„Ето колко е добро и колко угодно, да живеят братя в единомислие.“ (Псалом 133)

  Юбилейно изкачване на Мусала по случай 100 години високопланинска школа

  Юбилейно изкачване на Мусала по случай 100 години високопланинска школа

  Наряд за лятното слънцестоене на 22.06.2022 г.

  Наряд за лятното слънцестоене на 22.06.2022 г.

  КАЛЕНДАР НА БРАТСКИТЕ СЪБОРИ 2022 Г.

  Братя и сестри, Вече започнаха поканите за традиционните Братски събори за 2022 г.   За да продължим тази братска традиция…

  25 и 26 юни 2022 г. Традиционен ежегоден детски празник

  Братя и сестри, на 25. и 26.6.2022 ще се проведе традиционният ежегоден детски празник с тазгодишен домакин софийска братска общност под наслов…

  Тук е календарът ни с програма за събития: срещи, събори, творчески мероприятия (концерти, изложби, представяне на книги и др.), общи молитви на последователите на Бялото братство в България и полезни новини с информация за синархията, както и други теми свързани с хармонизиране, координиране и сплотяване чрез братски живот по методите завещани ни от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) .

  Предстоящи събития - кликнете върху избрана дата за още подробности (на мобилните устройства информацията се показва под календара)

  Покажи събитията по категории

  Местоположения

  Изчисти предпочитанията
  Пон
  Вт
  Ср
  Четв
  Пет
  Съб
  Неделя
  април
  април
  април
  април
  април
  1
  2
  • Групата на Мария Майсторова
   07:00 -09:00
   02.05.2021

   ПРАЗНИЧЕН  НАРЯД ЗА ВЕЛИКДЕН – 2 МАЙ

    

   7.00 ч. СУТРИНТА

    

    

    

   Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Своего Единородного, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен!

    

    

    

   ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ, ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

    

    

    Христос показа пътя, по който ще мине всеки човек. Той се обърна към Бога с молба да се отмени горчивата чаша, но не получи никакъв отговор. След това се примири и каза: “Господи, в Твоите ръце предавам Духа Си.” Щом се предаде на Бога, дойде възкресението. Христос се отдаде с пълна вяра, че Бог няма да Го изостави. За онзи, който люби Бога и уповава на Него, всичко ще се превърне на добро.(90, с. 150)

    Защо бързат хората? – За да не изпуснат условията. Това е криво разбиране. Каквито и да са условията, Божественият план ще се реализира. Бог може да разруши света, но пак ще го създаде, по-красив и величествен. Той може да отнеме живота на човека, но отново ще го върне към живота, ще го възкреси и ще го направи по-силен, отколкото е бил по-рано. Всъщност Бог не руши, но видоизменя нещата, дава им нов подтик, нова енергия. При каквито условия и да се намирате, Бог ще изпълни Своите обещания. В Божиите обещания няма обратна реакция. Ако не мислите така, и вие ще се намерите в положението на Христовите ученици след разпъването на Христа. Те се разбягаха и си казаха: “Ние мислехме, че Христос ще стане цар, а Той е вече разпнат – всичко се свърши с Него.” Обаче Бог работи навсякъде – и в гроба, и в сърцата на хората. На третия ден Христос възкръсна от гроба, но Той възкръсна и в сърцата на учениците Си, които отново Го видяха и се изпълниха със сила. Те придобиха ново съзнание, нов дух. Те разбраха Истината и тръгнаха в нов път. Сега и на вас казвам: следвайте пътя, който Христос ви е показал, и не се обезсърчавайте! Христос предупреди учениците Си, че ще отиде при Отца Си да им приготви жилища, но те забравиха какво им беше говорил. След възкресението те си спомниха думите Му и се успокоиха. Тъй щото не се страхувайте какво ще стане с вас.(135, с. 202)

    

    

   Мене са ме питали: “Как да се запознаем с Христос? Как да Го видим?” По-лесна работа от тази няма! На кои се явява Христос след възкресението? На онези, които Го обичаха. На онези, които Го разпънаха, не им се яви. Аз ви казвам: ако обичате Христос, Той ще ви се яви; ще дойде вечер (като седите в стаята си), ще каже: “Имате ли малко хляб?” Ако не Го обичате – ни глас, ни услишание. Сега, чудно е, че онези, които не Го обичат, искат да Го видят.(103, с. 54)

    

   “Казва им Иисус”(Мат. 28:10). Думата “Иисус” е символична. Тя съдържа три велики основни принципа. Единият принцип означава сила, която твори, преобразява живота и му дава нова насока. Иисус е човек, който не се занимава с обикновени работи. Той има предвид великите Божествени истини, които поставят всичко в ред и порядък. Вторият принцип е живата енергия, която туря всичко в изправност. Тя не набожда нещата на игли, както правят ония, които изучават буболечките и пеперудите. Тя не умъртвява, но дава живот на всички същества. Тя е сила, която запазва всичко, или, както я наричат още – закон на Любовта. Третият принцип е законът на равновесието, който урежда всички спорове и недоразумения между хората… “Каза им Иисус.” Иисус е човекът, който съдържа в себе си трите принципа. – Какво им каза? – “Идете, съобщете на братята Ми да идат в Галилея и там ще Ме видят”… Галилея е мястото на ума, дето нещата се разбират правилно… Христос казва: “Идете в Галилея, там ще Ме видите.” Какво представя Галилея? – Мястото на Любовта. Там ще я видите. Значи Любовта може да се види, да се реализира. Когато видите Любовта, т.е. когато видите Христа, ще носите други имена. Иде времето на възкресението! Преди 2000 години възкръсна Христос, а сега ще възкръснат Неговите ученици… Иде възкресението на Любовта! Сега няма да казвате “Христос възкресе”, но ще кажете: “Да възкръсне Любовта!”(91, с. 151-162)

    

   Казвате: “Не може ли да не умираме?” – Може, не остарявайте – това е логическото заключение. Остаряваш ли, смъртта е неизбежна, т.е. ще минеш от една състояние на ограничения живот в живота на свободата. Христос трябваше да умре, защото много беше остарял. Онези, които Го описват, когато Той е бил на 30 години, е друго, но на кръста е изглеждал на 90 години. Че как няма да остарееш – да носиш греховете, скърбите, несгодите, престъпленията на хората, правени от хиляди години! Не е чул нито една сладка дума. Казват, всякога Го виждали много тъжен, никой не Го е виждал весел. Че как ще бъде весел? Кой от вас ще бъде весел да го натоварят с толкова страдания? Следователно беше остарял много и Той трябваше да умре, за да се освободи, да влезе в свободата. Защо трябваше да умре Христос? Защото беше остарял. Или, на ваш език казано, защото носеше греховете на света трябваше да умре, за да се освободи от тях. Разправят за Буда, когато достигнал до едно състояние и помислил, че е най-силният, че е открил тайната на живота, че не го е страх от нищо, че е свободен, легнал под едно дърво да си почине и заспал. Световната змия, която го търсела, намерила го там, обвила се около тялото му, ще му счупи ребрата. Какво да прави – да се бори – не може. Той почнал да се смалява, смалява, смалява и така се изплъзнал, освободил се от нейните прегръдки. Това смаляване е умирането. Това значи да се освободиш, да станеш свободен. Другояче: ако не се смалиш, ще те смалят. По-добре е сам да се смалиш, отколкото да те смалят.(50, с. 100)

    

   Смъртта, това е царството на Ариман-Таада. Когато умирате, вие сте в тяхното царство. Те ще вземат всичко. И тогава Христос казва: “Превърнете се.” На какво? – Превърнете се на едно въздухообразно вещество. Тъй беше и с Христа. Хванаха Го и Го заковаха на кръста. Същите тия поданици на Ариман-Таада Го съдиха. Пилат беше един от техните членове. Еврейските свещеници също бяха негови поданици. Те произнесоха смъртната присъда, но какво стана после? Христос им даде тялото Си, но възкръсна. Той се превърна на какво? – Той превърна материята на тялото Си в лъчиста материя – минаваше през врати и никой не можеше да Го види, да Го хване. Римските закони не можеха никъде да хванат Христа. Той веднага изчезваше, ставаше невидим и те питаха: “Накъде отиде Христос?” – Нагоре. Лошото е, че Христос сега и нагоре, и надолу – навсякъде отива. Сега поданиците на Ормузд-Дея приготовляват една атака към този свят. Те ще превърнат всички в парообразно състояние и изведнъж ще освободят света от неговите грехове. И всички вие, които ще минете през този Божествен огън, ще освободите душите си и ще бъдете свободни от робство. Ние казваме: всички хора ще трябва да преминат през този огън.(104, с. 172)

    

    

   Човек трябва да се роди изново. Това значи да възприеме Христовата мисъл, да даде място на Божественото в себе си. Христос е Божественият принцип, Който свързва всички души. Той не може да дойде втори път на Земята. Защо? Защото има опитност вече от любовта на хората. Обаче Христос се проявява навсякъде в света. Ще Го срещнете във всяко чисто сърце, във всеки светъл ум и във всяка възвишена душа. – “Възможно ли е това?” – Както Слънцето се отразява в хиляди огледала, така и Христос се проявява в хиляди ДУШИ. Той се проявява чрез човешките мисли, чувства и постъпки. Както слънчевата светлина влиза през очите ни, така и Божествената светлина прониква човешките души. Някои религиозни цитират стиховете – какво е казал някога Мойсей, какво са казали пророците, апостолите. Вярно е, че ние се учим от тях, но днес и те се учат от съвременните християни. Ние се учим от онова, което Бог е разкрил на тях, но и те се учат от онова, което Бог е разкрил на нас. Христос донесе Любовта в света, но въпреки това пострада. Така Той научи какво представлява Божията Любов. Той разбра, че в Божията Любов няма измяна, тя е вечна и безгранична. Христос се упова на Бога докрай, затова възкръсна на третия ден. Ако имаше нещо, което Го направи велик, това е Любовта Му към Бога. Той не се поколеба в нея нито за момент. Следователно, който се уповава на Божията Любов, той ще възкръсне. Който не се уповава на нея, ще падне в пропастта.(96, с. 66)

    

   Засега хората са още наематели – нямат собствени тела. И като наематели те трябва да се отнасят добре с телата си. Като живее добре, човек си създава собствено тяло, с което може да живее и на този, и на онзи свят. Не стана ли така и с Христа? Той лежа три дена в гроба, превърна смъртното Си тяло в безсмъртно и възкръсна с него. Задачата на съвременния човек е да постигне безсмъртието и вечния живот. Това значи да влезе той в правия път, да придобие вечния живот, за който е казано: “Това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога, и Христа, Когото си изпратил.” Казано е още: “Които чуят гласа Ми в последния ден, ще оживеят и възкръснат.” Желая ви в последния ден, т.е. в сегашните времена, да чуете гласа на Божията Любов, на Божията Мъдрост и на Божията Истина, да станете, да възкръснете и да започнете новата работа.(23, с. 390)

