„Ето колко е добро и колко угодно, да живеят братя в единомислие.“ (Псалом 133)

  За дейността на групата на Мария Майсторова

  Любезни Приятели, имам удоволствието да споделя с Вас отчета за дейността на групата на сестра Мария Майсторова, вдъхновена от импулса…

  Брой 1 на електронен вестник „Синархия“

  Братя и сестри, Пред вас е брой 1 на електронния вестник „Синархия“, издание на Просветния съвет на Бяло Братство –…

  Виртуална Синархия с Мария Майсторова

  Мили Приятели, Днес ви предлагаме още един, но много по-кратък разговор на Учителя с ръководителите на Братските групи, проведен на…

  ОБРЪЩЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ по случай ВЕЛИКДЕН

  „Днес е денят на Възкресението! Ще ме запитате дали можете да възкръснете. Слънцето казва: „Можете!” Да няма плач, да няма…

  Виртуална Синархия с Мария Майсторова

  МИЛИ ПРИЯТЕЛИ,НА ДНЕШНИЯ СВЕТЪЛ ПРАЗНИК ИСКАМ ДА СЕ ПОЗДРАВИМ С ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО! НЕКА ХРИСТОВАТА СВЕТЛИНА ОЗАРИ ДОМОВЕТИ НИ И СТОПЛИ…

  Виртуална Синархия с Мария Майсторова – 18. април, 16.00 ч.

  Мили приятели, Предлагаме ви днес да започнем с песента „Бог е Любов“. И да продължим с молитвата на Данаила /61…

  Тук е календарът ни с програма за събития: срещи, събори, творчески мероприятия (концерти, изложби, представяне на книги и др.), общи молитви на последователите на Бялото братство в България и полезни новини с информация за синархията, както и други теми свързани с хармонизиране, координиране и сплотяване чрез братски живот по методите завещани ни от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) .

  Предстоящи събития - кликнете върху избрана дата за още подробности (на мобилните устройства информацията се показва под календара)

  Покажи събитията по категории

  Местоположения

  Изчисти предпочитанията
  Пон
  Вт
  Ср
  Четв
  Пет
  Съб
  Неделя
  декември
  декември
  декември
  декември
  1
  2
  3
  • Групата на Мария
   14:00 -16:00
   03.01.2021

   Духовен наряд за 3 януари – начало 14.00

    

   Да дойде Царството Божие на Любовта, да разгърне чувствата в душата ми и да блесне Истината!

    

   Мили приятели,

    

   Тази формула е дадена от Учителя с препоръка да се произнася на всяко първо число от месеца или годината. Но за да дойде Царството Божие на Любовта следва да си припомним някои от методите, дадени от Учителя за нейното развитие, записани от брат Боян Боев.

   Методи за развитие на Любовта

   “Веднъж една сестра каза на Учителя: „Учителю, Вие много говорите за Любовта и казвате, че с нея всичко можем да постигнем, тя дава знание, свобода и пр., но как да я придобием? Ние я желаем, викаме я, ала тя не идва.”

   Учителят дава много методи за развитие на Любовта, но аз ще посоча само най-важните. Има методи в природата, чрез които тя ни възпитава, а има и методи, които зависят от човешкото самовъзпитание.

   Един от най-важните методи, който прилага природата, е страданието. Човек не желае сам страданието, но когато наруши някой от природните закони, тогава идва страданието, което води към любовта. У човека, когато страда, изгарят всички отрицателни качества и в него се развива милосърдие, мекота, нежност, смирение и той влиза в положението на другите хора. Така страданията постепенно водят към Любовта. Защо нарекох тази сказка „Методи за развитие на Любовта”, а не „придобиване на Любовта”? Който си служи с израза „Методи за придобиване на Любовта”, той не разбира Божествената наука. Това е неправилно, защото Любовта е вътре в човешката душа. Всеки човек, в дълбочината на своята природа, има Любовта. Самият човек представя любовта, само че още е несъбудена, не е проявена.

   Вторият метод за развитие на Любовта е Чистотата. Под „чистота” се разбира не само физическа, външна чистота, чистота на тялото и дрехите, но се разбира преди всичко чистота в мисли, чувства и постъпки. Човек трябва да избягва нечисти мисли и чувства от низш характер. Така и постъпките на човека ще бъдат благородни и безпогрешни. Например, най-голямото богатство е да обичаш хората, да им желаеш доброто, да си разположен към всички същества. С тези качества ти си много богат, защото Бог е вътре в тебе, това е едно ангелско, Божествено състояние. Това богатство е много по-голямо от материалното. Но ако един ден ти се скараш с някого, разгневиш се и му пожелаеш злото, ти губиш чистотата в мислите и чувствата. Това е нечистота. След два часа ти се успокояваш, но губиш богатството, нямаш Любовта. Когато изгубиш чистотата, ангелът на Любовта те напуска, ставаш беден и тогава пак трябва да правиш усилия много време, докато ангелът на Любовта те посети.

   Трети метод е Молитвата. Всеки ден, когато се молиш и обикновено когато прилагаш свещения час, непременно ще развиеш Любовта в себе си. Молитвата не е искане от Бога пари, къщи, воденици и пр., не, молитвата е обмяна на сили между човека и Бога. Човек дава нещо и получава нещо от Бога. Преданост и служба на Бога, това е преминаване от човека към Бога. Божествените сили, Божествените състояния преминават от Бога към човека. А Бог нали е Любов? Значи и Любовта на Бога се влива в човека. Който всеки ден прилага молитвата, ще развие Любовта.

   Четвърти метод е благодарността. Всеки ден да благодариш на Бога за всичко, което срещаш в живота си. Един окултен закон гласи: Благодарността развива Любовта. Всеки ден можеш да казваш така: „Господи, благодаря ти хиляди и милиарди пъти за всичко!”. Изговаряй тази формула всеки ден и цветето на Любовта ще се разцъфти в твоята душа и ангелът на Любовта ще те посети. Тогава ти влизаш в едно хармонично отношение с Бога.

   Пети метод е да намериш във всеки човек една добра черта и да не критикуваш никого. Аз съм срещал такива хора, те са голяма рядкост. Имаше такава една сестра, която си замина на 95-годишна възраст, която аз не бях чул да говори лошо за никого.

   Шести метод е служенето на Бога. В какво се състои той? Почни да работиш за Бога, за един Божествен идеал. Когато правиш нещо за Бога, Любовта те посещава. Не е важно каква е работата. Можеш да полееш едно цвете, да посетиш една бедна вдовица, да изпратиш една добра мисъл на един човек, намиращ се в големи противоречия и пр.

   Седми метод е методът на красотата. Красотата води към Любовта. Защо? – Защото красотата е самият Бог. Всяка красота в света е отражение на красотата на Бога. В центъра на красотата е Бог. Учителят казва така: „Най­-красивото същество в света е Бог. Той е самата красота.” Всяко красиво същество, което виждате, било човек, животно, цвете, планина, в произведенията на изкуството, всяка красота е Бог. Човек, като влиза в храма на красотата, чувства присъствието на Бога. Чрез красотата човек може да намери Бога, а тогава и Любовта. Някои имат съвсем криво понятие за Бога. Иди в природата и се остави да ти въздейства природната красота – цветя, гори, поляни и върхове, морето със своя вечен език, звездите през нощта. Това е красота, тя повдига, облагородява човека. Поезията, литературата, музиката, живописта – това е красота. Когато художникът твори произведенията на изкуството, когато скулпторът вае статуята в стройни и симетрични линии, чрез тях Бог работи и Божественото се проявява.

   Осми метод е да имаме идея, представа, да знаем нещо за Бога. Колкото тази идея за Бога е по-пълна, по-съвършена и по-мистична, толкова по-добре ще познаеш Любовта. Когато искаш да дойдеш до мистичните глъбини на Любовта, до космичната Любов, до най-висшата проява на Любовта, трябва да имаш една представа за Бога.

   Девети метод е природата да оживее за тебе. Учителят казва така: „Докато природата не оживее за човека, той не може да разбере Любовта. Какво значи да оживее природата? Това значи за теб природата да стане разумна, навсякъде да виждаш действието на разумни сили. Когато виждаш разумността, която действува навсякъде в природата, тогава ти можеш да дойдеш до Любовта. В по-висш смисъл, под „оживяване на природата” се разбира да виждаш Бога във всичко: във вятъра, цветята, камъка, въздуха, светлината и пр., навсякъде да чувствуваш присъствието на Бога. Тогава ние ще дойдем до Любовта.

