Новини

„ВРАТАТА на ШКОЛАТА” – 100 години Школата на Учителя

Във „ВРАТАТА на ШКОЛАТА” се синтезират проблемите по основите на цивилизацията, от гледището на едно Друго Познание, добито чрез специално разширение на Съзнанието. Последното се получава в така наречените езотерични Школи, притежаващи парадоксални, неподозирани знания и владеещи невероятни за модерната психология сили и тайни. Те изследват Битието по път различен от научния, но затова пък водещ по-близо до Истината. Съществуването на тези школи остава в тайна, но това е само част от тяхната защита.
В тежки за човечеството моменти /като днешния, Школите излизат от анонимността си за да спасят това, което може да се спаси, но пак остават скрити зад ограда от психобариери.
Много езотерични Школи има по света, на Изток и на Запад. Но само над една стои знакът: “Глава на Твоето Слово е Истината”.
Повествованието води читателя от древните мистерии на прадревна България през Tясната пътека водеща към Вратата на Космичната Школа на Бялото Братство.
Тази книга е писана главно за тези, които се пробуждат от Космичния сън, търсят смисъла на живота и се насочват към Школата, но не знаят нито къде да я намерят, нито как да открият ВРАТАТА към нея.
Криза на цивилизацията
Епохалните открития в различни области на науката за материята създадоха у съвременния човек една погрешна представа, че се е домогнал до основните тайни на Битието.
Въпреки безспорните успехи в различни сектори на човешкото познание, ограничен от своите пет сетива и принудително затворен в илюзията на тримерния свят, днешният човек се разминава със своята цел. Така, фиксиран в пространството и зависим от потока на времето, в сегашното си състояние той няма големи шансове да се добере до Вселенските тайни.
Отровените корени на Живота
Всяка цивилизация черпи жизнени сокове от четири корена: Наука, Изкуство, Философия и Религия.
Науката, превърната в техника, откъсната от морала и служеща все по-активно на Милитаризма /Варварството/, играе днес все по-антихуманна роля в живота. Оплетена в мрежа от догми и табута, издигнала прегради пред дирещите, тя е случаен и ненадежден инструмент на ума за познание на Мъдростта.
Изкуството, призвано да ни насочва към един свят на красота и хармония от надчовешки космичен порядък и да ни сродява с него, в днешно време става все по-субективно и нуждаещо се от тълкуване. То вече не създава екстази и не води към Ново познание.
Религията се основава на вдъхновени откровения. С остарелите си ритуали и схоластична догматика, без интимна връзка с духовния свят, където пулсира ритъмът на Космичния Живот, те вече не са истински, а псевдорелигии, изродени и материализирани в църкви. Религията днес не изпълнява своето главно предназначение – да осигурява мир и утеха на “грешната човешка душа”; да я адаптира към Живота и да я насочва към нейния Създател.
Философията е основа на всеки мироглед и трябва да съдържа в себе си синтеза на науката, изкуството и религията. Но днешната политизирана философия, изкуствено антагонизирана между вулгарния материализъм и наивния идеализъм, по-скоро разпъва, отколкото разкрепостява търсещия човешки дух. Тя създава идеологии като средства за заблуждение и подчинение на масите, защото също служи на растящото Варварство, а не – на Цивилизацията.
Псевдофилософия, която не освобождава човешкия дух и псевдоизкуство, което не облагородява човешкото сърце, не могат да бъдат верни ориентири в лабиринта от заблуди на дехуманизираната съвременна цивилизация. Псевдорелигията /без доказателства/ – по пътя на Вярата, но под знака на страха, и псевдонауката /без вдъхновение/ – по пътя на Логиката, но в мъглите на съмнението, не са в състояние да изведат човешката душа и човешкия ум в Пътя на Истината.
Продадените добродетели
В днешно време Любовта – тази космична сила, която движи световете и създава живота, е престанала да бъде вдъхновение и стимул и е подменена с опиума на страстите и със спортен секс.
Светлината на Мъдростта, призована да осветява Пътя на Живота, днес е заменена с практични съвети за нагаждане и преуспяване в живота за сметка на останалите.
Чистотата на Истината – стремеж и цел на хиляди идеалисти, е разменна монета в политическата спекула и в модните течения от всякакъв род.
Правдата, за която хиляди борци проляха своята свещена кръв, днес се представя от бездушни закони, осигуряващи силните на деня.
А, Добродетелта – що за забравена стока бе това?…
България – страна на мистерии. Мост на спасението.
Човешката история разказва как в тъмните епохи на упадък на цивилизациите, когато Изтокът и Западът са изпадали във всеобща духовно-културна криза, от нашите земи /неколкократно/ е изгрявало като ярък факел ново спасително учение и движение, което е тласкало еволюцията на човечеството по нов път. Причините за това са здравите духовно-генетични корени на днешните българи и особеното психо-географско местоположение на нашите земи.
И наистина, тук си дават среща степта и морето, Европа и Азия. България е на кръстопът между Изтока и Запада; и в Миналото, и в Настоящето тя обменя ценности и в двете посоки. “България е Мостът, по който дойде в Европа античната цивилизация” – заяви френския президент ген. де Гол. За специалните духовни влияния тук говорят и големи духовно-културни водачи като д-р Рудолф Щайнер /Германия/, Рабиндранат Тагор /Индия/, акад. Лихачов /Ленинград/ или Джони Ноер /Холандия/.
В езотеричното обучение /за което се говори в настоящата брошура/ съществува предмет “астро-космична география” /непознат на съвременната наука/, потвърждаващ тези твърдения. Там се изучава също и биоенергетичният скелет на земята, по чийто върхове се създават големите цивилизации.
Днес нашата малка страна се явява отново като Център на Всемирно Учение, простиращо се върху всички континенти и разрешаващо проблемите на съвременния свят. Пред нашите очи Учителят жалонира контурите на Новата Епоха, известна в свещените писания като “Идване на Царството Божие на земята!”
Из „ВРАТАТА на ШКОЛАТА”, Христо Маджаров, изд. Алфиола, Варна www.ALFYOLA.com
Книгата ще бъде представена на Лятната Духовна Школа на Сините камъни – 12-22 август, както и на научната конференция и на Събора на ББ във Варна, 2-6 септември 2022 г.
Покажи още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close