    

   Човешкият дух трябва да изучи процеса на чистенето. И възкресението е самият процес на чистене. То става само чрез Божествената Любов. Без Любов няма възкресение. Който изгуби Любовта, казва: “Аз съм мъртъв.” Обаче щом дойде Любовта, той усеща едно съживяване. Под думите на Христа: “След три дена ще възкръсна” се подразбира, че след три дена Той ще внесе Божествената Любов, която включва всичко в себе си. На друго място Той казва: “Когато бъда въздигнат по такъв начин, Аз ще се привлека към Любовта, както и всички, които вярват в Бога.” Мнозина разбират, че трябва да умрем, за да отидем при Христа. Не е така! Под “умиране” се подразбира да се освободи човек от онези свои мисли, които го спъват. Може да умреш и мисълта да те държи и в онзи свят. Също и желанията спъват в онзи свят. Човек и там няма да бъде свободен. Ако не си привлечен от Любовта, ако не си под влиянието на този велик закон, ти не можеш да влезеш във великия Божествен свят. Това се обяснява така: като доближите до железни стърготини една жица, през която минава електрически ток, всички стърготини ще се полепят по жицата. Значи има една сила, която ги привлича. Друга сила с други свойства не може да ги привлече. Следователно Божественото привлича подобното към себе си. Човешката душа се привлича от този център… И когато Христос казва, че след три дена ще възкръсне, Той подразбира бъдещата култура, която ще възкръсне…(99, с. 127-130)

    

    

   Докато сте на физическия свят, не желайте да умирате и да бягате от Земята. Къде ще отидете? – Пак тук ще останете. Докато не разрешите противоречията в живота си, докато не станете господари на своите мисли, чувства и постъпки, не можете да влезете във възвишения свят. Ще кажете, че Христос е страдал. Да, Той е страдал, но вие не искате да страдате! Не искате и да умирате, но ето – и Христос умря, без да иска. След известна борба в Себе Си Той каза: “В Твоите ръце, Господи, предавам духа Си.” Понеже постъпи правилно, Бог Го възкреси. Дръжте и вие тази мисъл в себе си, та като умирате, да кажете: “Господи, помогни ни да оживеем и да възкръснем!” Турете в ума си мисълта не да се продължи животът ви, но да влезете в новия живот. И моето желание е същото. Като умирате, не се молете да ви избавят от смъртта, но се молете да оживеете. Никога не казвай, че ще умреш, но кажи си, че ще живееш. Това означава стихът: “От смърт в живот.” Това е новата религия.(69, с. 117).

    

           Това Слово е на обичния ни Учител Беинса Дуно, посветено на Христовото Възкресение, любезни братя и сестри. И за да бъде празникът ни пълен, нека да започнем наряда ни с песента: “Бог е Любов”, а след нея да продължим с Добрата молитва и с Молитвата за Възкресението на Христа /39 стр./:

    


   ДА ВЪЗКРЪСНЕ ГОСПОД ХРИСТОС В МОЯТА ДУША


   Да възкръсне Господ Христос в моята душа, това е желанието на моята душа. Да освети всички нейни кътчета. Да просвети ума ми с Неговата лъчезарна Мъдрост, да озари сърцето ми с Божията Любов, защото няма Любов като Божията Любов, и да се прояви Божествената Воля напълно в моята душа.

    

   Ти, Господи, който си обещал да ме възкресиш от мъртвите, защото си верен и истинен, направи да възлюбя всички братя, сестри и ближни както собст­вената си душа. Затова искам, Господи, Господ в мен – тази Божествена искра, която е в мен, иска всички възлюблени души да влязат в моята душа, защото тъй ще са чисти удовете на това Велико Твое тяло.

    

   Моля Ти се, Ти си истински мой Баща, възрасти всичко Божествено, що си посадил от векове в моята душа, за да се прояви съгласно Твоята Воля. Призова­вам Те, милостиви Отче, Святий Баща на верните Ти чада, стори милост за всичките.

   Амин.

    

    

   И да продължим с формулите:

    

   Пази ни Господи, със Святото си Име през всичките дни на нашия живот. В Твоите ръце предаваме духа си. Води ни в Светлината на Твоето Учение!

    

   Христос е Човекът на Изобилната Сила.

   Христос е Човекът на Изобилната Вяра.

   Христос е Човекът на Изобилната Любов! /три пъти/.

    

   Елохим, Нева Санзу!

    

   Обични братя и сестри, днес ви предлагам за прочит една от беседите на Учителя, посветена на Великден: “Обещанието на Отца”.

    

    

   Обещанието на Отца

    

   „Отче наш“

   „Благост“/песен/

   Ще прочета част от 24-а глава от Евангелието На Лука, от 13-и до 52-ри стих.

   „Духът Божи“/песен/

    

   Ще взема само като повод на беседата си думите от 49-и стих: „И ето Аз провождам върху вас обещанието на Отца Си; а вие седете в града Иерусалим, докле се облечете със сила от горе.“

   Всички хора познават думата „обещание“ и разбират смисъла ѝ. Всички се радват на нещо, което им е обещано. Няма човек в света, който да не се радва на едно обещание. Както хората, така и народите, като им обещае нещо, радват се. Всяко семейство, всеки ученик, всяка млада мома, всеки млад момък, всеки слуга и всеки господар се радват на обещанието, което им е дадено. Това е естествено положение. Често хората се спират върху дреболиите на живота, които затулят погледа на човека, както облаците затулят ясното небе, да не може човек да наблюдава хубавото слънце. Дреболиите на живота мязат на мъгла, която затуля съзнанието на човека, че не може ясно да вижда и разбира живота. Понякога е дреболия […], но при специфични условия. Природата е толкова умна, че всичко е впрегнала на работа. Тя използува и мъглата. Доброто в мъглата седи в следното: прашинките във въздуха като твърди частички пожелават да сменят състоянието си. Вместо да стоят все на ниско, те искат да се качат горе във въздуха, да се разходят нашироко и нависоко, да направят една–две екскурзии, да опитат щастието по височините. Те не подозират, че като се разхождат горе, правят пакости. За да не им кажат да слязат долу, защото не са за този свят, веднага около себе си събират водни капчици, от които образуват по-едри. Като натежнеят, едрите капчици падат на земята във вид на дъжд, а с тях заедно падат и прашинките. По този случай те са се разходили, но са свършили известна работа. Всяка прашинка, като слезе долу, допринася известно благословение на света и разправя какво е видяла горе.

    

    

   Та казвам: Всичките ви мъчнотии в света са все тези малки прашинки, около които се събират всички Божии благословения, че като слязат на Земята, раздават благословения на хората. Слизането на прашинките на Земята мога да уподобя на прераждането. Всяка прашинка, като падне на Земята, облича се в плът, във водна капка, става тежка и се излива във вид на дъжд. Всички животни, растения и хора се радват на това прераждане на прашинките. Като се заговори за прераждането, мнозина го схващат крайно ограничено. Те си представят прераждането както анатомиците разглеждат човека съставен само от кости и мускули. В костите и в мускулите няма нищо красиво. Погледнете на главата, виждате една празна кратуна, нищо повече. Така гледат на прераждането и някои окултисти.

    

   Един ден Едисон поканил на угощение, на вечеря, няколко от своите добри приятели, на които устроил една интересна шега. Той взел два черепа човешки, турил им в очите малки лампички, в ръцете им поставил нещо, като че носят някакви предмети, поставил зад тях някакъв грамофон, който казвал: „Едно време и ние бяхме като вас, ядохме и пихме, но ето сега това остана от нас.“ Като видели това нещо, приятелите на Едисона се уплашили толкова много и хукнали да бягат. В няколко минути масата била празна.

    

   Много от страданията на хората са такива мъртъвци, [както онези,] които Едисон внесъл в стаята при гостите си. След това приятелите казали на Едисона: „Защо не ни каза, че това изкуство е твое, ами ни изплаши. Ти ни показа своето знание, но трябваше да ни предупредиш.“ Сега аз ви предупреждавам: Когато някой път влязат два такива скелета, ще знаете, че това е [шегата на] Едисон.

    

   Има неща, които интересуват всички хора. Някой казва: „Аз се интересувам само от това, което мене засяга.“ Не, всичко в света трябва да ви интересува. Щастието, в пълния смисъл на думата, се обуславя от доброто разположение на всички разумни същества. За да бъдеш щастлив, ти трябва да бъдеш разумен. Ти трябва да живееш между разумни същества, та тяхното колективно разположение да го чувствуваш като щастие. Това значи да бъдеш във връзка с разумността, с Божествената любов. Когато хората не могат да намерят щастието, това показва,че те искат да задържат щастието само заради себе си. Такова щастие в света не съществува. Такова щастие българинът го купува с пари. Като си купи едно прасе, цяла зима го храни, през лятото също, по три–четири пъти му носи храна, дава му вода, чеше го по гърба. Прасето издава един звук на доволство, с което иска да каже: „Колко съм щастлив! Намерих най-после един господар, който се грижи за мене.“ Всичко върви наред. Но като дойде Коледа, има цвилене, пеене. Сега пък българинът иска да знае дали свинята е била щастлива. Той яде свинята, за да бъде щастлив.

    

   Аз взимам яденето в положителен смисъл. Значи ние ядем, за да бъдем щастливи. Ние дишаме, за да бъдем щастливи. Ние възприемаме светлината, за да бъдем щастливи. Чувствата, мислите и постъпките, които проявяваме и които минават през нас, ни правят също щастливи. В какво седи лошото на свинята? В това, че тя живее в тинята. И това жилище, в което човек я поставя, не е добре направено, не е хигиенично. Бъдещите апартаменти на свините трябва да бъдат по-хигиенични, да имат апартамент добър, с под направен. Тогава и месото им ще бъде по-вкусно.

    

    

   Трябва едно правилно разбиране на нещата. Вземете, запример, днес всички съвременни народи искат свобода. И всички могат да я имат. Когато един народ стане свободен, той не иска и всички народи около него да бъдат свободни. И тогава се явява един спор. Често споровете се изразяват в една голяма обществена и народна свада. И след това всички се питат защо народите не живеят разумно. Този въпрос може лесно да се разреши. Вземете, запример, две красиви моми – колко добри приятелки са били; като се яви между тях един момък, в когото се влюбят, те се скарват и развалят приятелството си. В какво се заключава спорът? Могат ли и двете моми да го обичат? Сега ще ви представя въпроса малко по-ясно. Представете си, двама души карат един кон. И двамата започват да спорят кой от тях да се качи на гърба на коня да го язди. Ако единият каже на приятелят си: „Хайде, качи се ти на коня, аз ще вървя пеш“, никакъв спор няма да има. Обаче и двамата искат да се качат на коня и който се е качил, не иска да слезе.

