Новини

Наряд по случай 100-годишнината от вселяването на Господния Дух в Петър Дънов

“Господният Дух се е вселил в Петър Дънов на 16 юли 1922 г. в Чамкория, в 15 часа, при връщане на братска група от една хубава екскурзия със 104 души до връх Мусала и Той вече е Всемировият Учител на Вселената, Духът – Беинса Дуно Управлява цялата Вселена. В Него е Светата Троица: Божественият Дух, Христовият Дух и Господният Дух. Той е Емануил, живият Бог на земята и небето! След този акт Учителят Беинса Дуно̀ създава Школата, в която дава живото Слово Божие, Завета на Синовете Божии (Третия Завет).

Нарядъ за 16 юли.

1. Добрата молитва Нови пазар, 27 ноемврий 1900 г. в писмо до Пеню Киров Учителят (Петър Дънов) дава „Добрата молитва” ТАКА СЕ МОЛЕТЕ: в единствено число.

2. Пѣсеньта „Вѫтрешниятъ гласъ на Бога”

3. Формулата: Господи да прѣбѫде Твоя Духъ на Любовьта, Твоя Духъ на Мѫдростьта и Твоя Духъ на Истината въ нашитѣ сърдца.

4. Молитва на „Братството”

5. Пѣсеньта „Бершидъ Ба”

6. Прочитъ на „Евангелията”:

                  1. Начало на служението на Исусъ Христосъ. Матей 4;12 ÷ 17;

                  2. Начало на служението на Исусъ Христосъ и призоваването на първитѣ апостоли. Маркъ 1;14;15;

                  3. Начало на служението въ Галилея Лука 4:14 – 26.

                  4. Обѣщание за изпращане на Светия Духъ Йоан 14;15 ÷ 18.

7. Бесѣда: Духътъ Господенъ 29 септемврий 1929, НБ

8. Песента „Духът ми шепне това”

9. Формулата: „И това е живот вечен, да позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде”

10. Пѣсеньта „На Учителя”

11. Господнята молитва Матей 6;9 ÷ 13

12. Формулата: Поздравът на братството. Обаче, въ недѣля, на 24 декември сутриньта, въ 5 часа, азъ влѣзохъ при Него и братъ Владо руснака, с когото правихме чешмата „Изворътъ на доброто”, каза: „Сестра, запиши: „Да се прослави Богъ в Бѣлото Братство!” Азъ записахъ и тогава Учительтъ зашушна „Да се прославятъ Бѣлитѣ братя въ Божията любовь!”, втората частъ. И азъ я записахъ. И това бѣше послѣдното мото на 24 декемврий в 5 ч. сутриньта. – Споменъ на сестра Весела Нестерова.

„Да се прослави Богъ в Бѣлото Братство! Да се прославятъ Бѣлитѣ братя въ Божията любовь!”

(три пъти)

И завършване съ: Честита Ви, братя и сестри, 100 годишнина отъ всѣляването на Господниятъ Духъ въ Петъръ Дъновъ и от този момент Той става Всѣмировият Учитель на Вселената, Духътъ – Беинса Дуно Управлява цѣлата Вселена.

Покажи още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close