Духовен наряд с групата на Мария Майсторова

View Calendar
21.11.2021 07:00 - 09:00

СУТРЕШЕН ДУХОВЕН НАРЯД ЗА 21 НОЕМВРИ – 7.00 ч.

 

Обични братя и сестри,

 

По изключение, днес ще направим и този наряд в Деня на християнското семейство като започнем с химна “Аум” и продължим с третия куплет на Лозинката:

  1. Молим се на Отца Нашего Небеснаго за идването на Царството Божие на Земята между человеците и в сърцата на верующите, и в душите на избраните. И да се тури в действие всяка Правда, всяка Доброта, всяка Любов, всяка Мъдрост и всяка Истина. И да се възцари Господ Бог наш и да се изпълнят думите на Господа: „Отец е благоволил да ви даде царство.“

И да се всели Духът на Господа Исуса Христа между нас и да се изпълни предвечното намерение на Отца Нашего на Светлините и на Светлите Духове, Комуто да бъде Слава и Чест, и Поклонение сега, всякога и през всичките векове.

 

  1. Добрата молитва
  2. Утринната молитва на ученика:

 

УТРИННА МОЛИТВА НА УЧЕНИКА

Господи Боже наш,

Душата ми е трепетна пред светлината на новия ден, който ме озарява. Благодаря Ти, че ме пробуди в ранина, когато Те слави разумният човек, птиците и чистите цветя. Благодаря Ти, че ми подаряваш и този ден живота и ме зовеш да продължа своята работа здрав и обновен.

Благодаря Ти, че ми даваш условия да изпълня Добрата Ти Воля и да я изявя с любов и разумност, като послужа и на моите братя и сестри.

Моля Те, дарувай ми присъствието на Благия Си Дух, да слушам като предан син Твоето ръководство и душата ми да не се отклонява от Закона Ти.

Дай ми сили, будност и Любов да живея за цялото мое и общо повдигане на всички човеци, на всички същества и за идване на Царството Божие на Земята.

Нека вечното слънце на Твоята Любов озари с виделината Си моята душа и душите на всички мои братя и сестри по лицето на Земята.

Нека Твоята Любов, Мъдрост и Истина, Правда и Добродетел зацаруват в живота на човека.

Нека всички човеци станат едно с Христа и светлите Ангели, едно с Теб и Великото Бяло Братство.

Амин!

  1. Молитва за България

Молитва за България

 

       Господи, Боже наш, Ти Който бдиш над света, чуй нашата утринна молитва, озари ни с лъча на могъщия Си Дух и разпали в сърцата ни искрата, която Си вложил в нас. Укрепи в гърдите ни пламъка на Свободата и Правдата. Просвети ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за своя славен род, за твоята велика Милост. Ти, Който Си вдъхновил за светли дела нашите духовни първенци; Ти, Който Си благославял меча на нашия воин и Си го водил към подвизи и величие, Господи, Ти няма да забравиш и нас. Простри десницата Си над нас, да вървим по Твоя Път с нашия избран народ и нашите братя – Твои верни, заседнали в своята земя по Твоя Воля. Дай ни сила да живеем, да работим за благото и величието на Отечеството ни. Дай на нашата скъпа Родина твърдост в изпитанията, воля за живот и вяра в нейния успех, за да летим през вековете, водени от своя мъдър Баща към победа и възход, към могъщество и вечност, за Твоя слава!

Амин.

Мили приятели,

Молитвеният наряд ще завършшм с молитвата за мира в семейството и с кратък текст, посветен на него  от Учителя:

 

 

Учителя за семейството

 

“За да можем да обикнем хората, БОГ създаде семейството – баща, майка, братя, сестри. И като обичаш тези видими форми, ти ще се научиш да манипулираш със законите на Любовта.

