„Ето колко е добро и колко угодно, да живеят братя в единомислие.“ (Псалом 133)

  2, 3 септември 2022 г. във Варна: Международна научна конференция – 100 години Школата на Учителя

  2, 3 септември 2022 г. във Варна: Международна научна конференция – 100 години Школата на Учителя

  „ВРАТАТА на ШКОЛАТА” – 100 години Школата на Учителя

  Във „ВРАТАТА на ШКОЛАТА” се синтезират проблемите по основите на цивилизацията, от гледището на едно Друго Познание, добито чрез специално…

  БЕСЕДИ ЗА ЛДШ 2022

  БЕСЕДИ ЗА ЛДШ 2022 Здравейте, приятели, продължаваме последователността на четене на беседите държани на Рила, тази година следва томчето:  “Езикът…

  ЧЕТЕНЕ НА ЮБИЛЕЙНИ БЕСЕДИ ПО СЛУЧАЙ 100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА ОТ УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО В БЪЛГАРИЯ

  Братя и сестри, продължаваме четенето на юбилейните беседи по време на ЛДШ на Рила. Както миналата година, след паневритмия или…

  Наряд по случай 100-годишнината от вселяването на Господния Дух в Петър Дънов

  “Господният Дух се е вселил в Петър Дънов на 16 юли 1922 г. в Чамкория, в 15 часа, при връщане…

  Указания за организирането на Лятна Духовна Школа на Рила през 2022 година.

  Указания за организирането на Лятна Духовна Школа на Рила през 2022 година. Лятната духовна школа на Рила се организира от Духовно…

  Тук е календарът ни с програма за събития: срещи, събори, творчески мероприятия (концерти, изложби, представяне на книги и др.), общи молитви на последователите на Бялото братство в България и полезни новини с информация за синархията, както и други теми свързани с хармонизиране, координиране и сплотяване чрез братски живот по методите завещани ни от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) .

  Предстоящи събития - кликнете върху избрана дата за още подробности (на мобилните устройства информацията се показва под календара)

  Покажи събитията по категории

  Местоположения

  Изчисти предпочитанията
  < 2022 >
  Септември
  • 22
   22.Септември.Четвъртък

   ПРИВЕТСТВИЕ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

   Целият ден
   22.09.2022

         Любезни братя и сестри,

    

   Когато говори за своята мисия, Учителя я характеризира с един прекрасен израз: “Аз дойдох да превърна душите-въглени в души-диаманти”. Но как ще се постигне такава Божествена цел?

          Знаем за съществуването на много окултни школи  в миналото, но Школата на любимия ни Учител, която Той открива преди един век и чийто юбилей честваме тази година, се различава от тях. Докато древните школи са били скрити, пазени в тайна, то Школата на Учителя Беинса Дуно е била открита за всички желаещи, но както и в другите школи, кандидатите за ученици са били подлагани всекидневно на някакъв изпит. Всъщност, като във всяка висша школа и в Школата на Учителя се влиза със специфични конкурси, или другояче казано с изпити, които всеки кандидат трябва да издържи с отличен успех, за да може да развие определени умения и таланти, както и да се оформят по-добре френоогичните центрове в главите на учащите се, без което е невъзможно духовното развитие на всеки един от тях.

          Мнозина сигурно са запознати с изказаното от Учителя в някои беседи за изискванията към кандидатите за Школата, а именно: “Няма да водите в храма зелен човек! Една-две години нека върви подир вас и каквото вие правите, и той да го прави.“ /”Новото верую” 1943 г./ Безспорно, това се отнася за тъй наречените оглашени. Седем години са необходими на кандидатите за ученици да чиракуват, да слугуват; 14 години – за вярващите или калфите, и от 25 до 28 години на Земята трябва да вървят неотклонно след Майстора, без да спират да слугуват и да учат, за да станат ученици. Това е изискването в Школата на Учителя, за да стигнат до добре защитена дипломна работа.

          В цитираната по-горе беседа Учителя продъжава: “Сега всички гледам тук допускате една грешка. Дошъл някой два-три пъти на някоя вечеря, ще му дадете първия стол на трапезата, казвайки, че бил “брат”… Никакъв брат не е! Аз не одобрявам тези работи! Един човек без любов, без знание, без истина, той няма за какво да седи на трапезата…

          Сега на онези от вас, които искат да вървят  в Пътя, ще дам следната формула: “Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да изпълня Божия план. Каквото Бог е намислил заради мене, да бъде волята Божия! Аз ще работя така, както Бог е определил…”.

    

          Мили приятели,

         

          Тъй като за всички нас е важно да се съобразяваме с определени правила, дадени от Учителя за Школата, предлагам да започнем новата учебна година с прочит на беседата, произнесена от Него на 1 октомври 1922 година – “Правила на окултната Школа”. Тук ще цитирам само няколко изречения от нея: “Първото нещо – ученикът трябва да има силно желание да учи, да изучава причините на всички неща, които се случват… всичко трябва да се проучва… Ще имате посвещение на физическото поле,  ще имате посвещение в духовния свят…

          В окултната школа ще искат от вас работата, която ви поставят, да я извършвате без погрешка. Там всяка грешка е изключена…

   –- Който влезе в тази Школа, той всякога се подмладява. Ако правилно се учите, ще се подмладите, ако не се учите правилно, ще остареете…

          … Най-напред ще направите упражнения за усилване на волята, после за усилване на характера, също така упражнения за ума и за добиване на истински знания за Живота…”.

    

                 Ще завърша със звездната прогноза, която изисква от всички нас сега да “загърбим старото учение и да започнем да прилагаме Закона на великата Божествена Любов в себе си. Малки и големи да се  уважаваме, да се почитаме, да си отстъпваме и прощаваме…”. /Учителя/.

    

    

    

   Мария Майсторова

  Създадохме sinarhia.com за вас, защото вярваме, че:

  Братство се гради не с устави и договори, а с Любов.

  Истинското Християнство изключва власт на едни хора над други.

  Само безкористната работа е работа за Бога.

  Е добре да прилагаме Учителя, а не да го предаваме.

  Център на нашето обединение трябва да бъде Христос.

  Единението в Любовта прави силата.

  Ако споделяте нашите възгледи, добре дошли сред нас! 🙂

   

  Close