МатериалиНовиниЧетирите съвета

СЪЩНОСТ на СИНАРХИЧНИЯ МОДЕЛ – БОЖЕСТВЕНИЯТ ПЛАН (Синархия, Синархично управление, Учителят възражда Синархията, Четирите съвета…)

След като Атлантската цивилизация е потопена в океана, в сила влиза Новият План на Бялото Братство за възстановяване на човешката раса чрез Синархията.
В страните, които прилагат Синархията, настава Единство на светска и духовна власт и религиозен, научен и социален Синтез, който дава възможност за подем на всички сили, тъй като всяка сила има свое място и работи за Цялото.
Такива страни са Балканите (Тракия), Египет, Индия, Израел…
На Балканите е открито най-старото злато във Варненския некропол, където при погребалните вещи лежат инсигнии и на царска, и на жреческа власт. В санскритските речници Варна означава каста, съсловие. Когато 4-те Варни (начала, касти) се обединят, започва социалният живот. Така днешна Варна е символ на Синархията.
Етимологично Син-архия означава синтез на 4-те архитипни корена.
Известна е под различни имена – Единство, Синтез, съвластие, Хармония, Живот за Цялото, Царство Божие и пр. Учителят я нарича Окултна социология.
В Египет синархично управление се използва при царуването на Озирис, господар на Светлината …
Законодателя Ману, Великият посветен построява по този принцип основите на Великата Древноиндийска цивилизация. Така се оформя кастовото деление в Древна Индия, където всеки индивид работи в някаква клетка от тялото на Великия Бог Брама.
В древноиндийските писания Рамаяна се говори за великия Рама, увенчан с двойна корона ¬ на завоевател и на Посветен.
Силата на Синархията се крепи на равнопоставеност по възможности и на йерархия по резултати. И когато тези стълбове се нарушат, започва разкол. Общността трябва да служи за благото на всички нейни членове, а не обратно: членовете да служат (принудително!) на общността за благоденствието на една малка нейна върхушка.
Когато кастите стават наследствени и задължителни, този ред, вместо да помага, започва да насилва индивидите. Великият религиозен синтез, характеризиращ цикъла на Рама, се разпаднал на отделни езически култове. Тези държави и култове тръгват по пътя на зрелищата и насилието, известен като Пътя на Тигъра или Пътя на Нимрод ¬ основателя на Вавилон.
В Свещената Библия се говори за Мелхиседек – цар салимски, свещеник на Бога Всевишни, без баща, без майка, без родословие, без начало на дни и край на живот, уподобен на Син Божи, оставащ завинаги свещеник.” Той е занесъл на Авраам хлябът и виното и Аврам му е дал десятък от всичко. Аврам е който поема тази мисия. Името му съдържа йерограма РАМ: АВ-РАМ и показва мисията му да възстанови цикъла на Рама – азбуката на Синархията…
Така, от Авраам до Исус протича водещата нишка на едно Посвещение, на което Мелхиседек е “Великият жрец”…
Това е Божествения план за Новата Епоха, който описвам в повечето от книгите си и който изучаваме от години във Варна…
УЧИТЕЛЯТ ВЪЗРАЖДА СИНАРХИЯТА
Още от началото на 20-ти век – 1900 г. – Учителят започва да изгражда Синархичната Верига на Бялото Братство- Веригата на Божествената Любов…
Години наред – Варна, Търново, Сливен и др. – се провеждат срещи на тази Синархична Верига…
До 1909 г. срещите се провеждат във Варна, а от 1910 г. се провеждат във Велико Търново…
(Описани са подробно в т.нар. Протоколи на Веригата – виж. напр. „Учителят във Варна”, 1998 г. изд. Алфиола” и „Всемировият Учител Беинса Дуно и ВеликоТърново”, 1995 г. изд. Алфиола”)
През 1909 Учителят дава във Варна Трите Закона на Синархичната верига, които изискват благоговейно отношение към Бог, любвеобилно отношение към близките и изискване за върховно съвършенство (като Бога).