    

   Сега ще направя една аналогия. Когато детето отива в първо отделение, за него е важна първата буква, буквата А. То се интересува как учителят разкрива тази буква пред учениците си. Като се върне дома си, той разказва на майка си и на баща си как учителят им разкрил буквата А. След това учителят разкрива последователно и втората, и третата, и четвъртата буква. Който слуша как детето разказва за буквите, ще каже, че това е детинска работа. Не е детинска работа това. Ако човек знае как да произнася буквата А, той е разрешил основния въпрос на живота си. Съвременните народи говорят за буквите, но не знаят как да ги произнасят. Ако ти знаеш как да произнесеш буквата А, лесно ще се справяш с мъчнотиите си. Тя е като музиката. Който знае и може правилно да взима тоновете, той не прави никакви погрешки. Ако можеш правилно да произнасяш буквата Б, ти ще станеш отличен земеделец. Ако произнасяш правилно буквата В, ти ще можеш да примиряваш хората. Ако произнасяш правилно буквата Г, ти ще развиваш вярата на хората, да знаят как да постъпват. Вие казвате: „Просто нещо са буквите: А, Б, В, Г и т.н.“ Да, но буквата А има съдържание в себе си, което вие не знаете. Като вземеш една ябълка, ти можеш да знаеш името ѝ, да я познаеш дали е царска или не, но като я вкусиш и опиташ нейните сокове, те ще ти разкрият нещо повече. Същото нещо изпитваме и при правилното произнасяне на думите. Запример, ако вземете думата „любов“, която се състои от пет букви, тия букви разкриват идеята, която се крие в самата дума. Ако преди това не си влагал никаква идея в думата, като я произнесеш правилно, тази дума внася светлина в ума ти. Докато не разбира смисъла на една дума, човек не може да се радва, не може да се ползува от нея.

    

   С какво се разбира Любовта? С човешкото сърце. Обаче зад човешкото сърце стои една висша Божествена разумност. Ние схващаме любовта в себе си като особено чувствувание. Що се отнася до Любовта в дълбок смисъл, тя представя висшето благо, което Бог може да ни даде. И тъй, именно благото се дава не в много, но в разумното. Благото се дава в малка доза. Всички хора страдат, понеже искат да имат любовта количествено. Любовта мяза на една малка запалка. Щом се запали това, което тя запалва, то вечно гори, никога не изгасва. Мнозина мислят, че любовта се е отдалечила от тях. Едно време Земята е била по-близо до Слънцето, но впоследствие се е отдалечила. Тя е била в самото Слънце. Всички планети, които се въртят около Слънцето, някога са били в него, но после са излезли от него и са се отдалечили. Някои от планетите са се отдалечили толкова много, че днес приемат малко от слънчевата светлина. Някои казват, че Господ ги е забравил. Не зная дали Той ги е забравил или те са Го забравили. Когато малкото дете излиза от дома си, то забравя майка си, но майка му не го забравя. […] дома си. Като остане само, детето започва да мисли за баща си и за майка си.

   Днес е Великден. Такъв ден като днешния, ние го наричаме Великден. Не зная дали бъдещият Великден ще бъде като днешния. Но Великден се мести и той е непостоянен. Идущата година по-рано ли ще бъде Великден или по-късно? Църковниците знаят това. Но ден, който се мести, още не е реален. Една идея, която се мести, още не е от реалните. Обаче има идеи, които са постоянни. Но да оставим този въпрос настрана. Питам: ако Великден стане по-рано или по-късно, постите ще се намалят ли? Няма да се намалят. Ако Великден е по-рано, по-рано ще запостят. Ако е по-късно, по-късно ще запостят. Защо трябва да се пости? Защо именно трябва да се пости четиридесет и девет дена за Великден? Българите наричат този ден Велик ден. Добре го наричат. Това показва, че хората трябва да живеят прав, велик живот.

    

    

   Великден е свързан и с красивия живот. Красивият живот е свързан с подмладяването. Човек може да се подмлади с десет години. Това се постига по различни начини. Един от тия начини е чрез операция. От мисълта на човека зависи да умре или да не умре, а въпреки това умирате. Вие сте убедени, че няма да остареете, а въпреки това остарявате. Убедени сте, че няма да изгубите силата си, а въпреки това изгубвате я. Защо става така? Защото говорите нещата на теория. Теоретически поддържате, че човек няма да умре, но в себе си казвате: „Кой е онзи, който не е умрял?“ Не, всички хора не умират. Някои хора са ги заравяли, но след това не са ги намирали в гробовете им. Как можем да познаем кой човек е оживял и кой не е оживял? На когото намерим костите в гроба, въпросът е решен. На когото не намерим костите в гроба, той е оживял. Има ли друг някакъв аргумент? Когато посея жито на нивата и това жито не поникне, какво е станало с него? Не е оживяло, нищо повече. Ако житото оживее, то е възкръснало. В природата съществува закон на равновесие. Представете си, че между едно десетчленно семейство има един дядо, който е на около сто и двадесет години. Ако претеглят тия десет души преди смъртта на дядото, ще се види, че те тежат известно тегло, което след смъртта на дядото ще се увеличи. Защо? Защото животът на дядото се е разлял между десетте члена на семейството. Когато някое дете умре, всички от дома мислят за него и то не може да се разложи. Те казват, че детето е отишло при Господа, но постоянно мислят за него, не го оставят свободно. Следователно, колкото повече мислиш за един предмет, толкова той е по-близо до тебе; колкото по-малко мислиш, толкова е по-далеч от тебе. Ти не можеш да мислиш за това, което не виждаш. Ти не можеш да мислиш и за това, което не мисли за тебе. Ти не можеш да обичаш това, което не те обича. Такова е правилото. Такъв е законът в света. Можеш да питаш защо е така, ще получиш отговор: как трябва да бъде другояче?

   Когато Бог създаде животните, прекара ги всички през Адама, да им даде имена. Защо Господ накара Адама той именно да тури имена на животните? Господ каза на Адама: „Като туриш имена на животните, гледай да не замязаш на тях.“ Той не спазва това правило. Като минаваха животните покрай него, две по две, другар и другарка, Адам започна да философствува: защо всички животни са две по две, а той е сам? Мислите ли, че Адам си отговори на този философски въпрос – защо той е сам в рая? Като го остави сам, Бог искаше да му каже: „Ти още не си дозрял да имаш другарка. Дълго време още трябва да живееш сам, докато един ден станеш достоен за онази, която ще дойде като твоя другарка. Като дойде твоята другарка, ти трябва да бъдеш учител, а ти още не си готов да предадеш нужните уроци.“ И най-после, когато Бог му даде другарка, Адам я изпрати да изучава ботаника. Значи първата ботаничка в света беше Ева. Господ каза на Ева: „Изучавай ботаниката, но гледай да не заприличаш на растенията, да заровиш главата си в земята.“ Тъкмо на това се спря Ева – тя искаше да разбере защо растенията като си заравят главата в земята, раждат такива сладки плодове. Тя се запитваше: как е възможно това? И защо главата на растенията да не бъде нагоре, а да бъде заровена в земята?

    

   Следователно всички онези, които се занимават с растенията, те са ботаници – наричат ги материалисти хора. Те мислят, че като влязат в Земята, ще извадят всички блага от нея. Ние всички мислим, че благото е в земята заровено. Няма защо нашата глава да бъде заровена. Представете си, че вие държите идеята за пари. Искате да бъдете богати. Някой иска да има хиляди или милиони лева на разположение. На какво са равни петстотин хиляди лева, запример, или един милион? Ако Господ ти дава петстотин хиляди лева, с това иска да се пазиш да не извратиш сърцето си. Ако ти дава един милион, това значи да бъдеш справедлив, да се отнасяш справедливо към всички хора. Ако ти даде шест милиона, ще ти каже да не се заблуждаваш от външността на нещата. Ако изчезнат тези пари, ти ще бъдеш нещастен. А трябва да пазиш своето богатство. Никой човек не може да бъде богат от външното си богатство само. Хората се лъжат, ако мислят, че чрез външното богатство могат да бъдат богати. Богатството се обуславя от онова вътрешно злато, което човек има в мозъка си и в кръвта си. Дали вярвате в това или не вярвате, то е друг въпрос. Като изучавате въпроса, ще се уверите. Тогава ще видите, че между златото, което е във вашия мозък, и външното злато има известно съотношение. Златото, което е в мозъка, е по-ценно от златото, което е отвън. Колкото външно злато и да има човек, ако няма вътрешно злато, той лесно ще изгуби външното. Златото се отразява здравословно върху организма на човека. Който няма достатъчно злато в мозъка и в кръвта си, той боледува, става неврастеник. Казвате, че човек трябва да бъде богат. Ако не е богат, ще страда. Златото трябва да дойде от мозъка. Тогава човек е богат. Ако няма злато в мозъка си, човек не може да бъде богат, нищо повече.

    

    

   Рекох: Ние не говорим за външното богатство. Ако човек е богат само външно, неговото богатство няма основа. А богатството трябва да има основа. Казано е, че човек може да купува и без пари. Как може да се купува без пари? За да се казва така, предполага се, че има нещо равноценно на парите. Това е вътрешното злато, т.е. знанието, с което човек всякога може да разполага. Вътрешното злато подразбира знанието на онези закони, които регулират живота. Всяко нещо, което човек придобива, е подчинено именно на тия закони.

    

   Запример, художеството се подчинява на известни закони. Вие опитвали ли сте се да рисувате? Направете опит да нарисувате един човек, да видите колко смешно ще го нарисувате. Всеки не може да рисува. Някой разглежда някоя картина и започва да я критикува, че не била добре нарисувана. Кое е лошото в тази картина? Къде точно е нейният недостатък? Ще кажете, че веждите не са добре нарисувани. Кое място на веждите именно? Веждите показват дали човек е търпелив, спокоен, щедър, материалист, обича ли Бога и т.н. Много неща показват веждите. Не само това, но всеки косъм на веждите определя какъв е човекът. Дайте ми един косъм от веждите на човека, ако искате да ви определя какъв е този човек. Също така и от един косъм от човешката глава можете да определите какъв е човекът. Тъй щото, за онзи, който не знае какво представят космите на веждите и на главата, те са без значение. После, и от челото на човека можете да определите какъв е той.

    

   Тъй щото, не е лесно да нарисувате един човек. Когато Бог е създал човека, Той е направил един идеален образ, от който хората постепенно са се отклонявали. Сегашните хора са почти деца. Те тепърва трябва да се върнат към първоначалния си образ. Ако видите човек, на когото устата е много издадена напред, това показва, че животинското начало в него е силно развито. Перпендикулярът на неговото лице остава зад устата. Ако челото му е легнало назад, това показва, че нещо не достига в ума му. Ако брадата му е хлътнала навътре, това показва, че е слабоволен. Ако челото, носът и брадата са добре развити, този човек минава за умен. Такива са мерките на художниците. Челото, носът и брадата трябва да представят по една трета от цялото лице. Ушите и веждите на човека трябва да бъдат големи колкото е носът му. Вие трябва да работите за развитие на своя нос, чело, брада, уши, уста, за да създадете от себе си един сюжет, достоен за рисуване от ангелите. Не е въпрос да представяте някаква карикатура, както художниците понякога рисуват карикатури. Карикатурите не представят изкуство. Те са изопачени образи, изопачени форми. Всяка карикатура представя нещо патологическо. Казват за някой художник, че е добър карикатурист. Ще кажете, че карикатурите съществуват и в природата. Това е изопачаване на формите.

