„Ето колко е добро и колко угодно, да живеят братя в единомислие.“ (Псалом 133)

  Виртуална Синархия с Мария Майсторова

  Мили Приятели, Днес ви предлагаме още един, но много по-кратък разговор на Учителя с ръководителите на Братските групи, проведен на…

  ОБРЪЩЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ по случай ВЕЛИКДЕН

  „Днес е денят на Възкресението! Ще ме запитате дали можете да възкръснете. Слънцето казва: „Можете!” Да няма плач, да няма…

  Виртуална Синархия с Мария Майсторова

  МИЛИ ПРИЯТЕЛИ,НА ДНЕШНИЯ СВЕТЪЛ ПРАЗНИК ИСКАМ ДА СЕ ПОЗДРАВИМ С ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО! НЕКА ХРИСТОВАТА СВЕТЛИНА ОЗАРИ ДОМОВЕТИ НИ И СТОПЛИ…

  Виртуална Синархия с Мария Майсторова – 18. април, 16.00 ч.

  Мили приятели, Предлагаме ви днес да започнем с песента „Бог е Любов“. И да продължим с молитвата на Данаила /61…

  Виртуална синархия с Мария Майсторова – 16 април – 16.00 ч.

  Мили Приятели, Предлагамe да започнем днешния (16.04., 16 ч.) наряд  с песента „На Учителя“, а след това, да произнесем три…

  Кратко видео по случай 7-ми март

  Мили Приятели, Споделяме кратко видео с интересни акценти, касаещи празника 7-ми Март. Линк към видеото Приятно слушане! 🙂

  Тук е календарът ни с програма за събития: срещи, събори, творчески мероприятия (концерти, изложби, представяне на книги и др.), общи молитви на последователите на Бялото братство в България и полезни новини с информация за синархията, както и други теми свързани с хармонизиране, координиране и сплотяване чрез братски живот по методите завещани ни от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) .

  Предстоящи събития - кликнете върху избрана дата за още подробности (на мобилните устройства информацията се показва под календара)

  Покажи събитията по категории

  Местоположения

  Изчисти предпочитанията
  Пон
  Вт
  Ср
  Четв
  Пет
  Съб
  Неделя
  декември
  декември
  декември
  декември
  1
  2
  3
  • Групата на Мария
   14:00 -16:00
   03.01.2021

   Духовен наряд за 3 януари – начало 14.00

    

   Да дойде Царството Божие на Любовта, да разгърне чувствата в душата ми и да блесне Истината!

    

   Мили приятели,

    

   Тази формула е дадена от Учителя с препоръка да се произнася на всяко първо число от месеца или годината. Но за да дойде Царството Божие на Любовта следва да си припомним някои от методите, дадени от Учителя за нейното развитие, записани от брат Боян Боев.

   Методи за развитие на Любовта

   “Веднъж една сестра каза на Учителя: „Учителю, Вие много говорите за Любовта и казвате, че с нея всичко можем да постигнем, тя дава знание, свобода и пр., но как да я придобием? Ние я желаем, викаме я, ала тя не идва.”

   Учителят дава много методи за развитие на Любовта, но аз ще посоча само най-важните. Има методи в природата, чрез които тя ни възпитава, а има и методи, които зависят от човешкото самовъзпитание.

   Един от най-важните методи, който прилага природата, е страданието. Човек не желае сам страданието, но когато наруши някой от природните закони, тогава идва страданието, което води към любовта. У човека, когато страда, изгарят всички отрицателни качества и в него се развива милосърдие, мекота, нежност, смирение и той влиза в положението на другите хора. Така страданията постепенно водят към Любовта. Защо нарекох тази сказка „Методи за развитие на Любовта”, а не „придобиване на Любовта”? Който си служи с израза „Методи за придобиване на Любовта”, той не разбира Божествената наука. Това е неправилно, защото Любовта е вътре в човешката душа. Всеки човек, в дълбочината на своята природа, има Любовта. Самият човек представя любовта, само че още е несъбудена, не е проявена.

   Вторият метод за развитие на Любовта е Чистотата. Под „чистота” се разбира не само физическа, външна чистота, чистота на тялото и дрехите, но се разбира преди всичко чистота в мисли, чувства и постъпки. Човек трябва да избягва нечисти мисли и чувства от низш характер. Така и постъпките на човека ще бъдат благородни и безпогрешни. Например, най-голямото богатство е да обичаш хората, да им желаеш доброто, да си разположен към всички същества. С тези качества ти си много богат, защото Бог е вътре в тебе, това е едно ангелско, Божествено състояние. Това богатство е много по-голямо от материалното. Но ако един ден ти се скараш с някого, разгневиш се и му пожелаеш злото, ти губиш чистотата в мислите и чувствата. Това е нечистота. След два часа ти се успокояваш, но губиш богатството, нямаш Любовта. Когато изгубиш чистотата, ангелът на Любовта те напуска, ставаш беден и тогава пак трябва да правиш усилия много време, докато ангелът на Любовта те посети.

   Трети метод е Молитвата. Всеки ден, когато се молиш и обикновено когато прилагаш свещения час, непременно ще развиеш Любовта в себе си. Молитвата не е искане от Бога пари, къщи, воденици и пр., не, молитвата е обмяна на сили между човека и Бога. Човек дава нещо и получава нещо от Бога. Преданост и служба на Бога, това е преминаване от човека към Бога. Божествените сили, Божествените състояния преминават от Бога към човека. А Бог нали е Любов? Значи и Любовта на Бога се влива в човека. Който всеки ден прилага молитвата, ще развие Любовта.