До 1914 г съборите са тайни, както расте Житното зърно под земята.
През 1914 г. Той обявява идването на Новата Епоха на Водолея и започва публични беседи…
На 21.01.1919 г. Учителят дава Молитва на Синархичната верига.
В същата 1919 г. Учителят води няколко разговора за Синархията с депутата Иван Толев – издател и главен редактор на окултно списание „Всемирна летопис”.
Толев публикува пет статии за Синархията в (1919 и 1923 г.), в които показва как може и трябва да се въведе Синархията в България.
ЧЕТИРИТЕ СЪВЕТА
Преди Събора през 1921 г. Учителят казва, че синархичното управление трябва да се въведе в Братството, в страната и в света, за да се подготви за Новата Епоха.
На Събора през 1921 г. Учителят държи беседата „Четирите съвета”, която започва с 21 гл. на Откровението, насочена към изграждане на Царството Божие, респ. към Новата Епоха. И казва, че „Времето е дошло!”, че 21 гл. отговаря на годината и на 21 век. Там и в следващите няколко беседи Учителят обяснява как да се приложат 4-те съвети, защото годината е юбилейна..(Виж Съборни беседи 1921 г., В. Търново и „Мировата Любов”, Съборно Слово 1919 -1921 г., Изд. „Бяло Братство”, София, 2008 г.)
Вместо архаичния начин на ръководство, при който началникът нарежда, а всички са длъжни да изпълняват без да мислят, Учителят предлага синархичния метод на работа чрез 4-те съвета, при който всеки да си намери мястото и да работи с любов според заложбите и талантите си.
В същия смисъл е и Беседата „Четирите учения” (виж „Живот за Цялото”). Когато Учителят казва, че Нашето Учение идва от много далеч от миналото и е основа на бъдещия строй…,
Учителят говори директно каква е неговата Мисия: да предаде Учението на учениците, те – на българския народ, а той – на другите народи.
И учениците и народът отговарят директно пред Бога, ако не послушат и изпълнят задачата си….
Атлантите не послушаха и царството им потъна под краката им;
Евреите не послушаха и 2000 г. не могат да си съберат останките.
Учителят разкрива, че ние – вироглавите българи от Юдино коляно проявяваме тяхното вироглавство и вървим смело по техните стъпки…
Затова днес, като празнуваме 100 год от обявяване на Новата култура, е време за равносметка. Редно е да се запитаме:
– живеем ли в Учението или си въвеждаме в него светските манталитети,
– развихме ли добродетелите от Пентаграма, изградихме ли с тях Дома; т.е. изпълнихме ли „Завета на Учителя” (неправилно наричан „Заповед”);
– творим ли братския живот по 4-те съвета на Синархията ?
– има ли плурализъм или продължаваме с еднопартийното си мислене;
– защо мълчим за Писмото на Учителя – да не създаваме външна организация с Устави и седалище? Къде е седалището на Пролетта? Преди 20 г. се каза, че Уставът е проформа – само за пред властта, а сега се казва „само по устава” и се събираме да го подобряваме…
„Възцари ли се хармонията на пълното единство м/у нас!”
Отговорността ни, каза Учителят, е персонална, не можем да се оправдаваме като фашистите, че сме изпълнявали заповеди и не сме знаели, че се вършат престъпления… пред международния съд това не мина, дали ще мине пред Божествения?
Из лекция на Хр. Маджаров „Същност на Синархичния модел – Божественият план” , Айтос, 2.03.2014 г. – Среща, посветена на 100 г. от обявяването на епохата на Водолея …
Виж също: Хр. Маджаров, „Синархията –Тайното учение на Хармонията”, 2018 г. изд.
Алфиола, Варна
Виж още: „Добродетелите – някога и сега”, , 2015, „Принципи и Традиции на Бялото братство”, 2016, Хр. Маджаров , изд. Алфиола, Варна

 

Покажи още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close