   Десети метод. Веднъж на Рила Учителят даде следния опит: „Изберете си десет души – пет мъже и пет жени, и ги обикнете. Всеки ден изпращайте към тях своите мисли и пожелания. Тази задача се нарича стажуване на Любовта. Правете това няколко години подред и гледайте дали с тези хора ще стане някаква промяна. Този, когото обикнеш, ако започне да става по-добър, твоята любов е Божествена. Ако нямаш този резултат, твоята любов е човешка, сянка на любовта. Този човек, когото обичаш с Божествена любов, ако е бил болен, ще оздравее, ще стане по-добър, по-умен, ще развие известни дарби, способности и пр. Така като практикуваш Любовта, тя ще расте в тебе.”

   Единадесети метод. Този метод е малко по-мистичен. С проучването на Евангелието ще дойдеш до Любовта. От всичките Евангелия, най-мистично е това на Иоана. Учителят го нарича Евангелието на Любовта. Можеш да си служиш и с другите. Ще прочетеш една глава от Евангелието или отделни стихове и ще размишляваш върху събитието. Това е първата фаза. Втората фаза ще бъде съзерцанието. Думата „съзерцание” произлиза от зрение, виждане. С твоето въображение живо да си представиш една сцена от Евангелието. Например сватбата в Кана Галилейска, проповедта на планината, лекуването на слепородения и пр. Много живо да си представиш една такава картина, в която ликът на Христа да изпъква ясно на преден план. Третата фаза е, след като си представиш образа на Христа, да се обърнеш към Него и да Му говориш, да Му изкажеш своята любов, благодарност и пр. Тогава Христовият Дух ще започне да работи в тебе. А понеже Христос е Любов, то и Любовта ще се изяви чрез тебе. Този е най-силният метод.

   Дванадесетият метод е следният. Избери си през деня пет, десет минути за размишление върху Любовта. Този метод се основава на следния окултен закон: Човек за каквото мисли, това става. Ако мислиш постоянно за лоши неща, ще станеш лош. А когато размишляваш всеки ден за Любовта, тези сили на Любовта ще почнат да работят в тебе и ще проявиш Любовта. Сега иде епохата, когато Христовият Дух ще дойде пак на Земята, като ще се вселява в умовете и сърцата на хората. Когато практикуваме дванадесетият метод за развитието на Любовта, ние ще улесним идването на Христа в човешката душа.

   15.11.1947 г., Изгрев

    

   Мили приятели,

    

   Учителя ни е завещал и следата формула, която да държим постоянно в ума си: Добър, разумен, силен и богат – Д.Р.С.Б. за решаване на всички мъчни задачи, които животът ни поднася. В беседата “Четирите положения” тази формула е дадена за настъпващата 1931 година на 9 януари.

    

   Той казва:

    

   Доброто е плод на Любовта, а Любовта – плод на Доброто; Разумността е плод на Мъдростта. Силата пък има отношение към сърцето, към човешките чувства. Сърцето има нужда от сила, а не умът. Богатството подразбира условията на живота. Най-голямото богатство, което човек има, е Животът. Който има живот, всичко има.

          И тъй, ако се обезсърчите, кажете си: “Аз трябва да бъда Д.Р.С.Б.”. Видите ли, че някой човек не постъпва правилно, изпратете му мислено думите: “Ти трябва да бъдеш Д.Р.С.Б.”. Добрият човек е образ и подобие на Бога.

    

   Скъпи  приятели,

    

   През Новата 2021 година пожелавам на всички да се изменим, да вървим от злото към Доброто, от безумието към Разумността, от безсилието към Силата, от сиромашията към Богатството!

   Благодаря ви, че бяхме заедно през изминалата 2020 година и научихме от нея много уроци от Школата на любимия ни Учител. Да станем по сплотени и да продължим да живеем в разбирателство и хармония, още повече че и звездните послания ще го изискват всекидневно от нас.  Нека се научим да живеем в мир със себе си, с другите и с Бога!

         

   Нека да продължим днешната ни виртуална среща с песента “Бог е Любов” и с Добрата молитва и Молитва на Избраните /15 стр./

    

   Мили приятели,

    

   Ще ви цитирам и една особено актуална за днешното време мисъл на Учителя от беседата “Като добрия син”, произнесена на 1 януари 1936 година: “Не се безпокойте! Тази година като дойде, кажете: Бог е промислил за всичко! Щом сте на Земята, Той е промислил. Благодарете, че сте на Земята! Търсете условията, които Бог ви е дал. Друг път няма да ги намерите!”

         

          Затова нека си пожелаем нов път, нов живот за изстрадалия български народ! А за да постигнем тази заветна цел предлагам да започнем през 2021 година да правим всеки ден едно малко упражнение, дадено от Учителя през 1917 година в беседата “Радвайте се”.

    

   РАДВАЙТЕ СЕ

   Какво трябва да прави човек, за да придобие радостта? Той трябва да отвори ума и сърцето си, да се прояви Духът чрез него. Само Божият Дух може да свързва хората и да ги накара, да се обичат разумно. По какво познавате Божията Любов? Ако влезете в един дом, дето всички са скръбни, недоволни и в няколко минути можете да смените състоянието им, вашата любов е Божествена. Затова Христос казва: „Радвайте се.“

   Когато любовта действа между хората и повдига душите им, те се радват и веселят. При това положение не съществуват болести, противоречия, разочарования. Направете опит: в продължение на една година, всяка сутрин, да изговаряте по десет пъти думата „радост“; да видите, каква промяна ще стане с вас. Всяка дума крие в себе си известна сила, особено, когато се произнася правилно.

   Всяка дума е мощна, когато се приложи навреме и намясто.

   „Днес ви оставям думата „радвайте се“. Нека радостта влезе в ума и в сърцето ви, да се свържете с великите Божии духове и да кажете в себе си: Ето, виждам ги! Повтаряйте често думата „радост“, да се свържете с Христа, да разберете великите истини, които Той носи за човечеството; да разберете смисъла на думите, с които Той си служи. Турете хляба в стомаха си и не мислете за него – той ще свърши своята работа. Изговаряйте думата „радост“ с вяра и не мислете, какво ще произведе тя във вас. Духът ви ще извлече нейните сокове и ще ви направи мощни. Като изговаряте думата и видите резултата, благодарете на Бога за нея.

   Желая на всички българи – на българския цар, на всички управници, на всички свещеници, майки и бащи, търговци, да изговарят думата „радост“, да се разнесе като вълна между всички народи. Когато всички хора, като едно цяло, изговарят думата „радост“, Божият мир ще дойде и Христос ще слезе на земята.“

   Неделна беседа от Учителя, държана на 15 април – Великден, 1917 г. София

    

   Нека да завършим днешния ни наряд с формулата, която се казва при природни бедствия и земетресения и това да правим по-често, тъй като сеизмичната опасност за много страни ще бъде по-голяма през 2021 година, според астролозите: “Всичко, което е добро мога да приема, всичко, което добро, мога да приложа, когато искам да направя някое добро, няма сила, която може да ми противодейства. Всичко мога да направя чрез Живия Бог на Любовта, който е създал всичко в света”.

    

   А СЪС СЦЕНАРИЯ НА ЗВЕЗДИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ЩЕ ВИ ЗАПОЗНАЯ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА.

    

   МИЛИ ПРИЯТЕЛИ,

   БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ! РАДВАЙТЕ СЕ НА ВСЕКИ МИГ ТУК И СЕГА! КАКВОТО И ДА СЕ СЛУЧИ В ЖИВОТА ВИ ЗАПАЗВАЙТЕ РАВНОВЕСИЕ!  ЩЕ СИ КАЖЕТЕ: ОТ СЕГА НАТАТЪК КАКВОТО И ДА МЕ СПОЛЕТИ, АЗ ЩЕ ЖИВЕЯ ЗА БОГА! НО ДА НЕ ЗНАЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ – ВИЕ САМО ДА СИ ЗНАЕТЕ, ВЪТРЕ В ДУШАТА ВИ ДА НАСТАНЕ ПРЕВРАТ.

   ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ ДА БЪДЕТЕ МЛАДИ, МЛАДИ, МЛАДИ, ИСТИННИ И ДА СЛУЖИМ НА ТОВА ВЕЛИКОЛЕПНО БОЖЕСТВЕНО УЧЕНИЕ С РАДОСТ И ЛЮБОВ! ОСЪЩЕСТВЯВАЙТЕ ИДЕАЛИТЕ СИ, РЕАЛИЗИРАЙТЕ  ПЛАНОВЕТЕ  СИ ! ДОРИ ДА ИМАТЕ ТРУДНОСТИ – НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ!