“Здравословното положение на човешката душа”, стр. 446; 129

Срещнеш един човек, който носи 50 кг товар на гърба си. Ако пожелаеш да вземеш 25 кг на своя гръб, за да му помогнеш, ти се жениш за него. Не искаш ли да му помогнеш, ти си свободен. Това е женитба в широк смисъл на думата. Това наричаме още и приятелство. Ако искаш да имаш син или дъщеря, и те трябва да вземат половината товар от гърба ти. Ако имаш приятел, и той трябва вземе половината товар. Който пожелае да стане господар или учител, също трябва да вземе половината товар. Такъв е законът в Божествения свят. При всички условия на живота ти трябва вземеш половината товар от гърба на своя ближен. Тоя закон има приложение във всички случаи на човешкия живот. Ако срещнеш човек с много Любов, вяра и надежда, ще вземеш половината от неговата Любов, вяра и надежда. Срещаш беден, болен човек, ще вземеш половината от неговата беднотия и болест. Пазете свещено тоя закон. Това изисква БОГ от всички.

“Старото отмина”, стр. 18-19; 142

Мъжът може да люби БОГА само чрез жената. Жената може да люби БОГА само чрез мъжа. Майката може да люби БОГА само чрез детето. Детето може да люби БОГА само чрез майката, учителят може да люби БОГА само чрез учениците. Учениците могат да любят БОГА само чрез учителя. Това са отношения, закони, които никой не може да измени.

“Двете полушария”, стр. 209; 139

Всичките ми опити са показали, законът е много верен: Каквото е отношението на сина към бащата и майката, туй определя неговата интелигентност. Отношението на нашата Любов към БОГА, към Природата, отношението на нашата Любов към нашите ближни определя нашата интелигентност.

“Разумните ще разберат”, стр. 357; 120

Човек трябва да изучи закона, който уравновесява или определя отношенията му с майката и с бащата. Той трябва да дойде с тях в споразумение, за да може да реализира своите идеи. И тъй, за да се приложи този закон, човек трябва да знае, че не е сам в живота. Каквато мисъл и да му дойде в главата, той трябва да помни, че е във връзка с живата Природа.

“Свободни движения” стр. 66; 35

Когато Мъдростта има надмощие в дома, ражда се момче. Когато Любовта има надмощие – ражда се момиче. Това показва, че децата не се раждат произволно, но по известни закони.

“Израз на живота”, стр. 152; 72

Ако майката и бащата се повдигат, с тях заедно се повдигат синът и дъщерята. Ако родителите се понижават, и децата се понижават.

“Малките величини”, стр. 185; 192

Когато в един дом момичетата са повече, майката има условия за по-дълъг живот. Ако момчетата са повече, бащата има условия за по-дълъг живот… Ако мъжът и жената живееха правилно, хармонично, във всеки дом щяха да се раждат само по едно момче и едно момиче.

“Голямото благо”, стр. 18, 19; 77

Като срещна един човек, аз разглеждам главата му и от нея вадя заключение за неговите уши, брада и вярвам в тях. Моите отношения към него са нормални и неговите отношения към мен са нормални. Не може да има недоразумение между него и мене, не може да има никакво неразбиране: същият закон важи и за дъщерята, и за сина.

“Първото място”, стр. 166; 109

Има едно изречение, което казва: “Храни мома, да не е в дома.” Въобще бащата и майката искат да задържат сина в дома, а дъщерята да изпратят навънка. Това е един закон. Това не е изпъждане, това става постоянно в живота. Семето, което се посажда в земята, това е момъкът, който остава вкъщи, а момата, която изпраща, това е плодът, който слиза от дървото.

“Трите вида съзнания”, стр. 84; 205

Когато синът или дъщерята измени отношението си към майка си, в ума й настава тъмнина, на слънчевия възел усеща тежест, стягане и докато отношенията не се подобрят, тъгата не напуща не само майката, но и целия дом.