   Четвърти метод е благодарността. Всеки ден да благодариш на Бога за всичко, което срещаш в живота си. Един окултен закон гласи: Благодарността развива Любовта. Всеки ден можеш да казваш така: „Господи, благодаря ти хиляди и милиарди пъти за всичко!”. Изговаряй тази формула всеки ден и цветето на Любовта ще се разцъфти в твоята душа и ангелът на Любовта ще те посети. Тогава ти влизаш в едно хармонично отношение с Бога.

   Пети метод е да намериш във всеки човек една добра черта и да не критикуваш никого. Аз съм срещал такива хора, те са голяма рядкост. Имаше такава една сестра, която си замина на 95-годишна възраст, която аз не бях чул да говори лошо за никого.

   Шести метод е служенето на Бога. В какво се състои той? Почни да работиш за Бога, за един Божествен идеал. Когато правиш нещо за Бога, Любовта те посещава. Не е важно каква е работата. Можеш да полееш едно цвете, да посетиш една бедна вдовица, да изпратиш една добра мисъл на един човек, намиращ се в големи противоречия и пр.

   Седми метод е методът на красотата. Красотата води към Любовта. Защо? – Защото красотата е самият Бог. Всяка красота в света е отражение на красотата на Бога. В центъра на красотата е Бог. Учителят казва така: „Най­-красивото същество в света е Бог. Той е самата красота.” Всяко красиво същество, което виждате, било човек, животно, цвете, планина, в произведенията на изкуството, всяка красота е Бог. Човек, като влиза в храма на красотата, чувства присъствието на Бога. Чрез красотата човек може да намери Бога, а тогава и Любовта. Някои имат съвсем криво понятие за Бога. Иди в природата и се остави да ти въздейства природната красота – цветя, гори, поляни и върхове, морето със своя вечен език, звездите през нощта. Това е красота, тя повдига, облагородява човека. Поезията, литературата, музиката, живописта – това е красота. Когато художникът твори произведенията на изкуството, когато скулпторът вае статуята в стройни и симетрични линии, чрез тях Бог работи и Божественото се проявява.

   Осми метод е да имаме идея, представа, да знаем нещо за Бога. Колкото тази идея за Бога е по-пълна, по-съвършена и по-мистична, толкова по-добре ще познаеш Любовта. Когато искаш да дойдеш до мистичните глъбини на Любовта, до космичната Любов, до най-висшата проява на Любовта, трябва да имаш една представа за Бога.

   Девети метод е природата да оживее за тебе. Учителят казва така: „Докато природата не оживее за човека, той не може да разбере Любовта. Какво значи да оживее природата? Това значи за теб природата да стане разумна, навсякъде да виждаш действието на разумни сили. Когато виждаш разумността, която действува навсякъде в природата, тогава ти можеш да дойдеш до Любовта. В по-висш смисъл, под „оживяване на природата” се разбира да виждаш Бога във всичко: във вятъра, цветята, камъка, въздуха, светлината и пр., навсякъде да чувствуваш присъствието на Бога. Тогава ние ще дойдем до Любовта.

   Десети метод. Веднъж на Рила Учителят даде следния опит: „Изберете си десет души – пет мъже и пет жени, и ги обикнете. Всеки ден изпращайте към тях своите мисли и пожелания. Тази задача се нарича стажуване на Любовта. Правете това няколко години подред и гледайте дали с тези хора ще стане някаква промяна. Този, когото обикнеш, ако започне да става по-добър, твоята любов е Божествена. Ако нямаш този резултат, твоята любов е човешка, сянка на любовта. Този човек, когото обичаш с Божествена любов, ако е бил болен, ще оздравее, ще стане по-добър, по-умен, ще развие известни дарби, способности и пр. Така като практикуваш Любовта, тя ще расте в тебе.”

   Единадесети метод. Този метод е малко по-мистичен. С проучването на Евангелието ще дойдеш до Любовта. От всичките Евангелия, най-мистично е това на Иоана. Учителят го нарича Евангелието на Любовта. Можеш да си служиш и с другите. Ще прочетеш една глава от Евангелието или отделни стихове и ще размишляваш върху събитието. Това е първата фаза. Втората фаза ще бъде съзерцанието. Думата „съзерцание” произлиза от зрение, виждане. С твоето въображение живо да си представиш една сцена от Евангелието. Например сватбата в Кана Галилейска, проповедта на планината, лекуването на слепородения и пр. Много живо да си представиш една такава картина, в която ликът на Христа да изпъква ясно на преден план. Третата фаза е, след като си представиш образа на Христа, да се обърнеш към Него и да Му говориш, да Му изкажеш своята любов, благодарност и пр. Тогава Христовият Дух ще започне да работи в тебе. А понеже Христос е Любов, то и Любовта ще се изяви чрез тебе. Този е най-силният метод.

