Координатори

Фейсбук групи за работа по метода на четирите съвета: Бяло Братство София и Бяло Братство Варна

Координатори по градове:

гр. София

Духовен съвет
Теодор Николов Просветен съвет
Мирослав Минчев Физически съвет

 

гр. Варна

ИМЕ КООРДИНАТОР
Христо Маджаров Духовен съвет
Стела Рускова Просветен съвет
Христо Коларов Физически съвет
Димитър Димов Примирителен
Димитър Калев Член
Рая Манчева Касиер
Христо Вътев Координатор
 гр. Стара Загора
Симеон Симеонов Духовен съвет
Румяна Николаева Просветен съвет
Станка Кайрякова Физически съвет
Борис Димитров Примирителен

 

Close