“Отличителна черта”, стр. 84; 92

В желанието се да се усъвършенства, човек иска да расте, да придобива знание и опитности. Това виждате в детето, което постоянно поглежда към дядо си и казва, че иска да стане като него. То разсъждава правилно. Като вижда, че дядо му знае много неща, то се стреми към неговите знания. Обаче дядото не мисли правилно, вследствие на което между него и детето не става правилна обмяна. Ако обмяната е правилна, дядото ще се подмладява, а детето ще поумнява. Като не разбира този закон, дядото казва: “Синко, ще остарееш като мене, и нищо няма да придобиеш.” Ако човек остарява и нищо не придобива, той не е разбрал живота.

“Разумни отношения”, стр. 49; 93

Аз бих желал истинският българин да се върне като този син (бел. ред. блудният син) и да каже на баща си: “Татко, съгреших и искам да бъда Твой слуга.” Бих желал да видя повече такива свещеници. И моето сърце ще се радва за тях – бих се радвал, както никога! А сега всички викат: “Как, този син ние не можем да го търпим!” Христос още не е в нас. Да не хранят никаква омраза – това е велик Божествен закон, това е блудният син.

“Блудният син”, стр. 51-52; 201

Ако дъщерята иска да продължи своя живот, тя трябва да обича баща си, а не майка си. Синът пък трябва да обича майка си. Така върви законът. Братът и сестрата пък отделно ще се обичат.

“В начало бе Словото”, стр. 212; 140

Майката и бащата обичат детето си, само когато то мяза на тях или на някого от техния род. Няма ли нещо общо с тях, те го държат далеч от себе си. Това е закон, който се отнася до връзките на всички хора.

“Външни линии на красотата”, стр. 86; 74

Детето не може да бъде по-умно от родителите си, нито ученикът по-горен от учителя си. Щом е така, почитайте се един други.

“Основна мисъл”, стр. 37; 94

Слабият всякога пристъпва към силния, но не силният към слабия. Ако бащата пръв пристъпва към детето си, от последното нищо няма да излезе. Първо детето трябва да пристъпва към баща си. После и бащата може да пристъпи към детето си.

“Правилни връзки”, стр. 24; 84

Във всеки дом ще има само две деца, едно момиче и едно момче, а не както сега по десетина деца. И този дом трябва да има три стаи, и кухня, и една градина, да си имат всичко от каквото се нуждаят. Този ще бъде първият социален закон.

“Плод стократен”, стр. 271; 125

Всички спрямо домашните си бъдете справедливи, а не меки. Там, гдето те искат да ви противопоставят на някой Божествен принцип, вие се поставете диаметрално против тях, защото могат да ви убеждават в нещо и да ви карат да извършите нещо, което е против Волята Божия. Колкото до тяхното спасение – за спасението на домашните ви, не се безпокойте, защото законът е такъв, че щом се повдигнат вибрациите у вас, тогава, и те, домашните ви ще се ползват.”

 

Молитва за мир в дома и семейството

Боже на любовта, на мира и на дълготърпението!
Помогни на всички нас, които живеем в тоя дом
и сме свързани чрез родство и чрез вярата в Тебе,
да пребъдваме винаги в дълбок мир, в съгласие, в разбирателство и любов.
Умножавай дълготърпението ни, както Ти Сам, Господи, си дълготърпелив
и когато грешим, не ни наказваш според праведния Твой съд.
Укротявай и в благост превръщай нашите раздори и гнева ни,
за да не би злото да се усили, да причини тежки вреди, да помрачи душите ни
и да раздели тия, които трябва да живеят под благословения от Тебе покрив на нашия дом.
Ти, Който всичко прощаваш, премахни всяко злопаметство от нашите сърца
и ни дай да бъдем бързи в прощаване и в примирение.
Отстрани с Твоята могъща десница причините на всяко несъгласие, раздор или вражда
и внедри дух на кротост и на обич в сърцата на всички нас, за да бъдем благословена домашна челяд, която напредва във всяко добро за Твоя слава – Отец, и Син, и Свети Дух. Амин.
 

 

 

 

СВЕТЪЛ И УСПЕШЕН ДЕН НА ВСИЧКИ!

 

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close