    

   Рекох: Никога не изопачавайте вашите мисли, чувства и постъпки. Това е важен закон. Ако изопачите мислите, ще изопачите своето лице. Ако изопачите чувствата си, ще изопачите своя нос. Ако изопачите постъпките си, ще изопачите волята си. Те ще се отразят на вашата брада. Това е вярно не само по отношение на човешкия живот, но и на обществата, и на народите. Затова всеки народ си има своя форма. Ето защо, за да се върне към своя първичен образ, човек трябва да приеме Божествената наука. В човека съществуват големи възможности, чрез които той може да работи. Според изчисленията на някои учени всичкото знание на човечеството досега може да се напечата в деветдесет и девет книги, големи като Библията. Обаче, ако това знание се напечата в човешкия мозък, ще остане място още за деветстотин деветдесет и девет такива книги. Това показва какви големи възможности се крият в човешкия мозък. Голям простор, големи възможности са предвидени в човешкия ум.

    

    

   От осем хиляди години хората са придобили много знания, но още има да придобиват. Днес те гледат на растенията и на животните като на несъзнателни същества, но ако разбираха езика им, щяха да влязат във връзка с тях, да видят колко знания имат те. Вие минавате край едно растение, мислите, че нищо не разбира то. Но ако знаете неговия език, то ще ви спре и ще ви каже: „Моля ти се, направи ми една услуга. Виж, корените ми са поизсъхнали. Вземи малко вода да ги полееш.“ След това то благодари за сторената услуга. И растенията тъгуват. Това се познава по тяхното ухание. Достатъчно е да се свържете с тях, за да видите, че в уханието им е изразена тяхната скръб. Щом го полеете, в уханието им се явява нещо хубаво. Ако сте чувствителни, вие можете по различни начини да проверите тъгата на растенията. Представете си, че някой от вас има добро разположение и минава покрай едно тъжно растение. Изведнъж разположението ви се изменя. Причината не е във вас, но в растението, в цветето, покрай което сте минали. Вгледайте се в него и ще забележите, че то страда от нещо: или е сухо, жадно за вода, или има някакво препятствие на пътя си. Полейте го и ще видите, че разположението ви ще се върне, ще изпитате една радост. Като правите наблюдения върху себе си, ще видите, че много от вашите тъжни състояния се дължат на тъгата на някое растение или на някоя мушица, които сте възприели. Като сте минали покрай тях, приели сте тъгата им. Ако можете да им помогнете, и вие ще бъдете доволни.

    

   Един ден стоя в стаята и се занимавам с един философски въпрос. По едно време чувам, че нещо жално плаче. Вслушвам се и чувам, муха бръмчи и жално се моли. Приближавам се, виждам, че един паяк се готви да я нападне и развива своята философия. Веднага се обръщам към паяка и започвам да му говоря на паяшки език: „Слушай, веднага ще освободиш мухата. Тук, в моята стая, не позволявам да вършиш престъпление. Ако не се съобразиш с правилата ми, веднага ще приложа закона.“ Той стои намусен и ме гледа. Казвам му пак: „Три пъти вече ти казах, че трябва да освободиш мухата и да излезеш вън.“ На третия път вече той започна да къса паяжината и пусна мухата на свобода. Послуша ме той. Казвам му след това: „Ти си от умните паяци, можеш да останеш тука, но по-добре е да излезеш вън.“

    

   Сега аз не искам да вярвате в думите ми, нито в моите опити. Вярвайте в това, което сте опитали с вашия ум, с вашето сърце, с вашия дух и с вашата душа. Ако вярвате в тях, ще вярвате и в мене. Ако не вярвате във вашите мисли и във вашите чувства, как ще вярвате в неща, които са по-далеч от вашия ум и от вашето сърце? Доколкото вярвате във вашия ум, във вашето сърце, във вашата воля, във вашия дух и във вашата душа, дотолкова можете да вярвате и в неща, които са извън вас. Но има и друга една опасност – че като ви представям нещата в известни форми, ако не мислите, можете да се заблудите. Запример, вие ще ме питате как е възможно да говоря с паяците. Представете си, че минавам край вас и без да ме видите, аз ви бодна с една игла по ръката. Вие усещате болката и веднага се обръщате, искате да знаете отде иде бодването, което ви е причинило болката. Както виждате, бодването с игла е особен говор на съзнанието ви.

    

   Следователно страданията на света не са нищо друго освен едно леко бодване с игла върху ръката, за да доведе човек до съзнание, да събуди вниманието му. Преди това той е вървял захласнат, намирал се е пред опасно място. За да не падне в пропастта, на помощ му иде страданието, да го събуди, да привлече вниманието му към опасността. Значи страданията идат върху човека, за да го освободят от големите страдания и злини, на които те несъзнателно се натъкват.

    

    

   Сега, ако искате да разберете цветята, животните, хората, въздуха, светлината – всички видими неща, вие трябва да приложите любовта. Без любов нищо не може да се постигне. Онова, което заставя Бога да ни обича, това е любовта у нас. Ако не е любовта, няма защо да се занимава с нас. Без любов какво бихме могли да допринесем? Казвате: „Бог ни обича, защото вижда това, което ние не виждаме.“ Да, Бог вижда в далечното бъдеще. Той вижда, че всеки един човек е една хубава книга, върху която в бъдеще ще се напишат красиви работи. И всеки ще се интересува от тази книга, ще иска да я чете. Бог се радва на онова, което в бъдеще ще постигнем. Ще кажете, че днес правите много погрешки. Мислите ли, че детето, което се ражда, е съвършено? Колко грешки прави малкото дете, но на детето се позволява да прави такива погрешки, каквито на никого не се позволява. Като прави погрешки, майката ще го измие, ще го изкъпе, ще го облече с чисти дрешки, ще го целуне и ще каже: „Моето ангелче!“ Майката ще го дигне във въздуха, ще го целуне, ще го свали пак, ще му се радва. Току виждате, че това дете най-после разбере езика на майка си и престава да прави такива погрешки, каквито е правило досега.

    

    

   Казвам: И съвременните хора правят погрешки, но един ден ще престанат да правят тези погрешки. Днес ги правят, защото са позволени още, допуснати са. Но един ден, когато пораснат, те ще престанат да правят погрешки. Тогава хората ще излязат от областта на погрешките и ще влязат в областта на добродетелите. И тогава не само че няма да правим погрешките, с които сме занимавали майките си, но ще започнем да работим върху себе си, като онези видни скулптури. И като вземеш едно огледало да се огледаш, да ти трепне сърцето, да си доволен от себе си. Сега, като се погледнеш в огледалото, започнеш да се сравняваш какъв си бил на младини, колко красив си бил, а сега си недоволен от себе си, не се харесваш. Кой каквото ти каже, ти отговаряш: „Това не ме интересува, онова не ме интересува.“ Той мисли, че условията, всичко около него е изменено. Не, вътрешно нещата не са се изменили, външно само са изменени.

    

   Съвременните хора не обичат да се говори за любовта. Те гледат на любовта по особен начин и казват: „Който те залюби, ще те обере.“ Това е лошото. Ето защо, при любовта ти трябва да бъдеш сто и двадесет-годишен дядо, че като дойде някой, да няма какво да вземе от тебе. При любовта ти трябва да бъдеш тежък, че като дойде някой, да не може да те дигне. Всеки човек, който има излишни желания, е много лек. Добре е човек да стане тежък, но да знае как да се дига, друг да не може да го дига. Обаче съществува един закон, според който и най-тежките неща могат да се дигат. Той е законът на любовта. С любовта и най-тежките неща се дигат. Онзи човек, който може да ви дигне с любов, е Божествен. Който не може да приложи любовта, пазете се от него. Пази се от онзи, който иде като апаш и те дигне във въздуха и те хвърли от едно място на друго. Онзи, който дойде да те събуди и не ти предлага да те носи или да те качи на колата си, но казва: „Стани и хайде двамата да тръгнем на път!“, това е твоят добър приятел. Божественото иде при човека не да го улесни, не да го вози с автомобил, с аероплани или със железници, но му предлага да върви пеш, като един от най-практичните методи за пътуване. От ходене с крака човек научава най-много.

    

   Христос казва: „Обещанието на Отца.“ Бог е обещал на хората любовта и тази любов всички трябва да приемат. Тази любов именно ще освободи човека от мъчнотиите и от ограниченията, ще му помогне да развие своите дарби и способности. Защото онова, което хората търсят, е свободата. Свобода без любов не съществува. За да се бие човек за народа си, това се дължи на стремежа му към свобода. Само любовта прави човека смел и решителен. Който няма любов, умира от страх. Който има любов, герой става и умира като герой. Казват, че някой умрял от любов. Това е невъзможно. Той умира от безлюбие, но не и от любов. В сегашните войни лесно се познава кой е герой и кой не е. Как се познава? Който е герой, раняват го в гърдите. Който е страхлив, раняват го в гърба. Лекарят, като види, че войникът е ранен в гърба, казва: „Ти си бягал от бойното поле.“ Казвам: По-добре е да ни ранят в гърдите, отколкото в гърба. По-добре е да носиш страданията в гърдите, отколкото на гърба. Следователно, когато един човек ви показва гърба си, ще знаете, че той не е от вашия свят, той е от един низш свят. Обаче, когато ви показва гърдите си, той е от вашия свят. И враг да ви се представи, щом ви показва гърдите си, той е от вашия свят. Той само ви плаши. А вие се плашите от нищо и никакво.

    

   Сега ще ви приведа един пример за вашия страх, който и друг път съм привеждал. Една майка имала едно малко момиченце и едно момченце, които били много непослушни. Майката се чудила какво да прави с тях. Викала учители, добри педагози, да се занимават с тях, но всички казвали едно и също: „Госпожо, децата са много непослушни, не може да им се въздействува.“ Като мислила дълго време, най-после майката решила да ги изплаши. Взела тя една страшна маска, турила си една гугла на главата и така се явила пред децата, които спокойно си играели. Като видели това чудовище, те се изплашили много, започнали да викат, да се крият по кюшетата. Тогава майката излязла вън. След това се явила пред децата си, които започнали да се оплакват: „Мамо, дойде при нас едно страшно чудовище, което искаше да ни изяде.“ Майката им казала: „Това е, защото не слушате. Ако слушате, то няма да дохожда втори път.“ Децата обещали да слушат. И наистина, когато не слушали, тя ги заплашвала с чудовището и те веднага се изправяли.

