НовиниЧетирите съвета

Резюме от срещите на Съветите нa Мадара проведени на 26 и 27 май 2018

Започнахме с разговори и припомняне на основните и специфични функции на всеки един съвет поотделно, но вече като част от един общ неделим организъм. Всеки един от съветите има поне три основни направления, които ще реализират неограничено количество проекти.
Обсъдиха се дейности и проекти, които са вече реализирани, които са текущи и такива които предстоят. Също така имаше предложения на национално ниво – координация, съвместими проекти и взаимодействие.

Много важни са правилата, без които каквато и да жива структура не би могла да съществува. Ето защо обсъдихме няколко базисни правила, без които няма да можем да продължим, тъй като в противен случай ще се управляваме не от Синархия, а от анархия.

Когато имаме ясни напътстващи правила, тогава и вземането на решения ще бъде винаги в съгласие и хармония. Сложихме на фокус и този проблем, а именно как да вземаме заедно решенията, така че всички да сме в единомислие. Дори някой да не е съвсем убеден в нещо, но ако той не може да представи нещо по-добро като предложение, би трябвало да подкрепи, а не да спира процеса.
Разгледахме и въпроса за различаването като метод от Учителя. Прочетохме един материал от Словото за „Културата на кукувицата“. Също така и се представиха и три материала по темата от Толстой.
Срещата мина в братски конструктивен дух и беше много полезна както за всеки от присъстващите, така и за цялостния процес на изграждане на по-нататъшните ни отношения.

Ето систематизирано какво се коментира индивидуално и групово, тъй като имаше ограничено време и разнообразни неща за обсъждане:
1. Който се изказва да не му се отнема думата и да бъде изслушван, като говори до 2-3 мин.
1.1. Единствено, ако някой целенасочено вреди на цялото да бъде прекъсван и то ако цялото е съгласно, а не само определен човек. Желателно е това да става чрез аргументация в Истина и с Любов.
1.2. Да има точно определен човек (или хора) например от Примирителния съвет, който мнозинството счита за безпристрастен арбитър, който да спомага за концентриране върху належащите теми и неразводняване на събирането.
2. Решения е добре да се взимат без гласуване, а със съгласуване и обсъждане в хармония.
3. Всички предложения се обсъждат първо публично (а не от ухо на ухо за да се види реалното мнение (съзнание) на хората, а не моделираното) и тези получили най-голямо одобрение се разпределят на отговорници и всеки работи с няколко човека които искат да участват в идеята.
3.1. За големи проекти като например организиране на събор и засяване на нива е добре при нужда да се включват възможно най-много хора от всички съвети.
3.2. Всяка идея преди реализиране е препоръчително да премине стъпките:
3.2.1. проект (име);
3.2.2. цел на проекта (идея) ;
3.2.3. обсъждане на алтернативи и подобрения или отхвърляне на предложената идея от цялото;
3.2.4. финансиране и решаване размера на идеята;
3.2.4.1. Всяко финансиране извън одобреното при съгласуване се поема от този който го е взел на своя глава без да го съгласува със съвета.
3.2.5. план (задание) за реализиране на идеята – кратко или подробно в зависимост от идеята;
3.2.6. отговорници;
3.2.7. срокове;
3.2.8. седмичен отчет (може и месечен, ако проектът е за по-голям период, например над 6 месеца) за свършена работа и спазени ли са сроковете.
4. Най-добрите решения са тези които са добри за цялото и съобразени в Дух и Истина.
5. Идеи, предложения и инициативи, не съгласувани и одобрени с решения на съответните съвети, не се представят предварително от тяхно име и ще се считат за индивидуални такива – за тях съветите не носят отговорност.
6. Спазване „кодекса на Учителя“ за Високия идеал.

Ще следваме Пътя неотклонно и ще споделяме добрите си плодове с нашите братя и сестри в единомислие!

Покажи още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close