   Дванадесетият метод е следният. Избери си през деня пет, десет минути за размишление върху Любовта. Този метод се основава на следния окултен закон: Човек за каквото мисли, това става. Ако мислиш постоянно за лоши неща, ще станеш лош. А когато размишляваш всеки ден за Любовта, тези сили на Любовта ще почнат да работят в тебе и ще проявиш Любовта. Сега иде епохата, когато Христовият Дух ще дойде пак на Земята, като ще се вселява в умовете и сърцата на хората. Когато практикуваме дванадесетият метод за развитието на Любовта, ние ще улесним идването на Христа в човешката душа.

   15.11.1947 г., Изгрев

    

   Мили приятели,

    

   Учителя ни е завещал и следата формула, която да държим постоянно в ума си: Добър, разумен, силен и богат – Д.Р.С.Б. за решаване на всички мъчни задачи, които животът ни поднася. В беседата “Четирите положения” тази формула е дадена за настъпващата 1931 година на 9 януари.

    

   Той казва:

    

   Доброто е плод на Любовта, а Любовта – плод на Доброто; Разумността е плод на Мъдростта. Силата пък има отношение към сърцето, към човешките чувства. Сърцето има нужда от сила, а не умът. Богатството подразбира условията на живота. Най-голямото богатство, което човек има, е Животът. Който има живот, всичко има.

          И тъй, ако се обезсърчите, кажете си: “Аз трябва да бъда Д.Р.С.Б.”. Видите ли, че някой човек не постъпва правилно, изпратете му мислено думите: “Ти трябва да бъдеш Д.Р.С.Б.”. Добрият човек е образ и подобие на Бога.

    

   Скъпи  приятели,

    

   През Новата 2021 година пожелавам на всички да се изменим, да вървим от злото към Доброто, от безумието към Разумността, от безсилието към Силата, от сиромашията към Богатството!

   Благодаря ви, че бяхме заедно през изминалата 2020 година и научихме от нея много уроци от Школата на любимия ни Учител. Да станем по сплотени и да продължим да живеем в разбирателство и хармония, още повече че и звездните послания ще го изискват всекидневно от нас.  Нека се научим да живеем в мир със себе си, с другите и с Бога!

         

   Нека да продължим днешната ни виртуална среща с песента “Бог е Любов” и с Добрата молитва и Молитва на Избраните /15 стр./

    

   Мили приятели,

    

   Ще ви цитирам и една особено актуална за днешното време мисъл на Учителя от беседата “Като добрия син”, произнесена на 1 януари 1936 година: “Не се безпокойте! Тази година като дойде, кажете: Бог е промислил за всичко! Щом сте на Земята, Той е промислил. Благодарете, че сте на Земята! Търсете условията, които Бог ви е дал. Друг път няма да ги намерите!”

         

          Затова нека си пожелаем нов път, нов живот за изстрадалия български народ! А за да постигнем тази заветна цел предлагам да започнем през 2021 година да правим всеки ден едно малко упражнение, дадено от Учителя през 1917 година в беседата “Радвайте се”.

    

   РАДВАЙТЕ СЕ

   Какво трябва да прави човек, за да придобие радостта? Той трябва да отвори ума и сърцето си, да се прояви Духът чрез него. Само Божият Дух може да свързва хората и да ги накара, да се обичат разумно. По какво познавате Божията Любов? Ако влезете в един дом, дето всички са скръбни, недоволни и в няколко минути можете да смените състоянието им, вашата любов е Божествена. Затова Христос казва: „Радвайте се.“

   Когато любовта действа между хората и повдига душите им, те се радват и веселят. При това положение не съществуват болести, противоречия, разочарования. Направете опит: в продължение на една година, всяка сутрин, да изговаряте по десет пъти думата „радост“; да видите, каква промяна ще стане с вас. Всяка дума крие в себе си известна сила, особено, когато се произнася правилно.

   Всяка дума е мощна, когато се приложи навреме и намясто.

   „Днес ви оставям думата „радвайте се“. Нека радостта влезе в ума и в сърцето ви, да се свържете с великите Божии духове и да кажете в себе си: Ето, виждам ги! Повтаряйте често думата „радост“, да се свържете с Христа, да разберете великите истини, които Той носи за човечеството; да разберете смисъла на думите, с които Той си служи. Турете хляба в стомаха си и не мислете за него – той ще свърши своята работа. Изговаряйте думата „радост“ с вяра и не мислете, какво ще произведе тя във вас. Духът ви ще извлече нейните сокове и ще ви направи мощни. Като изговаряте думата и видите резултата, благодарете на Бога за нея.

   Желая на всички българи – на българския цар, на всички управници, на всички свещеници, майки и бащи, търговци, да изговарят думата „радост“, да се разнесе като вълна между всички народи. Когато всички хора, като едно цяло, изговарят думата „радост“, Божият мир ще дойде и Христос ще слезе на земята.“

   Неделна беседа от Учителя, държана на 15 април – Великден, 1917 г. София

    

   Нека да завършим днешния ни наряд с формулата, която се казва при природни бедствия и земетресения и това да правим по-често, тъй като сеизмичната опасност за много страни ще бъде по-голяма през 2021 година, според астролозите: “Всичко, което е добро мога да приема, всичко, което добро, мога да приложа, когато искам да направя някое добро, няма сила, която може да ми противодейства. Всичко мога да направя чрез Живия Бог на Любовта, който е създал всичко в света”.

    

   А СЪС СЦЕНАРИЯ НА ЗВЕЗДИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ЩЕ ВИ ЗАПОЗНАЯ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА.