    

   Казвам: Страданията на хората не са нищо друго освен това чудовище с гуглата на главата. Ако и вие не служите на Божествената любов, ще дойде гуглата. За да не дойде гуглата, трябва да имате добри мисли и чувства и правилни постъпки. От тях зависи личното щастие на човека, на обществото, на народа, на цялото човечество. Всичко зависи от умовете и от сърцата на хората. Ако всички ние обичаме Бога, ако и народите обичат Бога, всички ще се развиват правилно. Щом обичаме Бога, ние ще бъдем проводници на онези блага, които Той ни изпраща. Христос възкръсна, за да научи хората как да бъдат проводници на Божията любов. Ако и вие сте възлюбили Бога, както Христос Го възлюби, кажете и вие както Христа: „Както Ме Отец възлюби, така и ние любим.“ Само по тоя начин вие можете един на друг да предадете любовта и да останете проводници на Божията любов. Това е новото, което иде в света, което ще задоволи хората, ще задоволи техния стремеж и ще осмисли живота им.

    

   „Благословен Господ Бог наш“

    

   Тайна молитва

    

    

    

   Нека остане в ума ви една мисъл, която да ви ползува: Пътят на Божията любов е пълен със светлина. Поставете любовта в действие и имайте готовността да бъдете послушни. Никога не изменяйте решенията на любовта. И при най-малкото подтикване от нейна страна, не се колебайте. Не се отказвайте и от най-малките микроскопически услуги, които любовта изисква. В малкото е Божественото. Ако вие зачитате любовта, тя ще извърши чудеса за вас.

    

   29-а неделна беседа, държана от Учителя
   на 28.IV.1940 г., 10 ч. сутринта,

   София – Изгрев.

    

   ЛЮБЕЗНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

    

   НЕКА ДА ЗАВЪРШИМ ПРАЗНИЧНИЯ НИ НАРЯД С  “ДУХЪТ ХРИСТОВ” ОТ ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА.

    

    

    

   БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ!

  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  • Групата на Мария Майсторова
   07:00 -09:00
   09.05.2021

   ДУХОВЕН НАРЯД ЗА 9 МАЙ – НАЧАЛО 7.00 Ч.

    

    

   Обични братя и сестри,

    

   Предлагам да започнем днешния наряд с песните: “Братство, единство” и “Той иде” /195 и 186 стр./, а след тях да продължим с Добрата молитва, Молитва на братството и формулата:

    

   Молитва на братството

    

   Господи, благослови Всемирното Бяло Братство, което сега присъства между българите и славянството.

   Укрепи духа му, дай вяра, упование и надежда в Тебе на тия, които следват Твоя път, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето.

   Стори, Господи, Боже наш, това заради великото Си име, с което си знаен през всичките векове горе на небето и долу на земята.

   Направи да се освети името Ти пред всички ония, които спъват Твоето свято дело, и да знаят, че Ти си само един, в когото няма измяна и който си всякога силен да помагаш и да избавяш.

   Разпръсни враговете на Твоето Царство, Господи, от пред лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш и превъзмогнеш да прогоним лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето дело.

   Ти Господи, сам действай с крепката Си ръка. Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез което име Ти си благоволил да Те призоваваме.

   Нека управляващите в този народ да познаят, че няма друг Господ и Бог освен Тебе.

   АМИН.

    

   И ФОРМУЛАТА:

    

   Няма любов като Божията Любов,

   само Божията Любов е Любов.

   Няма мъдрост като Божията Мъдрост,

   само Божията Мъдрост е Мъдрост.

   Няма истина като Божията Истина,

   само Божията Истина е Истина.

   Няма правда като Божията Правда,

   само Божията Правда е Правда.

   Няма добродетел като Божията Добродетел,

   само Божията Добродетел е Добродетел.

   Няма слава като Христовата Слава,

   само Христовата Слава е Слава Божия.

   Няма сила като Силата на Духа,

   само Силата на Духа е Сила Божия!.

    

   А беседата, която ви предлагам за прочит е: “Председател на фирмата”, имайки предвид ОС на ОББ в Айтос, като участниците в него трябва предварително да произнесат формулата, която се казва на всяко 8-о число от месеца:

    

   „Да се изяви силата на вечния Дух, Който проявява Мъдростта!”

    

    

   Председател на фирмата

    

   Т. м. (Тайна молитва)

    

   Коя беше основната мисъл на миналата лекция? Или, на кой връх бяхме миналия път? (– „Говорихте за настъпване и отстъпване.“) – От физическо гледище, каква е разликата между настъпване и отстъпване? – Настъпването е пред лицето, а отстъпването – пред гърба. В живота под „настъпване“ всякога се разбира движение нагоре и напред, а под „отстъпване“ – движение надолу и назад. В настъпването има порядък, а в отстъпването – безпорядък. В настъпването човек мисли, а в отстъпването – не мисли. Как ще заставиш невежия да се качва по планината? Преди всичко, той не знае защо трябва да се качва нагоре. Като стигне до известна височина, той ще се откаже да върви нагоре и ще търси лек път за слизане. Това е отстъпване, т.е. слизане надолу. Човек отстъпва, когато силите, които го атакуват, са по-големи от неговите. Човек настъпва, когато силите пред него са по-слаби от тези, с които той разполага. Силният настъпва, а слабият отстъпва. Ако силният сгреши, веднага отстъпва, т.е. изправя грешката си, и отново настъпва. Когато слабият е самоуверен и настъпва, веднага ще сгреши. Това го принуждава да отстъпи и да изправи погрешната си.

    

    

    

    

   Като ученици, вие трябва да разсъждавате, да съпоставяте нещата. Това значи: Всяко нещо да се дава навреме, да има известно съответствие. Например, на малкото дете ще дадеш течна, лека храна; на възрастния ще дадеш твърда, здравословна храна, а на стария, който няма зъби, ще дадеш пак течна, лесносмилаема. Ако размесиш храната – на детето и на стария дадеш храната на възрастния, те непременно ще страдат. Не може детето да яде твърда храна, но и старият не може да яде такава храна. Отличителното на детето е, че то не може да дъвче храната си, следователно не може още да мисли. Ако си пригоден да гълташ храната, гълтай я. Това показва, че си още дете. Ако в това състояние ти дават твърда храна и ти я гълташ, непременно ще страдаш. Всички хора, които са в затруднение, се намират в особено състояние: или са болни, или са бедни, или са голи и боси. Те са в положението или на детето, или на възрастния, или на стария. Това са затруднения. Детето яло твърда храна, без да му мисли. Старият също ял храна, която стомахът му не може да смели.

    

    

    

    

   Сега вие минавате за ученици на новото учение, но много от вас живеят още в своята личност, а други – в своя индивидуален живот. Личността е стара фирма, със голям капитал, с много разклонения и с много слуги. Индивидуалността представя състезание между членовете на старата фирма, с желание всеки да изпъкне пред другите като голям работник. Третото положение, което може да заемеш във фирмата, е да се издигнеш като председател на фирмата. Всеки да каже: „Ето, този е председателят!“ Значи във всяка фирма човек може да заеме едно от трите положения: да живее като личност, т.е. като член на фирмата; да живее индивидуално, т.е. с желание да се издигне над другите, и трето положение – да бъде председател на фирмата, т.е. председател на себе си. За човек със силно развита личност се казва, че е член на фирмата. За онзи, който живее индивидуално, се казва, че иска да се издигне над другите като най-знатен. Последното положение е да бъдеш председател на фирмата. Идеалното положение за човека е да бъде председател на своята фирма. Това да бъде единствената му амбиция в света. Който заеме председателското място, той е истински човек. Ако не може да го заеме, колкото и да е добър, ще бъде слуга на фирмата.

    

    

    

    

   Какво представя човешката личност, и какво – индивидуалността? Трябва да имате ясна представа за тези понятия. Животът на личността е живот на ограничения. Стремете се към идеала на вашата душа: да бъдете свободни, да бъдете председатели на своята фирма. Ще кажете, че съществува някъде едно братство от свободни хора. Къде е това братство? И вие се стремите към това братство, но нито сте виждали тези хора, нито езика им знаете, нито мястото, дето живеят. Ще кажете, че те са навсякъде. Така се казва и за Бога, че е навсякъде, но хората нямат ясна представа за Него. Да имаш ясна представа за нещо, трябва да си го опитал. Казваш, че печката гори. Ти имаш вече представа за горението. Знаеш, че при горението се отделя светлина и топлина. Като говорите за това братство, вие го разглеждате като някакъв център. И слънцето е център в слънчевата система. Значи, дето са тежненията на известни идеи, там е центърът. Едно тяло може да бъде център, когато излъчва от себе си известни енергии и ги изпраща към онези, които се стремят към него. В това отношение Бог, Духът, Висшето Божествено съзнание са центрове. Като знаете това, не се опитвайте да определите понятието Бог. Да мислиш, че можеш да го определиш, ти ще приличаш на малко дете, което не пие млякото си, но го изследва: защо е бяло, отде е донесено. Тези разсъждения не са нужни за детето. То трябва да си изпие млякото и да се ползва от неговата хранителност. Също така и идеята за Бога трябва да се възприеме без разсъждение. – Как е възможно да приемеш една идея, без да разсъждаваш? – Това говори за по-високо съзнание, отколкото да приемеш идеята с разсъждение. Разсъждението е механически процес. Ако забия гвоздей в едно дърво, мога ли да го накарам да мисли? Щом забиваме гвоздея, за да съединим две дъски, значи между дъските има някакво отношение, обаче гвоздеят не знае защо са го забили. Едно време дъските, като дърво, са расли и без гвоздея. Сега дошъл някой учен, направил от дървото дъски и ги забил с гвоздея. Сближаването на дъските е механически процес. Следователно две идеи, свързани по механически начин, не допринасят никаква полза. Както механическото разсъждение не допринася нищо, така и механическите процеси не дават никакъв резултат. Казваш: 2×2=4; 2+2=4. Защо и при умножението, и при събирането на двойката се получава едно и също число? На този въпрос сами ще си отговорите.

    

   Някой си казал: „Изгубих пътя си“. – „Ще ти го покажа, но с условие, да ми платиш за това.“ – „Бих ти платил, но изгубих парите си.“ – „Как е възможно да нямаш пари у себе си?“ – „Не знаех, че може да те срещна.“ – „Знаеш ли кой съм аз?“ – „Не зная.“ – „Моето име е Съдба. Знаеш ли какво мога да направя с тебе?“ – „Не зная.“ – „Мога да те вържа и да те оставя сред пътя. Мога и да ти покажа пътя. Всичко зависи от мене.“ – „Тогава кажи, какво искаш?“ – Трябва да знаеш как да говориш. Само така ще оправиш пътя си. Ако не знаеш да говориш, ще се намериш в трудно положение. Имате: 2×2=4; 2+2=4. Като се съберат резултатите – 4+4=8 – число, два пъти по-голямо от 4. Пътникът казал на съдбата: „Понеже си два пъти по-силна от мене, аз ще ти дам и моя дял, да получиш 12, т.е. 8+4=12“. Съдбата казала на пътника: „Аз ще ти дам сбора от цифрите на това, което ти даде, а именно: 1+2=3“. Като съберете, 4+3=7. Съдбата казала на пътника: „Ти изгуби пътя си, за да ме намериш и да ти дам нещо от себе си“. Сега, като се намерите в мъчнотия и изгубите пътя си, ще срещнете някъде съдбата. Ако говорите разумно, тя ще ви даде нещо и ще ви покаже пътя; ако не говорите разумно, тя ще мълчи.