   ДА СЕ ОБИЧАМЕ ВСИЧКИ ТАКА, КАКТО БОГ НИ ОБИЧА!

    

   МАРИЯ

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  • Групата на Мария
   14:00 -18:00
   10.01.2021

   Духовен наряд за 10 януари – 14.00 ч.

    

   “Праведният чрез вярата ще бъде жив”-

    /из “Окултният ученик”/

    

   Мили приятели,

    

   След произнасянето на тази формула от Учителя, която се казва при големи опасности в живота и при различни трудности и мъчнотии, предлагам да продължим днешния наряд при следния дневен ред:

    

   1. Песента “В начало бе Словото.
   2. Молитва за времената.
   3. И с кратката беседа “Идването на Христа”. 

    

   Молитва за времената

   Господи, Боже наш, велики и святи Учителю на всяка любов и мъдрост, на всяка милост и правда, чуй молбата на тези, които уповават на Тебе в това съдбоносно време.

   Благи Господи, заради Твоята велика любов прости прегрешенията на хората, просвети умовете ни, умий сърцата ни, укрепи вярата ни, пробуди душите ни, за да Те познаем всички и да изпълним Твоята бащинска воля. Изведи ни из тъмния дол на всяко невежество, гордост и грях. Смири ни и ни озари с Твоята истина. Дарувай ни Твоята любов и открий ни правия път на живота. Върни на земята, Господи, Твоя изгубен мир. Дай светлина на всички да напуснем всяка лъжа, всяка корист, всяка вражда и насилие. Да изчезне завинаги от човешкия ум мисълта за война. Навред да съзнаят народите, че Ти си единственият наш Господ и Баща, че всички човеци сме братя и че Твоята любов и Твоят закон са правият път на живота ни.

   Изпрати, Татко наш, както някога си пращал, светии и пророци, и гении, да бъдат глава навред на народите. Предай, според Твоя благ промисъл, земята да е наследство на кротките и направи любовта на добрите хора да е канал на човешкото братство.

   Велики Учителю наш, Дух от всеблагия Бог, възрасти ни за обилна жътва за святото Божие дело, за което Ти работи на земята. Укрепи ни под Божия план чрез всички небесни ангели и светии, които са верни служители от Всемирното Бяло братство. Освети ни да работим с всички добри хора. Предай знание, вяра и сила на Твоите земни сеячи и на всички, които си призовал за Господа да изпълнят своята задача докрай.

   Нека народът, всред който работим, да изпълни волята Божия. Славянството да бъде светилник и крепост на Божието дело между народите и да се увенчае с пълен успех Божият план на земята.

   Да бъде волята Божия, да дойде царството Божие и да се вселиш Ти, Господи, Боже наш, в душите на хората завинаги!

   Амин.

    

   Идването на Христа

    

   Извънредна беседа –  21 Януари 1915г.,

    

   “Ефесяном”, 3 глава

    

   “Ще дойде на облаците. А как ще Го видят тия, които са под облаците? Облаците, това са стихиите, бурите, дъждът. Как ще видим Христа? – Така, както когато се е възнесъл…

   А в каква форма се рисува в нашето въображение образът на Христа? Има в нас едно чувство, което ни подсказва начина на Христовото идване. А ако схващате във вашето въображение, какво ще бъде идването на Христа, то е интересно…

    

          Любовта отделна ли е от човека? Тя може да се прояви и като съзнателна сила, и като несъзнателна, и като самия Дух, който движи нещата. Христос ще се яви в трите свята:

    

   1. В астралния – за нашата душа.

    Там ще се яви висок, снажен, обвит в Светлина; Неговата мисъл, Неговият ум са Светлината около Него.

    2. Ще се яви и в духовния свят.

    3. А на Земята ще се „появи на бял кон“; ще ходи, ще проповядва и гдето мине с белия кон, ще привлича хората след себе си. Ще кара всеки да вземе кръста си и да тръгне да проповядва. Конят е символ на Силата, на Словото.

    

   Мили приятели,

    

   Това са кратки бележки от беседата на Учителя, произнесена на 8 януари 1915 г. Споделям ги с вас, защото тези съкровени слова са в пълен синхрон със звездната характеристика на 2021 година.

    

          Най-напред ще започна с нумерологичната, която се отнася за числото 5. Ето какво казва в различни беседи Учителя за това число:

    

          Когато човешкото и Божественото се съединят, те образуват дома, т. е. появяването на числото пет – петоъгълникът. (ВЛИЯНИЕ НА СВЕТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА – 14)

          Учениците на Питагор са изучавали свойствата на числата от 1 ^ 4. И гърците са знаели същото. Те търсили изход, път и така се домогнал и до числото 5. Културата от изток мина в Западна Европа. Днес европейските народи разрешават значението на числото 5. В него е моралът на човека. (ФАКТОРИ В ПРИРОДАТА – 82)

          Числото 5 е основа. (ЖИВИТЕ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА -118)

          Петте таланта съответстват на нашите пет чувства; значи, хора, на които всички чувства -зрението, слухът, обонянието, вкусът и осезанието – са на място. Те са хора с прави съждения и заключения за всичко, що Бога е създал; разбират Природата, разбират нещата, разбират причините и следствията; те са учители на света, те живеят за цялото човечество. (СИЛА И ЖИВОТ I серия, второ издание 1924 г. София – 46)

          Числото пет представя човекът на добродетелите, а същевременно изразява пет фази на развитие, през които човек е минал в органическия свят: през растителния, през рибите, през птиците, през млекопитаещите и сега е в петата фаза – в фазата на човека. (ВЛИЯНИЕ НА СВЕТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА – 66)

          Числото 5 има своите функции в човека. Ако вие не знаете законите на това число, не можете да се ползвате. Това не е само едно количествено число. Вие имате пет пръста. (АКО ГОВОРЯ – II том – 28)

          Числото 5 означава човек, който е вече индивидуализиран – неговите пет пръста. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ – 1919 г. – старо издание – 33)

          Петицата е женско число, т. е. пасивно. Като женско число, то съдържа качествата на жената: мекота, отзивчивост, силно въображение. Същевременно жената е същество, което никога не може да се задоволи. (БОЖИЯТ ГЛАС – 269)

          Пет – изкуство за добро свършване на работите. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ – 75)

    

   Искате ли да се ползвате от числата, вие трябва да знаете, какви сили се крият в тях и какво действие указват върху човека. Има случай, когато банкер дава известна сума на заем, обаче, съчетанието на силите, които действат в дадената сума, се отразяват фатално върху него, и той умира. затова казваме, че има благословени пари, но има и нещастни пари. Благословението и нещастието има се дължи на силите, които се крият в тия числа. За пример, никога не давайте пет стотинки на просяк. Число, в което петорката е в началото, като 5, 50, 500, 5000, 50 000 и т. н., не е благословено. Ако някой ви даде 50 000 лв., откажете се от тази сума. За предпочитане е да вземете само 12 лева за един обяд, отколкото да вземете цялата сума. С 12 лева вие ще се свържете с разумни същества, които ще ви помагат. (ФОРМИ В ПРИРОДАТА -75).

     

    

           И така, за да изпълним добре задачите си през новата 2021 година и да съединим човешкото с Божественото като проявим съответните добродетели, включени в Пентаграма, трябва да станем по адаптивни към новите звездни енергии, характерни за знака Водолей. Като цяло, най-сетивни следва да бъдат представителите на въздушните знаци, при които напрежението от кардиналните знаци от 2020 г. сега ще се прехвърли при тях в различни периоди от нреме през тази година. А те ще могат да изпълнят по-добре своята духовна мисия, като се опитат да вникнат в смисъла, скрит в коментара на Учителя, посветен на тримата мъдреци от епохата на цар Новохудоносор, а именно:

    