    

   МИЛИ ПРИЯТЕЛИ,

   БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ! РАДВАЙТЕ СЕ НА ВСЕКИ МИГ ТУК И СЕГА! КАКВОТО И ДА СЕ СЛУЧИ В ЖИВОТА ВИ ЗАПАЗВАЙТЕ РАВНОВЕСИЕ!  ЩЕ СИ КАЖЕТЕ: ОТ СЕГА НАТАТЪК КАКВОТО И ДА МЕ СПОЛЕТИ, АЗ ЩЕ ЖИВЕЯ ЗА БОГА! НО ДА НЕ ЗНАЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ – ВИЕ САМО ДА СИ ЗНАЕТЕ, ВЪТРЕ В ДУШАТА ВИ ДА НАСТАНЕ ПРЕВРАТ.

   ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ ДА БЪДЕТЕ МЛАДИ, МЛАДИ, МЛАДИ, ИСТИННИ И ДА СЛУЖИМ НА ТОВА ВЕЛИКОЛЕПНО БОЖЕСТВЕНО УЧЕНИЕ С РАДОСТ И ЛЮБОВ! ОСЪЩЕСТВЯВАЙТЕ ИДЕАЛИТЕ СИ, РЕАЛИЗИРАЙТЕ  ПЛАНОВЕТЕ  СИ ! ДОРИ ДА ИМАТЕ ТРУДНОСТИ – НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ!

   ДА СЕ ОБИЧАМЕ ВСИЧКИ ТАКА, КАКТО БОГ НИ ОБИЧА!

    

   МАРИЯ

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  • Групата на Мария
   14:00 -18:00
   10.01.2021

   Духовен наряд за 10 януари – 14.00 ч.

    

   “Праведният чрез вярата ще бъде жив”-

    /из “Окултният ученик”/

    

   Мили приятели,

    

   След произнасянето на тази формула от Учителя, която се казва при големи опасности в живота и при различни трудности и мъчнотии, предлагам да продължим днешния наряд при следния дневен ред:

    

   1. Песента “В начало бе Словото.
   2. Молитва за времената.
   3. И с кратката беседа “Идването на Христа”. 

    

   Молитва за времената

   Господи, Боже наш, велики и святи Учителю на всяка любов и мъдрост, на всяка милост и правда, чуй молбата на тези, които уповават на Тебе в това съдбоносно време.

   Благи Господи, заради Твоята велика любов прости прегрешенията на хората, просвети умовете ни, умий сърцата ни, укрепи вярата ни, пробуди душите ни, за да Те познаем всички и да изпълним Твоята бащинска воля. Изведи ни из тъмния дол на всяко невежество, гордост и грях. Смири ни и ни озари с Твоята истина. Дарувай ни Твоята любов и открий ни правия път на живота. Върни на земята, Господи, Твоя изгубен мир. Дай светлина на всички да напуснем всяка лъжа, всяка корист, всяка вражда и насилие. Да изчезне завинаги от човешкия ум мисълта за война. Навред да съзнаят народите, че Ти си единственият наш Господ и Баща, че всички човеци сме братя и че Твоята любов и Твоят закон са правият път на живота ни.

   Изпрати, Татко наш, както някога си пращал, светии и пророци, и гении, да бъдат глава навред на народите. Предай, според Твоя благ промисъл, земята да е наследство на кротките и направи любовта на добрите хора да е канал на човешкото братство.

   Велики Учителю наш, Дух от всеблагия Бог, възрасти ни за обилна жътва за святото Божие дело, за което Ти работи на земята. Укрепи ни под Божия план чрез всички небесни ангели и светии, които са верни служители от Всемирното Бяло братство. Освети ни да работим с всички добри хора. Предай знание, вяра и сила на Твоите земни сеячи и на всички, които си призовал за Господа да изпълнят своята задача докрай.

   Нека народът, всред който работим, да изпълни волята Божия. Славянството да бъде светилник и крепост на Божието дело между народите и да се увенчае с пълен успех Божият план на земята.

   Да бъде волята Божия, да дойде царството Божие и да се вселиш Ти, Господи, Боже наш, в душите на хората завинаги!

   Амин.

    

   Идването на Христа

    

   Извънредна беседа –  21 Януари 1915г.,

    

   “Ефесяном”, 3 глава

    

   “Ще дойде на облаците. А как ще Го видят тия, които са под облаците? Облаците, това са стихиите, бурите, дъждът. Как ще видим Христа? – Така, както когато се е възнесъл…

   А в каква форма се рисува в нашето въображение образът на Христа? Има в нас едно чувство, което ни подсказва начина на Христовото идване. А ако схващате във вашето въображение, какво ще бъде идването на Христа, то е интересно…

    

          Любовта отделна ли е от човека? Тя може да се прояви и като съзнателна сила, и като несъзнателна, и като самия Дух, който движи нещата. Христос ще се яви в трите свята:

    

   1. В астралния – за нашата душа.

    Там ще се яви висок, снажен, обвит в Светлина; Неговата мисъл, Неговият ум са Светлината около Него.

    2. Ще се яви и в духовния свят.

    3. А на Земята ще се „появи на бял кон“; ще ходи, ще проповядва и гдето мине с белия кон, ще привлича хората след себе си. Ще кара всеки да вземе кръста си и да тръгне да проповядва. Конят е символ на Силата, на Словото.