    

    

   Какво означава числото 4? Преди да дойде до това число човек е минал през двойката – двата крака, с които ходи. Щом е започнал да пристъпва, той се стремял да пази равновесие, да не падне. Той поглеждал все нагоре и така дошъл до числото 5. Значи числото 4 е мъжки принцип, а 5 – женски принцип, т.е. мекият принцип, който осмисля живота. Кой принцип има стремеж: мекият или силният? Стремежът всякога произлиза от силното, а реализирането, т.е. постижението в живота, показва мекия принцип. Да постигнеш нещо, трябва да приложиш мекотата. Да се стремиш към нещо, това се дължи на силния принцип. Като съберете числата 4+5=9 крайният резултат. От това число нагоре не може да се върви, настава повторение на числата. Като прибавиш към числото 9 единица, получаваш 10. Това число може да се разложи на единица и нула. Единицата е творческият принцип, който е създал всичко и от който всичко излиза. В това число няма никакъв стремеж. Може ли да се увеличи единицата? Тя, умножена сама на себе си, не се увеличава. Ако я събереш с друга единица, получаваш числото 2. – Как е възможно,единицата, от която всичко излиза, да се увеличи? – Това може да стане, ако се намери друг, по-голям от нея, от който тя да вземе нещо. Ако единицата се увеличава, тя не е единица. От какво произлиза единицата? Ако кажете една точка, знаем, че точката не заема пространство. От математично гледище, всяко нещо, което не заема пространство, не съществува, т.е. не се проявява. Според възгледа на земната геометрия, точката, като се движи, образува права линия – път, по който може да се върви. Следователно, когато Бог се проявява, Той ни показва единствения път, по който можем да се приближим към Него. В това е смисълът на живота. Този път е Любовта. Значи ти можеш да отидеш до центъра на живота само чрез закона на Любовта. Това, което ви говоря сега, е съвсем нова област. Лесно се казва да отидеш при Бога, но по кой път ще отидеш?

    

    

   Да се върнем към човешките работи. На какво прилича тази философия, с която ви занимавах досега? Един овчар се женил за царската дъщеря. Съблекли кожуха му, хвърлили кривака му и го облекли с хубава царска премяна. Той се гледал и чудел какво става с него. Оженили го, но на другия ден пак облякъл кожуха си, взел кривака в ръка и отишъл да пасе овцете. Такова е сега и вашето положение. Вие приличате на овчаря, когото венчават за царската дъщеря, а на другия ден го развенчават. Значи и вие сте от венчаните и развенчаните. Имаш идеал, който не можеш да постигнеш. Един ден те венчават за царската дъщеря, а на другия ден се виждаш пак в овчарските си дрехи, при стадото. – Защо става така? – Защото не си умен, не можеш да запазиш положението си. Това е съдбата. Щом чуеш звънците на овцете, сърцето ти трепва, и ти отиваш при тях. Ако си умен, ще погледнеш към небето и ще си кажеш: „Втори път не се хващам за работа, която не познавам. За предпочитане е овчар да си остана, прясното мляко да си пия, отколкото да се изложа на позор“. В какво се състои позорът на овчаря? – Че бил по-нисък от булката. Измерили го, но не дошъл на мярка. Трябвало да бъде висок като нея. И до вас се отнася същото: ако не излезете точно по мярката, ще ви развенчаят.

    

   Да дойдем до мисълта за Божествените центрове. Как познаваш, че се приближаваш към един от тези центрове, например към центъра на светлината? Колкото повече се приближаваш към този център, предметите стават все по-ясни, докато напълно се очертаят и придобият известна красота. Същото се забелязва и при изгряване на слънцето. В първо време предметите не са толкова ясни, после стават по-ясни. Щом изгрее слънцето, всичко около нас става ясно. Това продължава цял ден. Щом започне залезът, предметите постепенно губят своето очертание. Денят и нощта са две състояния, през които минава човек. Следователно, който се приближава към Бога, т.е. към Първичния център, той изпитва разведряване в чувствата си и проясняване в мисълта. Ако чувствата ти са стегнати и в мисълта нямаш разширение, ти се отдалечаваш от Първичния център. Ти постоянно се отдалечаваш и приближаваш. Важно е да различаваш тези състояния в себе си, да не изпадаш в заблуждение.

    

    

   И тъй, ако състоянието ти е тежко, спри се на пътя си, не отивай по-нататък. Ти си сбъркал пътя. Колкото по-навътре влизаш, толкова повече се объркваш. Нощта е настъпила, тъмнина е около тебе. Ще се спреш, ще намериш малко дръвца да запалиш огън. Така ще прекараш до сутринта, и още с първия слънчев лъч ще видиш съдбата – строга, повелителна. Тя ще те пита защо си объркал пътя, защо не си внимавал. След това ще омекне и ще ти покаже правия път. – Кой е правият път? – Посоката, отдето иде светлината и топлината в твоя живот. Правият път е посоката, отдето идат знанието и свободата. Да намериш Бог, Великият център на живота, това значи да намериш светлината и топлината, знанието и свободата в твоя живот. Имаш приятно чувство и една светла мисъл в себе си, но не ги цениш, търсиш друго нещо. Ти се заблуждаваш. Знай, че реалността е в самия тебе, а не вън от тебе. Реалността е в твоята фирма, а не вън от нея. Ако си в личността, ти си член на фирмата, вършиш обществена работа; ако си индивидуалист, ти си един от знатните хора на фирмата. Ако си председател на фирмата, ти си господар на себе си. Това е смисълът на живота.

    

    

   Следователно, ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не вън от себе си. Отвън са само условията на живота. Ако не станеш председател на своята фирма, не можеш да се приближиш към Първичния център. Щом станеш председател, ще дойде посланик от небето да те поздрави с новото положение – председател на своята фирма, господар на един малък свят. Когато една държава е призната официално за такава, тя има вече връзки с всички държави. Когато България беше под турско робство, тя нямаше свое управление. Щом се освободи, от всички държави дойдоха посланици, и тя се призна за самостоятелна държава със свое управление. Ако нямаш никакъв посланик, какво си тогава? Като ви наблюдавам, виждам, че някои от вас сте членове на фирмата, други – знатни хора, но никой още не е председател на своята фирма. Обаче всички сте кандидати за председатели. Понеже сте кандидати вече, може да изпеем нещо. Коя песен ще изпеете за фирмата? Можете ли да съставите една песен специално за нея? Докато се намери някой да я състави, изпейте песента „Грее слънцето“. Тя е близо до фирмата. – Каква ще бъде фирмата? – Република. Сега ще пеят председателите на републиката. Физическият свят, в който живеете, е свят на формули, които имат своето разрешение. То се заключава в превеждане на формулите на разбран, понятен за вас език. Докато сте на земята, вие трябва да си помагате едни на други. Без взаимопомощ няма успех в живота.

    

    

   Пътник се спрял пред един кладенец, с желание да пие вода. Оказало се, че няма въже, с което да се извади вода. Мислел пътникът какво да прави, как да извади вода, да задоволи жаждата си. На кладенеца било написано: „Може да се извади вода от кладенеца само ако се съберат 12 души“. Значи всеки ще извади пояса си, ще ги завържат един за друг и с това въже ще извадят вода. Значи, за да извадят вода от кладенеца, хората трябва да се групират. Всяка мисъл, която няма пояс, не може да се реализира. Ако дадена мисъл не може да се разреши, това показва, че човек е сам, не са дошли още онези 12 души, с които може да се групира. Сегашните хора са в положението на онези, които се разговарят около кладенеца. Те пазят реда си, знаят кой кога дошъл, кой е пръв и кой – последен, но най-важното им липсва – нямат пояси, които да свържат, за да извадят вода от кладенеца. Кой е най-важен: първият, или последният? Ако последният има пояс, той е най-важен. Реализирането на задачата е в последния. Той е последната мисъл, в която е разрешението на въпроса. Това показва, че тя е дала пояса си, да се извади вода. Дето тече водата, там е новият живот. Който е дошъл последен на кладенеца, последен пие вода. Първо пие онзи, който е дошъл пръв; после, вторият, третият и т.н. Като задоволят жаждата си, всеки ще си вземе пояса.

    

    

   Като изнасям тази картина, малцина я разбират; те не виждат пътя, през който минава човек. – Кой е този път? Пътят на Любовта, т.е. пътят на живота. За онзи, който знае как да върви по този път, няма по-красив от него. За онзи, който не знае как да върви по този път, няма по-лош от него. Има много пътища, по които човек може да ходи, но няма но-красив от пътя на Любовта.

    

    

   Като ви слушам как пеете, намирам, че нямате въодушевление. Вие пеете като хора, които се отегчили от пеенето. Истински певец е онзи, който с пеенето си може да лекува болни, да възкресява умрели, да оправя обърканите работи на хората. Един овчар вървял по пътя и си пеел. Насреща видял погребение. Носели мъртвец, придружаван от близките си. Овчарят продължавал да си пее своята чиста, любима песен. Веднага го спрели и му казали: „Престани да пееш! Не виждаш ли, че носят мъртвец?“ Понеже за пръв път виждал такава процесия, овчарят се приближил до мъртвеца и тихо си пеел. За учудване на всички, мъртвецът оживял и станал от ковчега си. Той се обърнал към овчаря с думите: „Благодаря ти, че оживях. Твоята песен ме възкреси. Ако беше останало на свещениците, досега щяха да ме заровят. Ще дойда с тебе, заедно да живеем“. Кой човек е благодетел: който погребва хората, или който върви по пътя и си пее? С песента си той възкресява мъртвите. Следователно, ако искаш да възкресяваш мъртвите, стани овчар и пей. Кажеш ли, че си нещастен, това подразбира погребение. Ти погребваш нещо в себе си. Пожелай да срещнеш овчаря, който пее своята любима песен. На кого се явиха първо ангелите да съобщят великата вест, че се е родил Спасителят на света? Те не се явиха на видни личности, а на овчарите.