    “Тримата младежи – Седрах, Мисах и Авденаго, хвърлени от Новуходоносора в огнената пещ, представят прояви на три различни характера. Рядко се срещат трима души с еднакъв характер или на един ум. Тия младежи се отличаваха с високо умствено, нравствено и духовно развитие, което се провери в живота им. Те останаха верни на своите убеждения. Когато вавилоняните искаха да им наложат своите обществени и религиозни възгледи, те не се подчиниха. В живота има принципи, на които човек трябва да остане верен. Само така той може да се развива правилно. Който не издържи на тия принципи, той носи последствието на своето отклоняване. Това изпитание се отнася не само за отделния индивид, но и за дома, за народа и за цялото човечество. Да не ви се вижда чудно, когато индивидът, домът, народът и цялото човечество днес се поставят на тоя изпит. От кого? От новия свят или от Бога. Всички минават през изпита на тримата младежи. Те представят трите велики принципа, действащи в човека. Ако между духа, душата и тялото на човека няма единство, нищо не може да се постигне. Много проповедници са говорили върху стиха за тримата момци в огнената пещ, но са ги разглеждали в друг смисъл, различен от тоя, който аз разглеждам. Тримата младежи представят три устойчиви характера. Истински човек е оня, който издържа с успех своя изпит… Всички живи същества, от най-малки до най-големи, минават през изпит, след което заемат своето определено място. Докато не минат през строгите житейски изпити, хората гледат повърхностно на живота… Характерът подразбира устойчивост. Тя е най-важната негова черта. Устойчив характер е оня, който при всички условия на живота е един и същ, т.е. не се изменя. Ако при изпитанията човек мени характера си, казваме, че той няма характер. Всички същества, които нямат характер, са безлични, т.е. лишени от индивидуалност. За да развие основната черта на характера си – устойчивостта, човек минава през 4 процеса, т.е. през 4 степени на развитие: процес на подсъзнанието, на съзнанието, на самосъзнанието и на свръхсъзнанието или така нареченото космическо, Божествено съзнание. Сегашният човек е дошъл до самосъзнанието. В това съзнание се крият условията за човешкото падане.

    

   Съществува известна аналогия между живота на Христа и тоя на тримата момци, които Навуходоносор заповяда да хвърлят в огнената пещ. Пещта била толкова нагорещена, че палачът, който ги хвърлил вътре, изгорял. Казано е, че Бог е огън, който изгаря. Обаче който живее в съгласие с Божията Любов и с Христовия Дух, е в пълна безопасност. Божията сила се проявява в трудните моменти на живота.

    

   Един човек, който не може да издържи една температура от 42°,  каква сила има той и къде се крие причината за това? Човек може да се дисциплинира и да издържи и по-висока температура. Как издържаха тримата момци, за които се говори в Библията, че били хвърлени в огнената пещ? – Това зависи от силата на човешката мисъл. Има едно състояние, при което човек не може да гори. Направете един малък опит: дръжте концентрирано съзнанието си, че вие сте господари на огъня. Вземете един въглен в ръката си и при това концентрирано състояние, без да има раздвоение в мисълта и съмнение, ще може да пренесете въглена от едно място на друго, без да се изгорите. Ако се изгорите, това показва, че вашето съзнание не е концентрирано. Ако съзнанието еконцентрирано, изгаряне не може да стане.

    

          Когато човек е добър, дето го турят – в ада или в рая – навсякъде му е добре. Ако е лош, и в рая да го турят, пак ще му е зле. Тримата младежи минаха през огнената пещ, но не изгоряха. При тях влезе и четвърти, който приличаше на Христа. Когато човек мине през огъня, ще намери четвъртия елемент, т.е. Духа, наречен от философите висшето Аз – Божественото начало в човека. От гледището на християните това значи да се съединяваш с Бога. Това подразбира да живееш в хармония, а не да съединиш ръцете си с някого, да се хванете ръка за ръка.

    

          “Трима мъже паднаха вързани в огнената пещ.” – Това беше изпит, който те издържаха добре… В характера на тримата момци се забелязва голямо безстрашие. Кога човек проявява безстрашие? Когато душата и сърцето му са изпълнени с Любов. Само оня, който е видял лицето на Бога и виделината, която излиза от Неговото лице, той разбира великата Истина на живота. Докато не познаете тая Истина, не говорете за нея. Казано е в Писанието: “Търсете, хлопайте, искайте!” Какво? – Великата Истина. Не играйте ролята на актьори – да мислите, че сте царе. Временно, на сцената, сте цар, но не и в живота. На сцената сте намерили истината, но не и в живота. Който е намерил великата Истина, той е в положението на тримата момци. Той е готов да влезе в огнената пещ – да изгорят връзките, които го свързват с живота, и да тръгне свободен, без никакви връзки на земята. Следователно на оня, който е намерил великата Истина, връзките ще паднат в огъня и ще изгорят; ако не изгорят – той не е намерил Истината. Ако духът ви остане крепък, неопърлен от огъня, и вие сте намерили Истината…

    

   … “Трима мъже паднаха вързани в огнената пещ.” Те заемали високо обществено положение, но за убеждението си били подложени на изпитание. Царят им казал: “Ако не се поклоните на златния образ, ще ви отнема положението, което заемате, и ще ви хвърля в огнената пещ, отдето никой не може да ви избави.” И сега се повтаря времето на Седраха, Мисаха и Авденаго. Днес хвърлят всички хора в огнената пещ. Ако не се поклониш на известни мнения, системи или вярвания, ще влезеш в огнената пещ. Днес няма свобода; днес малтретират всички хора, и то как – по незаконен начин. Турят законността като претекст на справедливост, но тая законност почива на насилие. Кого изнасилват? – Благородните и добрите хора…

    

   … Всяко увеличаване, разширяване или придаване към организма наричаме Любов. Дето няма разширяване в организма, там Любовта отсъства… “Тримата младежи паднаха вързани в огнена пещ.” Интересно е, че след като хвърлили тримата момци, видели и четвърто лице в пещта. Царят запитал: “Нали бяха трима души? Кой е четвъртият между тях?” – Това е единият милиметър, с който се разширили, т.е. присъствието на Любовта. Царят заповядал да ги извадят от пещта, да кажат какво има там. Той казал: “Там има някаква реалност”…

    

   … Коя черта от характера на тримата момци заслужава внимание? Смелостта им да влязат в огнената пещ. Сега и вие се намирате пред изпита да влезете в пещта, да се изчистите, за да дойде четвъртият. Той е единият милиметър, с който сте се разширили. Влезте в пещта без никакъв страх, без никакво движение отвън… “Трима младежи паднаха вързани в огнената пещ.” Те са познавали Истината, затова четвъртият слезе между тях, за да види какво става. Те били девствени души, три възвишени ангела, въплътени на земята – нито като мъже, нито като жени. Питам: слизал ли е вашият ангел при вас? Това е въпрос, на който не можете да отговорите…

    

   … Върнете се по домовете си и намерете де са вашите Седрах, Мисах и Авденаго. Единият живее в ума, ще го търсите на небето. Другият живее в сърцето, ще го търсите в астралния свят. Третият живее на земята. Четвъртият иде сега отгоре. Понеже страданията ви са големи, Бог изпраща своя лъч и казва: “Голям вик се чува от земята. Иди да видиш какво става там, за да се тури край на тия страдания!”…

    

   … Желая на всички да паднат оковите! Да дойде четвъртият между вас и да кажете: “Няма друг Бог като Този на Седраха, Мисаха и Авденаго. Няма друг Бог като Този, Който туря ред и хармония между всички братя, сестри и приятели. Няма сила, подобна на Любовта.” Щом е така, приемете Любовта съзнателно, според законите на абсолютното отричане. Когато се отказваш от дявола, църквата те пита: “Отричаш ли се от дявола?” – “Отричам се.” Това значи да не вярваш в дявола, който е наредил всичко в света. Той обхванал Божествените работи, държи ги в ръцете си и под тях поставил своя подпис. Кажете си: “Отричаме се от всичко старо, от всичко дяволско.” И тъй, няма Бог като Бога на Седраха, Мисаха и Авденаго. Желая да се върнете към вашия Бог. Той е и мой Бог. Моят Бог е и ваш. Той е един! Откак светът съществува, за пръв път Той праща един лъч към синовете на човечеството и казва чрез пророка: “Обърнете се към Мене! Приемете моята Любов. Турете Моя закон. Внесете братството навсякъде. Турете насилието настрана. Ни помен от лъжата! Събудете се, Мои деца, да не виждате страшни сънища, да не се срами небето от вашите думи и дела!” Желая на всички вас, като се върнете по домовете си, да се откажете от миналото, че като дойдете следната неделя, поне една десета от вас да сте излезли от пещта…”.

    

   Мили приятели,

    

   Духовният девиз на Водолея е: Братство, Равенство, Свобода. За да го приложим в живота, трябва да проявим от тук нататък по голяма динамика в духовната си работа, за да осъществим промените във всяка негова област според повелите на звездите и на числото 5. Убедена съм, че една от възможностите пред нас в този смисъл, е, да слушаме по-често небесният призив на Учителя от 1898 г. в “Призванието към народа”, за да поддържаме по високи вибрации на духовните си тела и да помогнем за реализацията на дългоочакваните промени в нашето общество, а може би и в това на други страни. Затова тук прилагам адреса за аудиозаписа на Призванието:

   https://www.youtube.com/watch?v=RwbVF-l1N3Y

    

   Колкото по-често го слушаме, толкова по реална и по скорошна ще бъде победата на Доброто в родната ни страна.