    

   Мили приятели,

    

   Това са кратки бележки от беседата на Учителя, произнесена на 8 януари 1915 г. Споделям ги с вас, защото тези съкровени слова са в пълен синхрон със звездната характеристика на 2021 година.

    

          Най-напред ще започна с нумерологичната, която се отнася за числото 5. Ето какво казва в различни беседи Учителя за това число:

    

          Когато човешкото и Божественото се съединят, те образуват дома, т. е. появяването на числото пет – петоъгълникът. (ВЛИЯНИЕ НА СВЕТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА – 14)

          Учениците на Питагор са изучавали свойствата на числата от 1 ^ 4. И гърците са знаели същото. Те търсили изход, път и така се домогнал и до числото 5. Културата от изток мина в Западна Европа. Днес европейските народи разрешават значението на числото 5. В него е моралът на човека. (ФАКТОРИ В ПРИРОДАТА – 82)

          Числото 5 е основа. (ЖИВИТЕ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА -118)

          Петте таланта съответстват на нашите пет чувства; значи, хора, на които всички чувства -зрението, слухът, обонянието, вкусът и осезанието – са на място. Те са хора с прави съждения и заключения за всичко, що Бога е създал; разбират Природата, разбират нещата, разбират причините и следствията; те са учители на света, те живеят за цялото човечество. (СИЛА И ЖИВОТ I серия, второ издание 1924 г. София – 46)

          Числото пет представя човекът на добродетелите, а същевременно изразява пет фази на развитие, през които човек е минал в органическия свят: през растителния, през рибите, през птиците, през млекопитаещите и сега е в петата фаза – в фазата на човека. (ВЛИЯНИЕ НА СВЕТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА – 66)

          Числото 5 има своите функции в човека. Ако вие не знаете законите на това число, не можете да се ползвате. Това не е само едно количествено число. Вие имате пет пръста. (АКО ГОВОРЯ – II том – 28)

          Числото 5 означава човек, който е вече индивидуализиран – неговите пет пръста. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ – 1919 г. – старо издание – 33)

          Петицата е женско число, т. е. пасивно. Като женско число, то съдържа качествата на жената: мекота, отзивчивост, силно въображение. Същевременно жената е същество, което никога не може да се задоволи. (БОЖИЯТ ГЛАС – 269)

          Пет – изкуство за добро свършване на работите. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ – 75)

    

   Искате ли да се ползвате от числата, вие трябва да знаете, какви сили се крият в тях и какво действие указват върху човека. Има случай, когато банкер дава известна сума на заем, обаче, съчетанието на силите, които действат в дадената сума, се отразяват фатално върху него, и той умира. затова казваме, че има благословени пари, но има и нещастни пари. Благословението и нещастието има се дължи на силите, които се крият в тия числа. За пример, никога не давайте пет стотинки на просяк. Число, в което петорката е в началото, като 5, 50, 500, 5000, 50 000 и т. н., не е благословено. Ако някой ви даде 50 000 лв., откажете се от тази сума. За предпочитане е да вземете само 12 лева за един обяд, отколкото да вземете цялата сума. С 12 лева вие ще се свържете с разумни същества, които ще ви помагат. (ФОРМИ В ПРИРОДАТА -75).

     

    

           И така, за да изпълним добре задачите си през новата 2021 година и да съединим човешкото с Божественото като проявим съответните добродетели, включени в Пентаграма, трябва да станем по адаптивни към новите звездни енергии, характерни за знака Водолей. Като цяло, най-сетивни следва да бъдат представителите на въздушните знаци, при които напрежението от кардиналните знаци от 2020 г. сега ще се прехвърли при тях в различни периоди от нреме през тази година. А те ще могат да изпълнят по-добре своята духовна мисия, като се опитат да вникнат в смисъла, скрит в коментара на Учителя, посветен на тримата мъдреци от епохата на цар Новохудоносор, а именно:

    

    “Тримата младежи – Седрах, Мисах и Авденаго, хвърлени от Новуходоносора в огнената пещ, представят прояви на три различни характера. Рядко се срещат трима души с еднакъв характер или на един ум. Тия младежи се отличаваха с високо умствено, нравствено и духовно развитие, което се провери в живота им. Те останаха верни на своите убеждения. Когато вавилоняните искаха да им наложат своите обществени и религиозни възгледи, те не се подчиниха. В живота има принципи, на които човек трябва да остане верен. Само така той може да се развива правилно. Който не издържи на тия принципи, той носи последствието на своето отклоняване. Това изпитание се отнася не само за отделния индивид, но и за дома, за народа и за цялото човечество. Да не ви се вижда чудно, когато индивидът, домът, народът и цялото човечество днес се поставят на тоя изпит. От кого? От новия свят или от Бога. Всички минават през изпита на тримата младежи. Те представят трите велики принципа, действащи в човека. Ако между духа, душата и тялото на човека няма единство, нищо не може да се постигне. Много проповедници са говорили върху стиха за тримата момци в огнената пещ, но са ги разглеждали в друг смисъл, различен от тоя, който аз разглеждам. Тримата младежи представят три устойчиви характера. Истински човек е оня, който издържа с успех своя изпит… Всички живи същества, от най-малки до най-големи, минават през изпит, след което заемат своето определено място. Докато не минат през строгите житейски изпити, хората гледат повърхностно на живота… Характерът подразбира устойчивост. Тя е най-важната негова черта. Устойчив характер е оня, който при всички условия на живота е един и същ, т.е. не се изменя. Ако при изпитанията човек мени характера си, казваме, че той няма характер. Всички същества, които нямат характер, са безлични, т.е. лишени от индивидуалност. За да развие основната черта на характера си – устойчивостта, човек минава през 4 процеса, т.е. през 4 степени на развитие: процес на подсъзнанието, на съзнанието, на самосъзнанието и на свръхсъзнанието или така нареченото космическо, Божествено съзнание. Сегашният човек е дошъл до самосъзнанието. В това съзнание се крият условията за човешкото падане.

