Просветен съвет България

Предстоящи събития

 • 02.03.2019 09:00 - 02.03.2019 18:30

  ПЕДАГОГИЧЕСКА СБИРКА

  на тема:

  „Педагогическите идеи на Учителя Петър Дънов и тяхното приложение днес“

  Цел на срещата: Споделяне на идеи и опит в приложението на педагогическите идеи на Учителя в съвременна образователна среда.

  Място: гр. София; 90-о СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин

  Дата: 02.03.2019г.

  Телефон за връзка: 0888865418, Георги Христов

  ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

   

  Време/Модул Тема Водещ
  9:00-13:00 – Първи модул:

   

  Педагогическите идеи на Учителя - изследвания и практики 

  1. Образователната система в Америка по време на Учителя

  2. Сократовият метод като педагогически похват, използван от Учителя

  3. Роля на безкористието при работа с педагогическите идеи на Учителя

  4. Съвместимост на педагогическите идеи на Теодосий Теодосиев-Тео с тези на Учителя

  5. Астрология и възпитание

  Гергана Йотова

  Георги Христов

   

   

   

                           10:30-11:00 – Кафе/чай пауза
  6. Книга по Учителя: „Възпитание на детето в утробата на майката“ Опитности на едно семейство

   

   

  7. Възпитанието на детето започва преди зачеването, с възпитанието и обучението на родителите

   

   

  8. Разпространение на педагогическите идеи на Учителя Петър Дънов в академичната общност

  Петър и Милена Цветкови

   

   

   

  д-р Емилия Янева

   

   

   

  Александър Ранев

  13:00-15:00 – Обяд
  15:00-18:30  Втори модул:

   

  Педагогиката  на Учителя – споделен опит

  1. Представяне на резултати в иновативното 90-о СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

   

   

  2. Работа на сдружение „Слънчогледи“

  Емилия Иванова

  Георги Пеев

   

   

  Веско Василев

  Гергана Йотова

  16:30-17:00 – Кафе/чай пауза
  3. Паралел на идеите на Учителя и Валдорфската педагогика

   

   

   

  4. Педагогиката на Учителя и на Мария Монтесори – сходства и различия

  Събеседване с учители от Валдорфско училище „Николай Райнов“ гр. София

   

   

  Мария Брайкова

   

   

   

   

  9:00-13:00 – ПЪРВИ МОДУЛ:

  Педагогическите идеи на Учителя - изследвания и практики 

   

  9:00-10:30 – Гергана Йотова, Георги Христов

  1. Образователната система в Америка по време на Учителя

  2. Сократовият метод като педагогически похват, използван от Учителя

  3. Роля на безкористието при работа с педагогическите идеи на Учителя

  4. Съвместимост на педагогическите идеи на Теодосий Теодосиев-Тео с тези на Учителя

  5. Астрология и възпитание

   

  10:30-11:00 – Кафе/чай пауза

   

  11:00-12:00 –

  6. Книга по Учителя: „Възпитание на детето в утробата на майката“ Опитности на едно семейство – Петър и Милена Цветкови

  7. Възпитанието на детето започва преди зачеването, с възпитанието и обучението на родителите – д-р Емилия Янева

  12:00-13:00 – Александър Ранев

  8. Разпространение на педагогическите идеи на Учителя Петър Дънов в академичната общност

   

  13:00-15:00 – Обяд

   

  15:00-18:30 – ВТОРИ МОДУЛ:

  Педагогиката  на Учителя – споделен опит

   

  15:00-16:30 –

  1. Представяне на резултати в иновативното 90-о СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – Емилия Иванова, Георги Пеев

  2. Работа на сдружение „Слънчогледи“ – Веско Василев, Гергана Йотова

   

  16:30-17:00 – Кафе/чай пауза

   

  17:70-18:30 –

  3. Паралел на идеите на Учителя и Валдорфската педагогика – Събеседване с учители от Валдорфско училище „Николай Райнов“ гр. София

  4. Педагогиката на Учителя и на Мария Монтесори – сходства и различия – Мария Брайкова

  Очакваме ви! 🙂

  Линк към събитието във Фейсбук

Close