 21. Нема сила като
   2. Апр. 27. силата на Духа
   3. Авг. 17. Само силата на Духа е сила Божия.

    

   17. IX. 1920 г.

    

   За Любовьта

    

   Любовьта дълготърпи, благосклонна е; любовьта не завижда; любовьта не се превъзнася, не се горди, не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло, на неправдата се не радва, а срадува се на истината, всичко прѣтърпѣва, на всичко хваща вѣра, на всичко се надѣе, всичко търпи.

   I Кор. 13; 4, 7.

    

   И надъ всичко това облѣчете се съ любовьта която е свързка на съвършенството.

   Кол. 3; 14.

    

   А Исусъ му рече: Да възлюбишъ Господа, Бога твоего съ всичкото си сърдце, съ всичката си душа, съ всичкия си умъ. Тази е първа и голѣма заповѣдъ. А втора подобна на нея: Да възлюбишъ ближния си, както себе си.

   Мат. 22; 37, 39.

    

   А Господь да управи сърдцата ви въ любовь Божия и въ търпѣние Христово.

   II Сол. 3; 5

    

   А плодътъ на Духа е любовь, радость, миръ, дълготърпѣние, благость, милосърдие, вѣра, кротость, въздържание: противъ таквизи нѣма законъ.

   Гал. 5:22,23

    

   Ние любимъ него защото първомъ той възлюби насъ.

   I Иоан. 4; 19.

    

   Но за да познае свѣтътъ, че азъ любя Отца, и както ми е Отецъ заповѣдалъ, така правя. Станете, да отидемъ отъ тука.

   Св. Ев. Иоан.14; 31

    

   И нека се веселятъ всички които се надѣятъ на тебе:
   Нека се радватъ за всегда, защото ти имъ си покровитель;
   И нека се хвалятъ въ тебе онѣзи които любятъ твоето име.

   Псал. 5; 11.

    

   Всѣки който вѣрва, че Исусъ е Христосъ, отъ Бога е роденъ; и всѣки който люби оногози който е родилъ, люби и родения отъ него.

   I Иоан. 5; 1

    

   А който пази неговото слово, въ него наистина Божията любовь е съвършена. По това знаемъ че сме въ него.

   I Иоан. 2; 5.

    

   Въ това е съвършена любовьта въ насъ, да имаме дързновение въ сѫдния день; защото както е той така сме и ние въ този свѣтъ. Въ любовьта страхъ нѣма, но съвършената любовь пропѫжда вънъ страха; защото страхътъ има мѫка, и който се страхува не е съвършенъ въ любовьта.

   I Иоан. 4; 17, 18.

    

   Но ако люби нѣкой Бога, той е познатъ отъ него.

   I Кор. 8; 3.

    

   Знаемъ пакъ че на тѣзи, които любятъ Бога, които сѫ призвани споредъ неговото прѣдопрѣдѣление, всичкото на добро имъ съдѣйствува.

   Рим. 8; 28.

    

   Пазете себе си въ любовьта Божия, въ ожидание на милостьта на Господа нашего Исуса Христа за животъ вѣченъ.

   Юдино 21 ст.

    

   Защото любовьта Христова ни принуждава; понеже сме разсѫдили за това че, ако е умрѣлъ единъ за всичкитѣ, то всичкитѣ сѫ умрѣли;

   II Кор. 5; 14.

    

   Който има моитѣ заповѣди и ги държи, той е който ме люби; а който ме люби възлюбенъ ще бѫде отъ Отца ми; и азъ ще го възлюбя, и ще явя себе си нему.

   Казва му Юда (не Искариотски): Господи, що е това дѣто ще явишъ себе си намъ, а не на свѣта? Отговори Исусъ и рече му: Който люби мене ще упази моето слово; и Отецъ ми ще го възлюби, и ще дойдемъ при него, и ще направимъ жилище у него.

   Ев. Иоан. 14; 21, 23.

    

   Защото самъ си Отецъ ви люби, понеже мене възлюбихте и повѣрвахте, че азъ отъ Бога излѣзохъ.