    

   Съществува известна аналогия между живота на Христа и тоя на тримата момци, които Навуходоносор заповяда да хвърлят в огнената пещ. Пещта била толкова нагорещена, че палачът, който ги хвърлил вътре, изгорял. Казано е, че Бог е огън, който изгаря. Обаче който живее в съгласие с Божията Любов и с Христовия Дух, е в пълна безопасност. Божията сила се проявява в трудните моменти на живота.

    

   Един човек, който не може да издържи една температура от 42°,  каква сила има той и къде се крие причината за това? Човек може да се дисциплинира и да издържи и по-висока температура. Как издържаха тримата момци, за които се говори в Библията, че били хвърлени в огнената пещ? – Това зависи от силата на човешката мисъл. Има едно състояние, при което човек не може да гори. Направете един малък опит: дръжте концентрирано съзнанието си, че вие сте господари на огъня. Вземете един въглен в ръката си и при това концентрирано състояние, без да има раздвоение в мисълта и съмнение, ще може да пренесете въглена от едно място на друго, без да се изгорите. Ако се изгорите, това показва, че вашето съзнание не е концентрирано. Ако съзнанието еконцентрирано, изгаряне не може да стане.

    

          Когато човек е добър, дето го турят – в ада или в рая – навсякъде му е добре. Ако е лош, и в рая да го турят, пак ще му е зле. Тримата младежи минаха през огнената пещ, но не изгоряха. При тях влезе и четвърти, който приличаше на Христа. Когато човек мине през огъня, ще намери четвъртия елемент, т.е. Духа, наречен от философите висшето Аз – Божественото начало в човека. От гледището на християните това значи да се съединяваш с Бога. Това подразбира да живееш в хармония, а не да съединиш ръцете си с някого, да се хванете ръка за ръка.

    

          “Трима мъже паднаха вързани в огнената пещ.” – Това беше изпит, който те издържаха добре… В характера на тримата момци се забелязва голямо безстрашие. Кога човек проявява безстрашие? Когато душата и сърцето му са изпълнени с Любов. Само оня, който е видял лицето на Бога и виделината, която излиза от Неговото лице, той разбира великата Истина на живота. Докато не познаете тая Истина, не говорете за нея. Казано е в Писанието: “Търсете, хлопайте, искайте!” Какво? – Великата Истина. Не играйте ролята на актьори – да мислите, че сте царе. Временно, на сцената, сте цар, но не и в живота. На сцената сте намерили истината, но не и в живота. Който е намерил великата Истина, той е в положението на тримата момци. Той е готов да влезе в огнената пещ – да изгорят връзките, които го свързват с живота, и да тръгне свободен, без никакви връзки на земята. Следователно на оня, който е намерил великата Истина, връзките ще паднат в огъня и ще изгорят; ако не изгорят – той не е намерил Истината. Ако духът ви остане крепък, неопърлен от огъня, и вие сте намерили Истината…

    

   … “Трима мъже паднаха вързани в огнената пещ.” Те заемали високо обществено положение, но за убеждението си били подложени на изпитание. Царят им казал: “Ако не се поклоните на златния образ, ще ви отнема положението, което заемате, и ще ви хвърля в огнената пещ, отдето никой не може да ви избави.” И сега се повтаря времето на Седраха, Мисаха и Авденаго. Днес хвърлят всички хора в огнената пещ. Ако не се поклониш на известни мнения, системи или вярвания, ще влезеш в огнената пещ. Днес няма свобода; днес малтретират всички хора, и то как – по незаконен начин. Турят законността като претекст на справедливост, но тая законност почива на насилие. Кого изнасилват? – Благородните и добрите хора…

    

   … Всяко увеличаване, разширяване или придаване към организма наричаме Любов. Дето няма разширяване в организма, там Любовта отсъства… “Тримата младежи паднаха вързани в огнена пещ.” Интересно е, че след като хвърлили тримата момци, видели и четвърто лице в пещта. Царят запитал: “Нали бяха трима души? Кой е четвъртият между тях?” – Това е единият милиметър, с който се разширили, т.е. присъствието на Любовта. Царят заповядал да ги извадят от пещта, да кажат какво има там. Той казал: “Там има някаква реалност”…

    

   … Коя черта от характера на тримата момци заслужава внимание? Смелостта им да влязат в огнената пещ. Сега и вие се намирате пред изпита да влезете в пещта, да се изчистите, за да дойде четвъртият. Той е единият милиметър, с който сте се разширили. Влезте в пещта без никакъв страх, без никакво движение отвън… “Трима младежи паднаха вързани в огнената пещ.” Те са познавали Истината, затова четвъртият слезе между тях, за да види какво става. Те били девствени души, три възвишени ангела, въплътени на земята – нито като мъже, нито като жени. Питам: слизал ли е вашият ангел при вас? Това е въпрос, на който не можете да отговорите…