   Като допълнение към този наряд ще получите и една част като специален бонус от звездната характеристика на първо време, касаеща всички нас и най-вече България. А през следващата седмица ще си прочетете и обещаната лична прогноза за участниците в синархическата група.

   Нека да завършим днешната ни среща с Молитвата на Духа /19 стр./, като я произнесем коленичили.

    

   БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ!

    

   С обич: Мария

  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  • Групата на Мария
   14:00 -16:00
   17.01.2021

   ДУХОВЕН НАРЯД ЗА 17 ЯНУАРИ – 14.00  ч.

    

    

   „Обичай съвършения път на Истината и Живота.

   Постави Доброто за основа на дома си,

   Правдата за мерило,

   Любовта за украшение,

   Мъдростта за ограда

   и Истината за светило.

   Само тогава ще Ме познаеш и Аз ще ти се изявя!

    

   Заветът на Учителя Беинса Дуно

    

    

   Мили приятели,

   Предлагам днес да започнем нашия седмичен наряд с песента “Аум” /118 стр./ и след нея да произнесем Молитвата за България:

    

   МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ

   Господи Боже наш, Ти, Който бдиш над света, чуй нашата утринна молитва. Озари ни с лъчите на могъщия Си Дух и разпали в сърцата ни искрата, която Си вложил в нас. Укрепи в гърдите ни пламъка на свободата и правдата. Просвети ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за своя славен род, за Твоята велика Милост.

   Ти, Който Си вдъхновявал за светли дела нашите духовни първенци. Ти, Който Си благословил меча на нашия воин и Си Го водил към подвизи и величие, Господи, Ти няма да забравиш и нас. Простри десницата Си над нас, да вървим по Твоя Път с нашия избран народ и нашите братя – Твои верни, заседнали в своята земя по Твоята Воля.

   Дай ни сила да живеем, да работим за благото и величието на отечеството ни. Дай на нашата скъпа родина твърдост в изпитанията, воля за живот и вяра в нейния устрем, за да летим през вековете, водени от своя мъдър Баща към победа и възход, към могъщество и вечност за Твоя слава!

   Амин

    

   Мили приятели,

   От един частен разговор с Учителя, осъществен в навечерието на 1921 г. научих ннтересни прогнози от Него за настоящата и за следващите години, които искам да ги споделя с вас накратко:

    

   Частен разговор с Учителя

    

   Извънредна беседа, Русе, 1 Януари 1921г., (Събота) (неизвестен час)

    

   Слънцето на полюсите се вижда как се движи спираловидно нагоре и надолу.

    

   Старата 1920 г. си отиде и е вече извън земята. Отива си с голям керван: 35 милиона души и повече от 100 милиона добитък. Хората са царе, владици, управници, народ, граждани, дядовци, баби – цял народ от 35 милиона с всичкото му състояние. Тя дойде само с една тояжка като Яков при Лавана, а си отива с цели съкровища придобити и подаръци.

    

   1920 г. даде 40 милиона души родени. Дойде тържествено, отива си с подаръци.
   1921 г. идва церемониално, тържествено, с всички ония духове, които ще получат плът, за да работят между хората за повдигане на човечеството. Идват и работници.
   Със заминаването на 1920 г. отидоха си и всички уволнени от служба. При срещането си 1920 г. с 1921 г. се поздравяват с „Ура!“ и се разминават с благопожелания „На добър път!“ на едните и на другите.

    

   Състоянието и положението на Луната показва, че много работи през тая година ще се изпразнят.

   В тялото на човека работят ангели, архангели. В дърветата също. Затова тялото трябва да се пази, а дръвчетата да се отглеждат с обич, защото в тях се проявява Господ и тогава с нашите грижи те ще дадат много плод.

    

   Човек все трябва да има нещо да го стяга. Бъчварят ако не е стегнал с обръчи бъчвата, тя ще се разпадне. Това е необходимост.

   9 ч.

    

   * * *

    

   1921 г. е строга, защото бащата и майката идат – 1 и 2. Бащата е строг.

    

   1922 г. – ще дойдат двете майки – духовната и световната. С нея си отива и XIX век и започва XX век – век на правдата.

    

   1923 г. – година на размириците.

    

    1924 г. – ще дойде бащата и майката на народа.

    

   1928 г. – ще дойде Божествената майка.

    

   Устата е една, но всичко, което мине през нея, през зъбите – всичко троши, мачка.

    

   Хората трябва да се хранят, но и да гладуват. И тогава по-дълго време живеят. Като ядеш малко, казвай си: „Ех, да бях си хапнал още, че хубаво беше!“ – с това се разширяваш, а който преяде, става му тежко, не е благодарен и се смалява, затова природата дава гладни години. Затова и птичките хвъркат 40 км. дневно, за да се нахранят.

   18 ч. и 30 мин., на вечеря

    

   * * *

    

   Разговор между двама ни горе в салона.

   Големите реки се образуват от малките приточета, а не от по-големите си притоци (реки); големите печалби се получават от малките печалби.

    

   20.00 ч.

    

   1 януари 1921 г. Русе

    

   И едно интересно посрещане на тази година в дома на Никола Ватев.

    

   Нова година. 1921 г.

    

   Извънредна беседа, Русе, 1 Януари 1921г.,(Събота) 0:00ч.

    

    

   Малка група събрани около Учителя. Точно в 12 часа поздравихме Учителя с Новата година. Той почерпи, като даде всекиму по парче мед с восък. От дома на брат Ватев по една курабийка и от Матейчо по едно бонбонче. Тегли се жребиха от Библията в присъствието на Учителя:

    

   М. Сотиров – Евангелие от Лука 22:18 = 4

   К. Иларионов – Йоан 3:12 = 6

   Н. Ватев – Деяния 11: 27 = 2

   Петър Н. Ватев – Йеремия 31: 20 = 6

   Васил Н. Ватев – Йов 31.15 = 1

   Кина Н. Ватева – Псалом 32:17 = 4

    

   Библията имаше хиляда и четиринадесет (1014) страници. Учителят определи да се отвори стр. 999, стих 10, лява колона. Падна се Откровение. 1 глава, стих 10: „В неделен ден бидох в изстъпление Духом: и чух зад себе си глас голям като от тръба.“

    

   12 часа полунощ на 31 декември 1920 г. Русе, в дома на брат Никола Ватев.

    

    

   Нека да прочетем същите глави от Библията, цитирани по-горе, защото нищо не се дава случайно.

    

   Мили приятели,

    

   Днес ще завършим нашата духовна среща с беседата “Надеждата”. И нека тя ни бъде пътеводна звезда в новия духовен път към Епохата на Водолея. 

    

   НАДЕЖДАТА

   Извънредна беседа, Русе, 16 Януари 1920г., (Петък) 10:00ч.

   „А сега остават тези трите: вяра, надежда и любов.“

    

   Любезни братя и сестри,

    

   Моля да продължим с молитвения наряд, който ви дадох за 22.00 вечерта, тъй като опасния период според небесните знаци ще продължи до края на януари, имайки предвид опасността от земетресения и природни бедствия.

    

  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  • Групата на Мария
   14:00 -16:00
   24.01.2021

   ДУХОВЕН НАРЯД ЗА 24 ЯНУАРИ – 14.00 Ч.

    

   ГОСПОДИ, огради ни с благия си дух, да можем да изпълним твоята свята воля!

    

   МИЛИ ПРИЯТЕЛИ,

    

   Нека да започнем днешната ни среща с песента “Напред да ходим” /214 стр./, която Учителя споменава в една от днешните беседи, които ще ви предложа за четене. А след нея да произнесем Молитвата към Великото Съзнание /41 стр./:

    

   Молитва към великото съзнание

    

    

   О, безкрайно Велико Съзнание, моля Те, позволи ми да се приближа до Тебе и да бъда най-близко, безкрайно близко, за да се почувствувам като главна част от Битието и да се осъзная като цяло, което е произлязло от Тебе.

   Освободи ме от всяка неправа мисъл, чувство, желание, съмнение, критика и самоосъждане. И нека да бъда най-смирен, както Ти би ме създал.

   Нека да Те усещам тъй близо до себе си, като най-близък приятел, с когото да не се разделям никога! Да ми бъдеш светлина в ума и да Те виждам в нея. Да ми бъдеш живот в сърцето и да Те виждам в него, както виждам извън себе си. Да познавам само Твоите вечни Закони в Природата и в цялата Вселена. Твоята непреривна Любов да ме свърже с Тебе за всички времена.