    

   Има ли още време да попее овчарят? – Има още 5 минути. – Тогава ще ви питам: Защо някога се пее тихо, а някога – силно? Тихото пеене показва, че гласът иде отдалеч. При силното пеене гласът иде отблизо. Приятно е да слушаш как гласът се приближава и отдалечава, т.е. усилва и отслабва. Страшно е обаче, когато престанеш да пееш. Не казвай, че не можеш да пееш. Кажи, че не си се опитвал да пееш; не казвай, че не можеш да пееш. Ако кажеш, че не можеш да пееш, ти губиш. (Учителят свири тихо, нежно.) – Това е песента на вашата фирма, в която всички сте кандидати за председател.

    

   Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.

   Лекция от Учителя, държана на 28 април 1933 г. в София, Изгрев.

    

    

   Обични братя и сестри,

    

   Нека да завършиим наряда с Господнята молитва.

    

    

   БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ!

    

   БОГ ДА РЪКОВОДИ И СЕГА БРАТСКИТЕ НИ ДЕЛА!

  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  • Групата на Мария Майсторова
   16:00 -18:00
   16.05.2021

   ДУХОВЕН НАРЯД ЗА 16 МАЙ  – 16.00 ч.

    

   Мото:

    

   Пророчество на Учителя Петър Дънов за съдбата на човечеството

    

   Тук, на Рила, идвам, защото Бог е идвал – Неговите стъпки са стъпвали тук, по тези свети места.

   Вие мислите, че след свършване на войната** ще дойде Царството Божие на Земята. Никакво Царство Божие – иде огън на Земята. Идват големи страдания на Земята – голям огън иде.

   Сега на Земята идват светиите. Техният вожд е Христос. Светиите идват с оръжие в ръка. Едно време те бяха слаби, а сега са въоръжени и силни. И когато ги види, човекът на злото ще избяга. Земята ще бъде очистена от лошите хора – лошите хора ще напуснат Земята, за да се изправят…

    

    

   Обични братя и сестри,

    

   Днешната ни среща ще се проведе при следния дневен ред:

   1. Започваме с песента “Аум”.
   2. Добрата молитва.
   3. Кратък анализ на беседата от Съборното Слово на Учителя – “Правилният развой на човешките енергии”, посветена на работата с 4-те съвета, която новия УС на ОББ изисква да се въведе като практика във всички братски групи.
   4. Темата на днешния ни наряд ще бъде “Пророчествата на Учителя Беинса Дуно за последните времена” – лекцията ще изнесе сестра Надя Белева.
   5. А като допълнение към нея ще има и астрологическа прогноза за някои от следващите години, касаеща цялото човечество и кратко обяснение на акашовите записи, чрез които се осъществяват всички велики пророчества. То е изразено в откъс от беседата на Учителя “Възелът”, който тук ще цитирам:

    

    

    

    

   “….Рекох, свещената Библия е главата. Старият завет е долу в стомаха, Новият завет е в главата. Третият завет къде е? Значи ние вярваме в тази Библия, която писали хората. Ако кажеш, че е в главата, казва, че е вече заблуждение. Значи това, писаното от хората, не е заблуждение, а в главата, което е писано, е заблуждение. Главата е по-свещена книга и оригиналът е там. Какво е говорил Христос преди две хиляди години, е написано в главата. Всичките свещени книги са написани в главата, но вие нямате достатъчно светлина, да четете.

          Онзи ден разправят какво нещо е знанието и невежеството. Казвам, вие се намирате в една стая вечерно време. Запалвате свещта, четете Библията. Учен човек сте. Загасвам свещта и казвам: „Четете.“ Не може да четете. Това показва, че вие сте невежа. Нямате светлина – не можете да четете. Запалвам пак свещта, пак четете. Но невежата, който не знае да чете, и като запалиш свещта, пак не може да чете. Следователно невежа е онзи – като запалиш свещта – не може да чете. Онзи, като отвориш светлината, и може да чете, е учен. Не му трябват условия, той има възможности в себе си. Библията е голяма книга. От тази Библия трябва да минем в главата и външната Библия трябва да се коригира от оригинала в главата. Казва Писанието, че пророците едно време са казвали – казва Господ: „Ще напиша закона си, но – казва – ще им дам ново сърце и ще напиша закона си вътре, и ще ме познават от малък до голям.“ Господ, като създаде човека, написа всичко вътре какво трябва да прави. Когато Мойсей писа Библията, от тази Библия писа. Оригиналът е вътре. Това философите го наричат Акашови записи. Според мене Акашовите записи са в главата. Двойно копие има мозъкът. Вечерно време оригиналът го носите в себе си. Вечерно време, като излезете, оставяте копието, а в главата си носите оригинала. И туй е копие на оригинала. Туй, което ходите вечерно време, е оригиналът. Или онова, с което познавате Бога и сте готови да му служите, то е оригиналът, а онова, с което вие се колебаете, то не е оригиналът, то е копие. Казвам, онази любов, в която вие се колебаете, тя е копие; онази любов, в която няма съмнение, колебание, речеш да направиш нещо, и го правиш – то е реално. Обичаш? „Обичам.“

    

    

    

    

   Какво разбираш под думата обичаш? Да оценявам любовта, която Бог има към мене. Да обичам Бога, значи да оценявам ония блага и възможности, всеки ден да благодаря за онова, което е дал. Постоянно отвътре ме поощрява: чети, мисли, добро прави. Бог е, който ни тласка. Или думата тласка не е толкова хармонична. Господ ни подтиква да бъдем здрави. Даже когато сме болни, и то е за добро. Често трябва да станем болни, за да станем по-възприемчиви, меки, за да бъдем възприемчиви на закона на вярата. Другояче – когато сме здрави, гледаме през просото. Щом се разболеем, малко ставаме по-внимателни в живота. Казва: „Който денем не се спъва, който разбира, не се спъва, но който не разбира, се спъва…”.

   И така, както пророкува Учителя в едно от

   известните си пророчества:”„Денят Господен е на нашия праг. Братя, първият звънец е ударил, остават още два! И като ударят последните два звънеца, всичките царства на Земята ще бъдат царства на Бялото братство. И ще има само едно царство на Земята, царство, а не република. Царство ще има! Всички хора тогава ще бъдат царе и свещеници на Бога. Тия са великите мисли, великите идеи, които бъдещето носи в себе си.“… „Отде ще дойде новото? Новото ще дойде от Бога. Казано е в Писанието: „Ние живеем и се движим в Бога.“ Следователно, щом живеем и се движим в Бога, ние можем всичко да придобием направо от Него.“…

   „Новото небе и новата Земя са нашите души,    в които ще се възстанови Царството Божие.”

    

   Обични братя и сестри,

   Тези пророчества, които може би са известни вече на понечето от вас, споделяме ги отново днес, предвид неизбежните трансформации, които трябва да извърши човечеството, и които всички виждаме, че те вече са в ход и връщане назад няма. А пророчествата са дадени, за да се подготвим по-добре за тяхната реализация, а не за да се всява излишен страх.

          Нека да завършим днешната ни среща с Господнята молитва.

    

   БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ!

  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  • Групата на Мария Майсторова
   16:00 -18:00
   23.05.2021

   ДУХОВЕН НАРЯД ЗА 23 МАЙ – НАЧАЛО 16.00  В ЗАЛА “ПРОЗРЕНИЯ”

    

          “…Всеки Велик Учител носеше по едно семе за посяване. Първият Учител казваше: «Посейте това семе в сърцето си!» Вторият Учител казваше: «Посейте това семе в умовете си!» Третият Учител казваше: «Посейте това семе в душите си!» Четвъртият Учител казваше: «Посейте това семе във вашия дух! Сиейте и работете!»! И досега обаче хората държат тия семена в златни кутии, и досега те още не са ги посели. Тази е причината за противоречията, които се явяват в сегашния живот. Зад всяко противоречие се крие нарушението на някакъв закон. Човек може да е живял добър живот, но щом наруши един Божествен Закон, противоречията и страданията започват да го следват. В един момент човек може да загуби доброто, което той е спечелил в продължение на много години.” (ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи, 1930)

    

   Обични братя и сестри,

    

   В навечерието на най-българския празник 24 май предлагам да започнем днешната ни среща с песента “О, Учителю Благати!” /219 стр./ и да продължим с Добрата молитва и Молитва за просвета /43 стр./:

    

   МОЛИТВА ЗА ПРОСВЕТА

    

   Просвети ме, о преблагий Исусе, с вътрешна виделина, и нека Твоята виделина да осияе моето сърце и да разгони всичката негова тъмнина.

   Запри заблудения ми ум и сломи силата на тези изкушения, които постоянно ме смущават. Покажи силата на ръката Си и укроти тия алчни и неразумни желания, така щото да намеря мир в Твоята сила и непрестанно да слушам в себе си глас на похвала.

   Запрети на ветровете и на бурите, кажи на морето да не се вълнува и на вятъра: „Не духай вече!“ И ще стане голяма тишина.

   Проводи Твоята Виделина и Твоята Истина да осияе Земята, защото аз съм тъмна и безплодна земя, додето Ти не ме осветиш.

   Ободри моята отслабнала душа под бремето на тежките й грехове. Отнеси всичките ми желания горе на небето, та като вкуся от това блаженство, с отвращение да гледам на тези земни неща.

   Вдигни ме от тези скоропреходни неща, защото никой съседен предмет не може да удовлетвори или насити всецяло сърцето ми.

   Съедини ме с Теб, Боже, посредством неразрушимата връзка на Любовта, защото само Ти стигаш до оня, който Те обича, а без Теб всичко е суета.

   Амин.

    

   Любезни братя и сестри,

   Отново имаме повод да си припомним за мисията на Светите братя Кирил и Методий, рарзкрита ни от любимия ни Учител:

    

   Ѣ – „Е двойно“ – Небесният знак,
   предаден на братята Кирил и Методий и свален от Божествения свят през 855г. за Славянското писмо и четмо

    

   1. Ѣ – е знамето на Славянството. И Небесният знак на Кирилицата.

   Той съществува само тук!

   Той е кардинален космически знак. И е небесната звезда на Небето.

    

   2. Ѣ – е печатът на Славянството в скрижалите на Бога.
   И е печат на ангел Елохил – ръководителят на Славянството.

    

   3. Ѣ – е „пряпорецът“, който е бил извезан със златни конци в горната част, до дръжката на руските бойни знамена от времето на Петър Велики – от 1708 г. до Октомврийската революция 1918 г., след което я премахват. Не са искали да им се напомня за императорските знамена и времена.

    

   4. Ѣ – чрез този Божествен знак България е била освободена през руско-турската война /1877-1878г./ от петвековно турско робство. Извършва се чрез НЕБЕСНАТА ДЪГА, която е ЗАВЕТЪТ НА БОГА, управляван от Бог Елохил, който е Отец на Светлините. И Бог на Боговете! ЕЛОХИМ!

    

   5. Ѣ – е създадена от числата 1 и 7.Тя е Сатурнов знак, образуван от съвпад на Сатурн и Слънцето.

   Действа поразяващо, като светкавица и мълния във времето и пространството, върху живота на Земята. Възкресява житното зърно, но и освобождава човек от веригите му.