    

   … Върнете се по домовете си и намерете де са вашите Седрах, Мисах и Авденаго. Единият живее в ума, ще го търсите на небето. Другият живее в сърцето, ще го търсите в астралния свят. Третият живее на земята. Четвъртият иде сега отгоре. Понеже страданията ви са големи, Бог изпраща своя лъч и казва: “Голям вик се чува от земята. Иди да видиш какво става там, за да се тури край на тия страдания!”…

    

   … Желая на всички да паднат оковите! Да дойде четвъртият между вас и да кажете: “Няма друг Бог като Този на Седраха, Мисаха и Авденаго. Няма друг Бог като Този, Който туря ред и хармония между всички братя, сестри и приятели. Няма сила, подобна на Любовта.” Щом е така, приемете Любовта съзнателно, според законите на абсолютното отричане. Когато се отказваш от дявола, църквата те пита: “Отричаш ли се от дявола?” – “Отричам се.” Това значи да не вярваш в дявола, който е наредил всичко в света. Той обхванал Божествените работи, държи ги в ръцете си и под тях поставил своя подпис. Кажете си: “Отричаме се от всичко старо, от всичко дяволско.” И тъй, няма Бог като Бога на Седраха, Мисаха и Авденаго. Желая да се върнете към вашия Бог. Той е и мой Бог. Моят Бог е и ваш. Той е един! Откак светът съществува, за пръв път Той праща един лъч към синовете на човечеството и казва чрез пророка: “Обърнете се към Мене! Приемете моята Любов. Турете Моя закон. Внесете братството навсякъде. Турете насилието настрана. Ни помен от лъжата! Събудете се, Мои деца, да не виждате страшни сънища, да не се срами небето от вашите думи и дела!” Желая на всички вас, като се върнете по домовете си, да се откажете от миналото, че като дойдете следната неделя, поне една десета от вас да сте излезли от пещта…”.

    

   Мили приятели,

    

   Духовният девиз на Водолея е: Братство, Равенство, Свобода. За да го приложим в живота, трябва да проявим от тук нататък по голяма динамика в духовната си работа, за да осъществим промените във всяка негова област според повелите на звездите и на числото 5. Убедена съм, че една от възможностите пред нас в този смисъл, е, да слушаме по-често небесният призив на Учителя от 1898 г. в “Призванието към народа”, за да поддържаме по високи вибрации на духовните си тела и да помогнем за реализацията на дългоочакваните промени в нашето общество, а може би и в това на други страни. Затова тук прилагам адреса за аудиозаписа на Призванието:

   https://www.youtube.com/watch?v=RwbVF-l1N3Y

    

   Колкото по-често го слушаме, толкова по реална и по скорошна ще бъде победата на Доброто в родната ни страна.

   Като допълнение към този наряд ще получите и една част като специален бонус от звездната характеристика на първо време, касаеща всички нас и най-вече България. А през следващата седмица ще си прочетете и обещаната лична прогноза за участниците в синархическата група.

   Нека да завършим днешната ни среща с Молитвата на Духа /19 стр./, като я произнесем коленичили.

    

   БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ!

    

   С обич: Мария

  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  • Групата на Мария
   14:00 -16:00
   17.01.2021

   ДУХОВЕН НАРЯД ЗА 17 ЯНУАРИ – 14.00  ч.

    

    

   „Обичай съвършения път на Истината и Живота.

   Постави Доброто за основа на дома си,

   Правдата за мерило,

   Любовта за украшение,

   Мъдростта за ограда

   и Истината за светило.

   Само тогава ще Ме познаеш и Аз ще ти се изявя!

    

   Заветът на Учителя Беинса Дуно

    

    

   Мили приятели,

   Предлагам днес да започнем нашия седмичен наряд с песента “Аум” /118 стр./ и след нея да произнесем Молитвата за България:

    

   МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ

   Господи Боже наш, Ти, Който бдиш над света, чуй нашата утринна молитва. Озари ни с лъчите на могъщия Си Дух и разпали в сърцата ни искрата, която Си вложил в нас. Укрепи в гърдите ни пламъка на свободата и правдата. Просвети ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за своя славен род, за Твоята велика Милост.

   Ти, Който Си вдъхновявал за светли дела нашите духовни първенци. Ти, Който Си благословил меча на нашия воин и Си Го водил към подвизи и величие, Господи, Ти няма да забравиш и нас. Простри десницата Си над нас, да вървим по Твоя Път с нашия избран народ и нашите братя – Твои верни, заседнали в своята земя по Твоята Воля.

   Дай ни сила да живеем, да работим за благото и величието на отечеството ни. Дай на нашата скъпа родина твърдост в изпитанията, воля за живот и вяра в нейния устрем, за да летим през вековете, водени от своя мъдър Баща към победа и възход, към могъщество и вечност за Твоя слава!