   Амин.

    

   И да продължим с формулата:

    

   Няма любов като Божията Любов,

   само Божията Любов е Любов.

   Няма мъдрост като Божията Мъдрост,

   само Божията Мъдрост е Мъдрост.

   Няма истина като Божията Истина,

   само Божията Истина е Истина.

   Няма правда като Божията Правда,

   само Божията Правда е Правда.

   Няма добродетел като Божията Добродетел,

   само Божията Добродетел е Добродетел.

   Няма слава като Христовата Слава,

   само Христовата Слава е Слава Божия.

   Няма сила като Силата на Духа,

   само Силата на Духа е Сила Божия.

    

   “Няма Любов като Божията Любов” е и заглавието на днешната беседа, която ви предлагам да прочетем на глас, в която отново Учителя дава характеристика на 1921 година като прави връзка и с настоящата 2021 г. В частния разговор с Никола Ватев в навечерието на 1921, който ви изпратих в предишния наряд, Той казва, че “…годината ще бъде строга, защото Бащата и Майката идат. Бащата е строг….”. А каква символика е скрита в тези слова, за да успеем да си обясним и тази на настоящата 2021? Бащата в звездния ни хороскоп изразява Слънцето, а Майката – Луната – т.е. Духът и Душата. Това говори, че и през 1921, и през сегашната година Небето иска те да доминират над материалната  култура на сегашното човечество.

    

      В езотеричното християнство и в книгите посветени на него, 2021 година се изобразява чрез един ангелски и един човешки образ. Ангелът призовава хората с непробудени съзнания да излязат от”гроба” на загиващата консуматорска култура и да  приемат Христовия Дух от Етерното поле, в което Той се въплъщава в сегашната епоха. В Тарото картината на 21 аркан изобразява Девица, около която се виждат 4-те астрологични символи, визуализиращи  Духа, Душата, ума и сърцето на завършилия еволюцията си човек, както и 4-те главни Херувима, ръководещи създаването на Зодиака. Следва да обърнем внимание и на двете слова под аркана – “Присъдата на света”, които още веднъж показват, че живеем във времето, описано от Апостол Йоан в Неговата книга Откровение или Апокалипсис. И нея Учителя споменава в беседата “Няма Любов като Божията Любов”, за да я прочетем в оригинал.

    

    

    

   Мили приятели,

   Пожелавам ви от цялото си сърце да откриете през тази година Пътя на Живия Христос, Който всеки ден ни учи и помага да влезем в един  по възвишен свят. И да се надяваме, че Космическата буря, която се разрази в края на 2019 година ще приключи до пролетта на настоящата, за да може България и цялото човечество да се успокои!

    

   А сега ви предлагам за четене следните три кратки беседи:

    

   1. Няма Любов като Божията Любов
   2. Где е правият път?
   3. Законът на Правдата.

    

   А след тях да произнесем Господнята молитва.

    

   Няма любов като Божията Любов

    Извънредна беседа, Русе, 29 Декември 1920г.,

    

    Тази година искам нарядът да се изпълни чисто по Дух, т.е. да бъде чисто духовен, а не по буква.

   Няма престъпление, което да остане ненаказано. Страстта е равна на всичките чувства и способности. Напущал ли е някой жена си, за да види как се напуща и обратното. Знаете ли, че в четири прераждания едва може тя да се освободи от него или той от нея? Плътската любов произлиза от много ядене. Най-благоприятните часове за молитва са сутрешните, преди изгрева на слънцето, и после, като имаш скръб, когато си подложен на изпитания.

    

   Всичко ще се уреди. Настоящето ще бъде едно приятно възпоминание за бъдещето. (Някои братя имаме само за баласт.) Скръбта е добрата мома. Радостта е красивата мома – тя е изменчива. Нужно е да се възпита първо умът, защото той е развратил сърцето. Онзи, който върши престъпление, той е господар. Слугите никога не вършат престъпление.

    

   Размишлението за молитвата е само да се свържем, да си помогнем, но същественото е, че никой не може да ни отдели от Бога, че никой не може да ни отдели от светлината, че мъчнотиите могат да ни сломят, но от определения път никой не може да ни отдели. Размишлявайте върху даденото ви изречение: „Няма Любов като Божията Любов.“ Любовта всичко ще изправи. Ние нея не можем да я задържим. Тя е като светлината, колкото и да я затуляш, тя е неуловима и е навред. Когато мислим за нея, тя идва и изчезва, за да дойде пак. Тя изчезва при всяка лоша мисъл. Любовта бяга от полъха на всичко отрицателно. Всички нещастия, които ни сполетяват, идват от хората, а не от Бога. Когато Господ иска да накаже някого, оставя го на хората. Най-добре е за всичко, което ви се случва, да казвате: „Няма Любов като Божията Любов.“

    

   29 декември 1920 г., 5 ч.

    

   Учителят, Ватев, Иларионов и Сотиров.

   Прочетена бе 21 глава от Откровението.
   Тази глава съответствува на събитията от XXI век. В по-малък размер съответствува на събитията от 1921 година.

    

   Двадесетият век е на съдби. Двадесета глава на Откровението се повтаря в XX век. Ново нещо няма. Всичко се повтаря. Всичко ново – това е станало в духовния свят. Тук е само приложението на земята.

    

   Гори – хора – дървета. Като избягам между дърветата, то значи между хората.

   От окултно гледище земята има кухина вътре в центъра. Вътре в топката на земята има друга топка, която се движи. Всяка топка си има своя магнитен пояс. Земята в центъра си е най-плътна. Там има машинария, лаборатория, механици, които движат Земята. Там е малката мистерия. Който се посвещава, трябва да слезе долу, да види. Малцина могат да слязат. Другите остават по нея отгоре. Всяка година има магнитни течения, по които може да се слезе до центъра. За там се отнася текстът на песента: „В бездната да слезем – хоругва да поставим“ от песента „Напред да ходим смело“. Тя е под 13-та сфера. Който падне, мъчно излиза. Остава за друга еволюция. Духовете, които сега връзват, там ще бъдат вкарани, поставени и Земята ще бъде преграда да не излязат. Има само отдушници, там е поставен ангелът с меча на вратата, за да не излязат. Една душа, която излезе оттам на земята, е в рая. Когато някой каже „Черната земя“ – това е именно бездната.

   Около нас има друга преграда, магнитна, други хора живеят. Ако тръгнем към Слънцето, през тоя пояс не можем да минем. Там е астралният свят. Той е над нас, но граничи с тоя свят, както земята с водата се опират. Тая материя, като отидем там, ще бъде под нас и ще ни се види като ефирна. Водата се крепи върху твърда почва – така е и с астралния свят. Много неща на земята не виждаме. Има места на Земята, където човешки крак не е стъпвал. Хората не знаят Земята, а само отчасти я знаят и познават. Земята под Тихия океан е скрита. Хората не я знаят. Тя ще излезе със своята девственост над водата. Сега имаме 5 континента, ще излезе и шестият над водата и ще е по-голям от сегашните. От сегашните пък някои ще потънат. Промени ще станат – духовни, умствени и физически на Земята. Русия има бъдеще заради Северния полюс. Той е светата земя, където никой досега не е ходил и не може да я превземе. Всеки, който е отивал там, си е счупвал краката. Промени ще станат и на небето – на Слънцето, на Луната, както и на Земята. Този живот си отива вече, заминава си, за да отвори място на новия живот. Става сега преустройство на всичката материя на земята. От Слънцето има грамадни магнетически течения, които вдигат континента и го зонират. Тази земя е грешна, има големи нечистотии, трябва да се измие. Ще останат големите гори в Русия, в Америка, където на 4–5 000 километра човешки крак не е стъпвал. Африка е била континент на черната култура (раса), тя е част от друг един грамаден континент, който е потънал. Черната магия е култура на тая черна раса, която заради греховете си е потънала – това са лемурите. Големи територии са били. Атланта е жълтата раса. Сега иде същото и за бялата раса. Нейният континент е Европа. Хората от черната раса са били безчувствени, страдания не са имали. Те са започнали от скоро да се събуждат. Ако удариш желязо в ръката му, болки не е чувствувал. Атлантида е била раса на чувствата. Бялата раса е раса на интелекта. И тя ще потъне. Тук е законът на необходимостта. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще излезе нов грамаден континент от Великия океан, а сегашният ще бъде един остров Европа. Ще остане един голям остров на белите. Част от Азия, Франция, Белгия, Париж потъват вече. След прокопаването на Нил в Египет се създава египетска култура и черната култура в Африка се изолирва. Има проект Сахара да се наводни – ще бъде море и тогава около него ще бъдат създадени културни места. Сахара е по-ниска от морския уровен. Климатическите условия ще се изменят.