   Ев. Иоан. 16; 27..

    

   След това нека да продължим с кратката беседа „Добри ученици“-.

    

   Сега много ви е говорено, остава само да прилагате. Великият закон на природата се състои в туй, че земеделецът туря в хамбара си само това, което ще посява. Във вашите хамбари има достатъчно, остава вие само да сеете. В постъпките ви гледам, че правите едно лицемерие. Вие трябва да знаете, че не служите на мене, а на Бога. Аз не мога да уча вместо вас. Аз мога само да ви предам, а вие сами трябва да се учите, за да придобиете знания, които ви са потребни.

   Всеки ученик си има чанта, в която носи книгите си, но тези книги не трябва да стоят само в чантата, а трябва да се извадят от чантата. Като намеря някой, че не учи, като му помогна 99 пъти, най-после на стотния път го оставям и му казвам: „сбогом“.
   Като учите, ще отидете при Бога, а като не учите, тук ще седите на Земята. При Бога няма да отиде нищо нечисто. Грешните хора не учат. Те само лъжат, крадат и ги наричат думбази. Грешният човек е, който малко работи, малко учи и иска да живее охолно. Ние трябва да се откажем от дявола. Аз искам от вас, като оставите всичко настрана, да имаме любов към Бога. Ученик, който не люби баща си и майка си, той не се учи. И онези хора, които не обичат Бог, те не учат. Щом някой не те обича, той ще те спъва, било приятел, или жена, мъж и т.н. Може да каже някой: „Този или онзи не ме обича.“ Аз казвам: Защото вие не сте обичали Бога. Ако искате, аз мога да направя един опит с някого от вас да го стисне Бог с двата Си пръста. Иска ли някой? Ето аз още сега мога да направя този опит. Гдето няма любов, там няма и успех, и благословение. Щом се обичат хората, никой не може да им направи зло.

   Любовта пази и добрите, и лошите хора. А грехът, злото съсипва и добрия, и лошия човек. Любовта дава широк простор на всичките хора, но казва: „Ще учиш!“ Сега и аз на вас казвам: Ще учите. Да любите е лесно, но да учите е много мъчна работа, а това е потребно. Като казвам на някого да учи, аз му изваждам юлара, удрям му камшика и го пращам в гората да учи. А в работата на нивата няма учение. Какво ще учите на нивата, там има хомот, остен и изплезване на езика. Сега за в бъдеще гледайте да бъдете добри ученици и тогава самото Бяло Братство ще ви помага. За хатър тази работа не става. Всеки сам трябва да прави усилия.

   Любов, знание и мъдрост вървят заедно. Когато знанието е без любов, възгордява, а когато знанието е с любов, тогава иде смирението. Сам никой не може, всеки трябва да живее с някого, било с жена, или с приятел. Жената и мъжът минават за помощници – другари,

   В света умират ежегодно около 45 000 000 души, като се смята, че на Земята живеят около 1 и 1/2 милиарда, а цялото човечество е 60 милиарда.

   19 септември 1920 г. В. Търново

   И както е казал в друга беседа Учителя: „Дълго време човек ще живее на Земята, дето ще се учи, ще расте и ще се развива докато свърши развитието си тук. Тук той ще следва първоначалнто училище, после – прогиназия, гимназия и университет, след това ще влезе във великата житейска школа да приложи наученото и най-после, когато завърши и последната школа, тогава ще влезе в организирания свят, наречен небе….“.

    

   Нека да завършим първия ни наряд с Господнята молитва.

    

   Честит празник на всички! Бъдете здрави и благословени!

  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  октомври
  октомври
  октомври
  октомври

  Създадохме sinarhia.com за вас, защото вярваме, че:

  Братство се гради не с устави и договори, а с Любов.

  Истинското Християнство изключва власт на едни хора над други.

  Само безкористната работа е работа за Бога.

  Е добре да прилагаме Учителя, а не да го предаваме.

  Център на нашето обединение трябва да бъде Христос.

  Единението в Любовта прави силата.

  Ако споделяте нашите възгледи, добре дошли сред нас! 🙂

   

  Close