    

   6. Ѣ – съедини Небето и Земята, в която дойдоха и се заселиха българите.

   И България стана Дом Господен. И съдба на света!
   Тук бе дадено Словото на Бога на българското писмо и четмо.

   И Русия се въздигаше и обединяваше, за да стане Държавата на Славянството.

    

   7. Ѣ – е знамението на ангел Елохил, който е ръководител на България и на целокупното Славянство. Това е звездата, която държи в десницата си и от която излиза сила и мощ от Небето и раздава светлина на Земята. Виделина за Небето и слава за синовете Божии, населяващи Небето и Земята.

    

   8. Небесната дъга е Бог Елохим, а звездата от нея е ангел Елохил.

   Заветът на Бога е Елохим, а ангелът на Завета Господен е ангел Елохил.

   Елохим е Бог на Боговете и Отец на светлините.
   Елохил е ангелът Господен, който дава „Призванието към народа ми български…“ чрез Учителя Дънов през 1898 г. в гр. Варна.

    

   9. Ѣ – е знамето на Славянската писменост!
   Българите трябва да върнат небесния знак
   Ѣ в своята азбука. Тя ще стои като герб на славянското знаме, който ще обедини всички славяни чрез словото на Учителя Дънов. В Небесния знак е заложена свободата на България и обединението на целокупното славянство во главе с Русия.

    

   И Русия трябва да възвърне Небесния знак в азбуката си, за да стане свята Русия с небесния знак на ангел Елохил и със Словото на Всемировия Учител на Вселената Беинса Дуно.
   Амин!

    

   Буквата Ѣ, наричана още „ятова гласна“, съществува в българската азбука до началото на 20 век. Но още от края на 19 век има непрестанни опити тя да бъде премахната. По този въпрос българското общество е разделено на две, едни искат да я махнат, а другите да я запазят, в зависимост от това на кого служат с душите си – на силите на тъмнината, или на тези на светлината.

    

   Буквата Ѣ е премахната от българския правопис по времето на правителството на Ал. Стамболийски, с неговата правописна реформа. Знаем какво му се случва от историята и то не е случайно…
   След това
   Ѣ е върната в нашата азбука от Александър Цанков.

    

   През 1945 г. социалистическата власт отново провежда правописна реформа и изхвърля буквата Ѣ трайно от българския правопис. По този начин съвсем целенасочено се откъсва България от духовния свят и се отнема силата и.
   Видяхме как завърши т.нар. „социалистически период“ за страната ни. Виждаме какво става с България и днес, без нейния космически знак-
   Ѣ, пазител български.

    

   Словото българско е Божествен език, буквално “свален” от духовния свят. Всеки звук, всяка буква, дума и подредба на думите носят огромно значение, и не само символично, но и енергийно, и имат своето материално изражение.
   Ѣ свързва заедно Божествения и човешкия принцип. Двата принципа са свързани в едно.
   Ѣ е звукът, който носи в себе си цялата сила на азбуката. Буквата е свързана с определено съзвездие, а то – с България. Буквата е тясно преплетена със съдбата на българския народ.
   Добре е да знаем всичко това, да разширим съзнанието си и да помислим върху тези окултни вселенски духовни закони, които невидимо за нас движат живота ни.

   За да можем да възродим България!

   А за потвърждение на святостта на българската азбука ви предлагам днес да видим на видео лекцията на инж. Таньо Танев и Ангел Манев. В нея те казват следното:

    

          “…Предмет на нашето изследване са свещени азбуки и затова сме длъжни да използваме понятия от духовният свят, защото само материалистичните понятия не могат да се използват при анализи на духовните прояви.

   Свещените слънчеви азбуки са изградени от по 22 букви. Характерът на азбуката не се пренася автоматично върху характера на езика, на който се използва тази азбука. По този начин свещеността на азбуката не прави непременно езика свещен и обратно.

    

   На ватан, на санскрит шем-ан означава „Божественото небе на славата съм аз“, сиреч словото или принципът, а шеми-ах означава „Божественото небе на славата излъчва горещо слово“. Господарят на ШеМа е Меши-ах – принципното слово на всевишният Бог.

   Във всички свещени азбуки имат стожерни, основни букви, които отразяват света на трите Вселени – на Божествената, Астралната и Човешката. Това са трите съзидателни или конструктивни букви на всяка божествена азбука.

   Във всички свещени слънчеви азбуки буквите са 22 – три стожерни вселенски, 12 зодиакални космически и 7 планетарни.

    

          За основата на всички писмености на Земята, Сент Ив д’Алведр поставя първата азбука, съществувала още преди потопа на Ной, Адамическата азбука – ВАТАН. Азбуката Ватан е в основата на много древни писмености и езици. Това е свещената азбука на езика на боговете и полубоговете, езикът санскрит. Тази азбука е морфологична, защото в изписването й са отразени конкретни космологични процеси, свързани със сътворението и с еволюцията на човека на Земята.

    

    

          През 1984 г. двама изследователи, Медунциева и Попконстантинов, публикуват в една своя книга графитите от Кръглата църква до Преслав. През 2015г. на голяма международна конференция, ние за пръв пръв доказахме, че датировката на Кръглата църква, направен от Официалната наука е грешна и невярна. Доказахме, че тази църква е първият християнски храм в Европа и е построен ок. 325 – 330 г.

    

    

    

   През 1996г. ние снехме графита от стената на кръглата църква и все още имаше и други неща написани там. Този графит е ключът, чрез който възстановихме подредбата и точните сакрални значения на българската азбука Глаголица. Тази Глаголица е различна от масово тиражираната уж българска букварна глаголица. Глаголицата от Кръглата църква е с трета буква Глаголи, а не Веди, т.е. Аз, Буки, Глаголи…, а не Аз, Буки, Веди, Глаголи и т.н.

    

          С изменената букварна глаголица не може да се пресмята правилно, не може да се намери еквивалент със свещените азбуки, поради което тя е обречена да служи само за комуникации на материално ниво.

    

          Благодарение на правилната подредба на буквите на азбуката, на възстановената от нас, истинска българска азбука Глаголица вече става възможно разчитането и скритото езотерично послание на буквите от същата азбука.

   Второто условие е азбуката да изписва сама името си, чрез нейните конструктивни букви. Трите букви на азбуката Глаголица са Аз-ъ, Дзело (Селъ) и Ук-ъ. Те имат своето цифрово, цветово, вибрационно и съответното сакрално значение.

   Конструктивните букви на азбуката Глаголица съдържат характеристиките на съответните Вселени:
   Аз-ъ съответства на Божествената Вселена.
   Дзело (Селъ) – на Астралната Вселена.
   Ук-ъ – на нашият земен, материален свят.

    

    

    

    

   За да бъде една азбука свещена е необходимо тя да отговаря на 3 условия.

    

   Първо: буквите на тази азбука да бъдат подредени по реда на буквите на азбуката Ватан. Така са подредени всички свещени азбуки, които знаем – иврит, самаритянска, сирийска, халдийска и др. Във всяка азбука е важна подредбата на нейните букви, защото именно тя после ще се използва за привързването на буквите със съответните им числови значения и цифри. Второ: самата азбука да изписва сама името си, чрез конструктивните си букви. Трето: числовите съответствия на основните, инволютивните и еволютивните, букви на самата азбука и пресмятанията с тях да бъдат еквивалентни на същите тези пресмятания, осъществени с буквите от азбуката Ватан.

    

    

    

    

   Ние ще повторим разсъжденията на Сент Ив д’Алведр относно българската азбука Глаголица по начина, по който ние я възстановяваме, за да проверим дали самата тя е свещена азбука.

   Първото изискване е буквите да бъдат подредени по реда на буквите на азбуката Ватан. Има пълно съответствие с изписването на Глаголицата от ръкописът от Кръглата църква в Преслав и изписването на азбуката Ватан.

    

   Второто условие е азбуката да изписва сама името си, чрез конструктивните си букви. Конструктивните или основни букви на азбуката Ватан са 3 – А, Са и Тха. Сумарният им цифров еквивалент е числото 461, оттук следва, че археометричните божествени соларни азбуки трябва винаги да имат по три основни конструктивни букви, чиито сумарен числов еквивалент да е числово 461. Стожерните букви на българската азбука Глаголица, буквите Аз-ъ, Дзело и Ук-ъ, имат числа 1, 60 и 400 – сборът им е също 461. Сакралното значение на ватанската буква А означава Аз.

   Сакралното значение на сакралната буква Са е божественост, святост, а на буквата Тха смисълът е давам живот на санскрит. Сакралното значение на комбинацията от тези три букви е Аз, Святият и Даващ Живота! – това е истинското сакрално име на азбуката Ватан. Сакралните значения на трите букви на Глаголицата са следните: Аз – Триединният Бог, Всевишният; Дзело – видимият свят е отражение на Божията Слава; Ук – Син Человечески. Компилацията на тези 3 сакрални значения на буквите е следното: Аз Всевишният отразявам във видимия свят Божествената си Слава чрез Сина Человечески. Знаем, че Синът Человечески е разпнатият на кръста Исус Христос.

   Числовият израз на еволютивните букви на Глаголицата е 469, получава се пълно съответствие при сравняването с еволютивните букви на Ватан.

    

   Инволютивните букви в Глаголицата дават числото 565 – на това число, съответно на буквите 5-6-5 съответстват букви от Ватан, които означават абсолютен живот. Очевидно е пълното съответствие на глаголическите български букви с азбуката Ватан.

    

   Изводи от направеното изследване:

    

   Подредбата на възстановената азбука Глаголица от Кръглата църква е вярна.
   Конструктивните букви на азбуката Глаголица изписват сами името на самата Глаголица или стожерните букви на азбуката Глаголица са нейните верни конструктивни букви.

   Цифровите съответствия на буквите и цифрите, и в двете азбуки – Глаголица и Ватан, са тъждествени така, че изписаното с глаголическите букви да е тъждествено на написаното с ватански букви.

   Азбуката Глаголица отговаря и на трите изисквания за свещеност на азбука и може да се използва за създаването на писменост на свещен език.

    

   ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ВИДЕО ЛЕКЦИЯ.

    

    

    

   А след нея, сестра Надя Белева ще ни поговори за Словото Божие като използва за база беседата на Учителя: “В начало бе Словото”.

    

   Ще завършим днешния духовен наряд с Господнята молитва.

    

   БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ!

  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  юни
  юни
  юни
  юни
  юни
  юни

  Създадохме sinarhia.com за вас, защото вярваме, че:

  Братство се гради не с устави и договори, а с Любов.

  Истинското Християнство изключва власт на едни хора над други.

  Само безкористната работа е работа за Бога.

  Е добре да прилагаме Учителя, а не да го предаваме.

  Център на нашето обединение трябва да бъде Христос.

  Единението в Любовта прави силата.

  Ако споделяте нашите възгледи, добре дошли сред нас! 🙂

   

  Close