   Човешкият дух трябва да се пригоди към новите условия на живота. Магнитната вълна, която иде, може да изгори цялата земна кора – повърхността ѝ. Духовните хора ще се приспособят веднага към новите условия, а хората на света не ще се приспособят и ще се лутат, ще бягат по земята, покой за тях не ще има. Тая магнитна духовна вълна ще повдигне земната повърхност над Великия океан, а ще потъне Европа – континентът на бялата раса.


   10 ч.

    

   Не всеки човек, който ни прави зло, е неприятел. Едно зло е за наше добро направено. И тоя човек не ни е направил зло, а добро. Съвременното общество няма мерки за един постоянен морал. При птиците е по-добре. Соколите не ловят птички, когато те мътят. Вълкът, докато по-рано не отвори устата си, не може да яде овцете. Догде се простира собствеността на една монета? Металът не е на човека. Следователно, има граница на собствеността. Престъпникът е с раздвоен поглед, а чистият човек е със съсредототочен поглед.

    

   Разговор с Учителя от частен характер

   Интересувах се за бъдещата ми дейност в духовно и материално отношение от сега, с излизането ми от военна служба.

    

   За Санка. Да вари парички (плода от драката) с цвят от босилек половин час и да пие водата – два пъти на ден по една кафена чаша. Има остатък от бронхит и ще се изчисти. Чистият въздух през пролетта ще помогне.

   За Марийка. Прекарва преминаване към друга възраст – нищо не ѝ е. Когато главата боли – страда коремът. Когато стомахът боли – страда мозъкът. Ще ѝ премине. Хармония и песни да има.

    

   1 ч. и 45 мин.

    

    

   Защо хората страдат? Защото духовете имат горе Великден. Хората ядат животните, а животните се обръщат в бацили тифузни и ядат човешките тела, и с това си отмъщават. Животните се питат защо има страдания? Отговаря им се: – Защото хората долу на Земята имат Великден, Нова година, Рождество, Свети Николай и пр. И когато хората се веселят и са най-радостни, създават на животните най-големите страдания. И Небето наказва хората със същото наказание: животните ядат хората.

    

   20 ч.

    

   Всякога, когато умът и сърцето вървят заедно и са съгласни, ще има добри резултати. Трябва да има вяра. Ами че всеки има вяра, но трябва да се използува разумно. Комуна значи сцепление. Мир без жертви не може.

    

   За сутрешните гимнастически упражнения:

   Движението на ръцете е за развитието на сърцето, гърдите. Съсредоточаването е за възпитаването, усилването на ума. Изпълнението на упражненията е за възпитаването, усилването на волята.

    

    

   29 декември 1920 г.Русе

    

    

    

    Где е правият път?

    

    Извънредна беседа, Шумен, 27 Декември 1920г., (Понеделник) 12:00ч.

    

    

   Где е правият път? – В страданията. Те ни показват веднага правия път. В правия път са страданията. Някой трябва да мине през река, обикаля покрай брега, за да търси удобно място – брод, за да мине. С това се забавя. Но ако види зор, намери се пред опасност, веднага влиза в реката и намира правия път, без да гледа има ли брод, или няма, не мисли дали е плитко, или дълбоко.

    

   Закон за правда

    Извънредна беседа , В.Търново, 24 Октомври 1920г., (Неделя) 7:40ч.

    

   Ще прочета само два стиха от 9 глава на Исайя.

    

   „Но не ще да бъде такъв мрак на утеснената земя, както в прежните времена.

   Когато унижи Земята Завулон и Земята Нефталим: а в последните ще направя славен Пътя на морето, оттам Йордан, Галилея езическа. Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма виделина: Които седяха в земя на смъртна сянка, виделина възсия върху тях.“ (9:1–2)

   „Господ проводи слово на Якова и то падна връх Израиля. И всичките люде ще познаят това, – Ефрем и жителите на Самария, които говорят горделиво и с надигнато сърце.“ (9:8–9)

   Аз няма да говоря за закона. Правдата е закон за чистене. Всяка сръчна жена си има закон за себе си. И правдата има това назначение. „Ще ходя със силата на Господа Иеова: ще помня Твоята, само Твоята Правда.“ (Псалом 71:16). „Заради името Си, Господи, оживи ме: заради правдата Си изведи душата ми из утеснението.“ (Псалом 143:11).

   Та онзи, който е влязъл в Школата, трябва да изучава закона за Правдата и да го прилага. Той трябва да бъде верен на закона, който действува в него. Който е праведен, той благоденствува. Праведният човек не може да бъде изнуден. Схващайте правдата като наука. Дотогава, докато човек е нечист, той ще бъде далеч от Бога. И тъй, своите упражнения схващайте като едно упражнение. То е една необходимост. И тази наука да не ви се вижда тежка, защото без наука ще има само невежество. И да ви не смущават погрешките, които правите. Човек, който се смущава и плаче за погрешките, които прави, спира се в живота. И тъй, Правдата е наука за чистене в живота.

    

   24 октомври 1920 г., 7 ч. и 40 мин.
   В. Търново

  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  • Групата на Мария
   14:00 -16:00
   31.01.2021

   Бъдете тихи и спокойни и знайте, че времето, в което сега живеете е най-доброто. Вие ще гледате да придобиете духовно богатство, да бъдете силни духом. Силните духом ще издържат.

   Учителя

    

   МИЛИ ПРИЯТЕЛИ,

   На едно от съборните събрания от Божествената верига във Варна, Учителя съветва последователите си да произнасят в последния петък от месеца Хвалата. И аз ви напомням, че утре, 29 януари, трябва с вас да я кажем:

    

   МОЛИТВА ХВАЛА

   Господи, Боже наш! Душата ни има тихо упование на Теб. Открил си ни Пътя Си и виждаме Твоята бла­гост; изявил си ни Милостта Си и виждаме Дълготърпението Ти; показал си ни Любовта Си и виждаме Твоята Доброта; посочил си ни Истината и виждаме Твоята Святост; изявил си ни Името Си и виждаме Твоята Правда; научил си ни на всяка мъдрост и знание и виждаме Твоите велики дела; обърнал си сърцата ни и виждаме Твоето присъствие навсякъде; просветил си ума ни и виждаме Твоите творения, че всички са добри; опасал си ни в Силата Си и гледаме Твоето могъщество.

   И след всичките добрини и благости, които си излял отгоре ни, според Твоята вътрешна пълнота, нашето желание е винаги да гледаме Твоето лице и да се радваме и веселим в пълнотата на Твоята Любов. Ние Ти благодарим за Твоята милост и грижливост, с която си ни заобиколил. Нашата душа винаги се радва, че милостта Ти ни следва. Ти всякога ни слушаш и си готов винаги да ни крепиш и да ни даваш помощ, когато сме в нужда.

    

   Благий Господи, Великий Отче на Небето! Избавяй ни от ухищренията на лукаваго. Ето, Ти си говорил и ние вярваме, че Ти ще ни утвърдиш във веки да Те славим.

    

     Господи, Ти, Който си неизменен, закрепи нашите слаби братя и сестри, за да пребъдем всички в Тебе и да пребъдеш в нас, за да сме в едно както Ти и Отец, и за да Те прославим с плодовете на Живота си пред человеците.

   Благий Боже, Който си ни дал живот и здраве, Който ни насищаш с хляб и вода и ни задоволяваш с хилядите Си благословения всякой ден! Твоето Слънце изгрява всяка заран като младоженец и тича в пътя си, който си му начертал. То ни донася и раз­пръсква Твоите благословения повседневно. В Твоето име оживотворява всичката Земя, задига и донася облаците, напоява земята с дъжд и влага и изважда всеки стрък изпод нейната обвивка, украсява полс­ките цветя с всичката им хубост, която отначало си им дал. Развеселява всички живи същества и человека, когото си направил според подобието Си. Вдъх­ва в неговите жили вяра и надежда да се труди и ра­боти, като му казва, че Ти ще благословиш труда му.

   Велики са Твоите наредби! Всички ние, Твои чеда, днес идем да Ти поднесем своята благодарност.

   Облякъл си ни в дрехите на Живота и колко са хубави тия облекла, в които си ни обгърнал!

   Благословений Господи от всичките векове, прие­ми нашата благодарност, която Ти поднасяме от душа.

    

     Амин.