   Амин

    

   Мили приятели,

   От един частен разговор с Учителя, осъществен в навечерието на 1921 г. научих ннтересни прогнози от Него за настоящата и за следващите години, които искам да ги споделя с вас накратко:

    

   Частен разговор с Учителя

    

   Извънредна беседа, Русе, 1 Януари 1921г., (Събота) (неизвестен час)

    

   Слънцето на полюсите се вижда как се движи спираловидно нагоре и надолу.

    

   Старата 1920 г. си отиде и е вече извън земята. Отива си с голям керван: 35 милиона души и повече от 100 милиона добитък. Хората са царе, владици, управници, народ, граждани, дядовци, баби – цял народ от 35 милиона с всичкото му състояние. Тя дойде само с една тояжка като Яков при Лавана, а си отива с цели съкровища придобити и подаръци.

    

   1920 г. даде 40 милиона души родени. Дойде тържествено, отива си с подаръци.
   1921 г. идва церемониално, тържествено, с всички ония духове, които ще получат плът, за да работят между хората за повдигане на човечеството. Идват и работници.
   Със заминаването на 1920 г. отидоха си и всички уволнени от служба. При срещането си 1920 г. с 1921 г. се поздравяват с „Ура!“ и се разминават с благопожелания „На добър път!“ на едните и на другите.

    

   Състоянието и положението на Луната показва, че много работи през тая година ще се изпразнят.

   В тялото на човека работят ангели, архангели. В дърветата също. Затова тялото трябва да се пази, а дръвчетата да се отглеждат с обич, защото в тях се проявява Господ и тогава с нашите грижи те ще дадат много плод.

    

   Човек все трябва да има нещо да го стяга. Бъчварят ако не е стегнал с обръчи бъчвата, тя ще се разпадне. Това е необходимост.

   9 ч.

    

   * * *

    

   1921 г. е строга, защото бащата и майката идат – 1 и 2. Бащата е строг.

    

   1922 г. – ще дойдат двете майки – духовната и световната. С нея си отива и XIX век и започва XX век – век на правдата.

    

   1923 г. – година на размириците.

    

    1924 г. – ще дойде бащата и майката на народа.

    

   1928 г. – ще дойде Божествената майка.

    

   Устата е една, но всичко, което мине през нея, през зъбите – всичко троши, мачка.

    

   Хората трябва да се хранят, но и да гладуват. И тогава по-дълго време живеят. Като ядеш малко, казвай си: „Ех, да бях си хапнал още, че хубаво беше!“ – с това се разширяваш, а който преяде, става му тежко, не е благодарен и се смалява, затова природата дава гладни години. Затова и птичките хвъркат 40 км. дневно, за да се нахранят.

   18 ч. и 30 мин., на вечеря

    

   * * *

    

   Разговор между двама ни горе в салона.

   Големите реки се образуват от малките приточета, а не от по-големите си притоци (реки); големите печалби се получават от малките печалби.

    

   20.00 ч.

    

   1 януари 1921 г. Русе

    

   И едно интересно посрещане на тази година в дома на Никола Ватев.

    

   Нова година. 1921 г.

    

   Извънредна беседа, Русе, 1 Януари 1921г.,(Събота) 0:00ч.

    

    

   Малка група събрани около Учителя. Точно в 12 часа поздравихме Учителя с Новата година. Той почерпи, като даде всекиму по парче мед с восък. От дома на брат Ватев по една курабийка и от Матейчо по едно бонбонче. Тегли се жребиха от Библията в присъствието на Учителя:

    

   М. Сотиров – Евангелие от Лука 22:18 = 4

   К. Иларионов – Йоан 3:12 = 6

   Н. Ватев – Деяния 11: 27 = 2

   Петър Н. Ватев – Йеремия 31: 20 = 6

   Васил Н. Ватев – Йов 31.15 = 1

   Кина Н. Ватева – Псалом 32:17 = 4

    

   Библията имаше хиляда и четиринадесет (1014) страници. Учителят определи да се отвори стр. 999, стих 10, лява колона. Падна се Откровение. 1 глава, стих 10: „В неделен ден бидох в изстъпление Духом: и чух зад себе си глас голям като от тръба.“

    

   12 часа полунощ на 31 декември 1920 г. Русе, в дома на брат Никола Ватев.

    

    

   Нека да прочетем същите глави от Библията, цитирани по-горе, защото нищо не се дава случайно.

    

   Мили приятели,

    

   Днес ще завършим нашата духовна среща с беседата “Надеждата”. И нека тя ни бъде пътеводна звезда в новия духовен път към Епохата на Водолея. 

    

   НАДЕЖДАТА

   Извънредна беседа, Русе, 16 Януари 1920г., (Петък) 10:00ч.

   „А сега остават тези трите: вяра, надежда и любов.“

    

   Любезни братя и сестри,

    

   Моля да продължим с молитвения наряд, който ви дадох за 22.00 вечерта, тъй като опасния период според небесните знаци ще продължи до края на януари, имайки предвид опасността от земетресения и природни бедствия.

    

  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Създадохме sinarhia.com за вас, защото вярваме, че:

  Братство се гради не с устави и договори, а с Любов.

  Истинското Християнство изключва власт на едни хора над други.

  Само безкористната работа е работа за Бога.

  Е добре да прилагаме Учителя, а не да го предаваме.

  Център на нашето обединение трябва да бъде Христос.

  Единението в Любовта прави силата.

  Ако споделяте нашите възгледи, добре дошли сред нас! 🙂

   

  Close