    

    

    

   Молитвата „Хвала“ Учителя продиктува пред Веригата след сложената закуска в 6 ч. на 19 август, понеделник, 1907г., Варна. Той призовава присъстващите да прочитат това хваление след всеки петък, определен за абсолютен пост, т.е. само веднъж в месеца.

    

   А на 31 януари нека да започнем седмичния ни наряд с Песента на светлия път /169 стр./  и със 133 Псалом  /70 стр./.

    

   А за онези от вас, които са решили да правят житния режим от 1 февруари ще им напомня  подготовката и значението му.

    

   ПОДГОТОВКА на ЖИТНИЯ РЕЖИМ

    

   На първият ден сутринта се казва формулата:

   ГОСПОДИ ПРИЕМИ МЕ В ЛЕЧЕБНИЦАТА НА ПРИРОДАТА ЗА 10 ДНИ.

    

   Формулата се казва само 1 път.

    

   Един килограм жито се разделя на 10 равни части.За всеки ден се разпределя по 100 гр. жито, то съдържа всички елементи, необходими за поддържането на живота. 3 ябълки за сърцето, 9 ореха за мозъка и 6-8 чаши преварена вода.

    

   ПРИГОТВЯНЕ НА ЖИТОТО.

    

   Сто гр. жито се измива много хубаво от вечерта и се слага в добре запазващ топлината термос.Залива се с 2 чаши вряла вода и термосът се затваря добре за да може житото да няма достъп до въздух.На сутринта внимателно се излива само житената вода и се изпива на гладно. Житото се разделя на 3 равни части.През време на този режим се пие само преварена вода, подправена с лимонов сок и мед. Най добре медът да не се разтваря във вода, а да се сложи с лъжичка на горната част на небцето, като се отпива от водата ,тя постепенно се разтваря. Така той ще се усвои по добре,защото ще се задържа по дълго време в устата. Висшите мозъчни центрове се хранят само с хранителни вещества,усвоени в устата,а не чрез стомаха. По време на житният режим да не се употребява никаква сол. Преди да се глътне, е необходимо житото да се сдъвче поне 99 пъти. Преди да изядете ябълката, подръжте я в ръка,разгледайте я, свържете се с нейната аура, порадвайте и се благодарете на дървото, на Слънцето и т. н..При ядене да се спазва правилото дадено от Учителя.

    

   ХРАНЕТЕ СЕ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ. ПРЕЗ ТЕЗИ 10 ДНИ СТАНЕТЕ СЛЪНЧЕВИ ХОРА, БЪДЕТЕ ВИНАГИ УСМИХНАТИ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ В СЕБЕ СИ НИКАКВИ ОТРИЦАТЕЛНИ МИСЛИ И ПОСТЪПКИ.

    

   ОТПОСТВАНЕ.

    

   Прави се на 10 ден, като към житото на обяд и вечеря се прибавя Ангелска супа, подправена с малко сол.В дните след режима да се внимава да не се преяжда. Всички отпадъци от храната,да не се изхвърлят на боклука, а да се събират в плик. Когато свърши постът, да се заровят на някое чисто място сред природата.

    

   И така, Житният режим на Учителя  Беинса Дуно добива все по-голяма популярност не само у нас. Тази година той ще се проведе от 1 до 10 февруари – период на много силни енергийни дни, при необичайно планетно струпване в знака Водолей. Подобна е била звездната картина и през 1962 г. Следващата  ще бъде през 2080 г.

    

           Нека напомня, че житният режим не е рецепта само за подмладяване и пречистване на организма. Това е моментът, в който можем да осъществим връзка и на трите нива – духовно, ангелско и физическо и това да ни извиси и обнови цялостно. Не приемайте житния режим просто като начин за разтоварване на тялото, защото той не е диета.

    

           Добре е да спазим и начина, по който Учителя е извършвал житния режим, а именно в тайнство и уединение. По този начин ние ще извършим пост на ума, тялото и сърцето, и така ще имаме възможност да придобием необходимите качества и  добродетели, към които се стремим.

                  

   Как протича житния режим?

    

   Тук ще цитирам становището на сестра Светла Балтова, как житният режим  влияе върху психиката ни. Тя споделя:

           “Храната е наркотик. Тя води до пристрастяване, така както алкохолът и цигарите.  Наричат зависимостта от храна болестта на 21 век. Проблемът е емоционален. Житният режим, при който човек е поставен на ограничено хранене в течение на 10 дни, включващ жито, орехи, мед и ябълки, го откъсва от тази зависимост. 

           В началото се преживява лечебна криза, обикновено на втория или третия ден. След това с всеки ден стоте грама жито ви се струват напълно достатъчни. Ние имаме необходимост да се храним, но ни е нужна много по-малко храна от употребяваната ежедневно. По време на режима, намаленото количество храна се компенсира от увеличено приемане на вода и съзнателно дишане. Дишането е процес, който се извършва с цялото тяло и ако правим осъзнато дихателни упражнения, ще се уверим в това. Енергията  не се добива от физическата храна сама по себе си, тя идва от нещо друго, което приемаме с храната, и което е така наречената прана или диханието на Бога и Великата природа. Идва и чрез водата и въздуха, и в крайна сметка от Слънцето. Нали житото е узрявало под въздействието на слънчевите лъчи, както и ябълките, а медът представлява една от най-магическите субстанции, дадени на човека. Той е кондензирана слънчева енергия. 

   Според Учителя и в различните плодове е кондензирана светлина със специфична вибрация, която определя цвета им.
   А орехите са образ на мозъка на човека, съхранен в черепната кутия.

   И след като човек премине през критичните първи дни на режима, усеща как мозъкът му започва да работи много по-добре, Умът  му се избистря. Сигурно мнозина, които са практикували житния режим, ще потвърдят яснотата на мислите която придобиват; повишената работоспособност; изчистването от паразитните мисли, страхове, черногледство. Човек е много повече в „будно съзнание”.

    

   Учителя казва нещо, което се отнася към анатомията на мозъка:

    

    „Пирамидалните клетки в мозъка имат “крачки”, и когато мисълта е хармонична, “крачките” им се допират едно до друго. Когато паметта на човека отслабва, мислите му постепенно започват да се губят. Причината за това се дължи на натрупването на голямо количество млечна киселина в мозъка. Млечната киселина действа върху пирамидалните клетки на мозъка, вследствие на което “крачките” им се свиват и те се упояват. За да възстановите паметта си, вие трябва да освободите мозъка от натрупаната в него млечна киселина. Как ще се освободите? С пречистване на мозъка, на кръвта в целия организъм. Това пречистване се постига с промяна на храната, с чисти мисли, чувства и постъпки Когато човек е бодър, отпочинал, пирамидалните клетки в мозъка са в нормално положение: една до друга, допрени с крачката си. Щом се натрупа много млечна киселина в мозъка, пирамидалните клетки изгубват първото си положение, вследствие на което човек изпитва умора, сънливост и заспива.”

   При житния режим е необходим и „режим” на мислите и чувствата, т.е. както Учителя препоръчва, да бъдем в радостно настроение, бодри и весели.


   Това се постига по-лесно във втората част на режима, когато наистина отлаганията на млечна киселина, както и полуорганичните утайки по кръвоносните съдове и около ставите доста са се стопили.
   Бих препоръчала да си водите дневник за всеки ден от режима, защото вероятно ще ви дойдат прозрения за бъдещи дейности и решения на настоящите проблеми и задачи. 

    

   На първи февруари, когато режимът започва,  пет планети, освен Слънцето, са във Водолей, а Луната е в знака на чистотата  – Дева. А на 10-ти, когато той завършва, във Водолей са влезли и Венера и Луната.Такова струпване на седем светила във Водолей е знаменателно и бележи една стъпка напред към ерата на Водолея на обществен план и една крачка нагоре в еволюцията на всеки човек, който върви осъзнато в Пътя, предначертан му от Бога.”

   Мили приятели,

   Преди началото на житния режим нека прочетем беседата на Учителя “Правилен живот”.

    

    Мили приятели,

    

   Нека да завършим днешния наряд с Господнята молитва.

    

   БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ!

  Създадохме sinarhia.com за вас, защото вярваме, че:

  Братство се гради не с устави и договори, а с Любов.

  Истинското Християнство изключва власт на едни хора над други.

  Само безкористната работа е работа за Бога.

  Е добре да прилагаме Учителя, а не да го предаваме.

  Център на нашето обединение трябва да бъде Христос.

  Единението в Любовта прави силата.

  Ако споделяте нашите възгледи, добре дошли сред нас! 🙂

   

  Close